Vooruit Boutersem
Volg hier het nieuws van Vooruit Boutersem. Onze gemeenteraadsleden staan steeds voor je klaar!

Vooruit Boutersem

Punten
10VP
VP, wat is dat?

Dat zijn Vooruit Punten.
Telkens je meewerkt aan een Vooruit-actie, groot of klein, online of offline, ontvang je Vooruit Punten.

Wat je met die punten kan doen? Dat blijft nog even ons geheim. We vertellen het snel ๐Ÿ™‚

 • Vooruit Boutersem krijgt nieuwe voorzitter

  Ruim een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft er binnen de lokale Vooruitafdeling een wijziging in de rangen plaatsgevonden. Voorzitter Glenn Van Rillaer geeft na vier jaar de fakkel door aan Peter Dehasque, die zich in 2023 bij de partij aansloot en de functie ad interim zal invullen tot de volgende algemene vergadering. Glenn zal zich vanaf heden prioritair focussen op Voor Boutersem, de kandidatenlijst zonder partijgrenzen. Peter zal de verdere leiding van de lokale Vooruitafdeling op zich nemen.

  ย 

  Nadat sp.a in 2018 na een zeer lange bestuursperiode in de oppositie terecht kwam, zetten een aantal kopstukken op vrij korte termijn een punt achter hun politieke carriรจre, elk om hun eigen redenen. Dat betekende dat er nieuwe mensen aan zet kwamen, die grote schoenen te vullen hadden. Eรฉn van die mensen was Glenn, die zo zijn debuut maakte in de gemeenteraad. In 2020 nam hij daarbovenop het voorzitterschap van de partij op zich, waarbij hij de focus legde op het uitbouwen en verbinden van een nieuwe ploeg, bestaande uit ervaring en nieuw talent. Dat deed hij door een aantal ervaren bestuursleden terug bij het team te halen en systematisch nieuw bloed te integreren. Het bewijs dat deze aanpak heeft gewerkt is de sterke stijging van het ledenaantal met maar liefst 45% op 4 jaar tijd. Ook het jaarlijkse ledenevent van Vooruit Boutersem had in 2023 het hoogste aantal bezoekers sinds lang. Verder is het duidelijk merkbaar dat de Vooruitfractie onder de vleugels van fractieleider Pieter Cortoos, alsook het Vooruitbestuur nauw samenwerken. Je kan dus stellen dat de partij de afgelopen jaren sterker geworden is op alle vlakken.

  Read more
 • Opmerkingen bij plan van aanleg fietspaden Kerkomsesteenweg

  Op de gemeenteraad vorige week werden de plannen voor de heraanleg van de Kerkomsesteenweg in functie van de voorziening van fietspaden toegelicht. We blij dat er concrete zaken op tafel liggen, maar ons Vooruit-raadslid Stijn Langendries deed zelf ook zijn huiswerk en bracht de volgende vragen en voorstellen aan.

  Schuin tegenover de schoolgebouwen en sporthal zal een nieuwe verkaveling van een tiental huizen komen. Die zou via een extra kruispunt rechtstreeks op de Kerkomsesteenweg aangesloten worden.

  Stijn opperde in plaats daarvan voor een aansluiting op de reeds bestaande zijstraat, wat voor 9 ร  10 huizen extra huizen zeker niet voor overlast zorgt en de veiligheid op de hoofdbaan bevordert (geen bijkomend kruispunt betekent minder risico op ongevallen).

  Er is ook een versmalling bij het inrijden in de Pastoriestraat voorzien, terwijl deze plaats nu al vrij smal is en gevoelig voor mogelijke ongevallen. Daarom ziet Vooruit hier liever dezelfde breedte.

  ย 

  Aan het veld van de kerkfabriek, aan de linkerkant voorbij het kruispunt met de pastoriestraat richting Kerkom, zou de muur afgebroken worden. Stijn stelde daarbij voor om tegelijk ook het probleem met de wateroverlast, vooral bij hevige regenval, bij de aanpalende woning aan te pakken. Als daar nu rekening mee gehouden wordt in de plannen, kost het minder tijd en budget dan wanneer het nog eens apart moet gebeuren op een later moment.

  Vlakbij de lokale bakkerij worden twee wegversmallingen voorzien. Dat komt de nu al problematische parkeergelegenheid (zowel qua ruimte als veiligheid) niet te goede. Daarom vroegen we om zeker ook een degelijke parkeerregeling te voorzien die rekening houdt met een vlotte verkeerstroom zonder de veiligheid van de zwakke weggebruikers in het gedrang te brengen.

  Komende van Boutersem/Butsel richting Kerkom, werd aanvankelijk net voorbij het kruispunt met de Kapelstraat een verhoogde bushalte voorzien. Dat maakte echter de opritten van enkele huizen en de parking van een zelfstandige onbereikbaar. Het schepencollege had alvast beslist om de bushalte dan niet te verhogen. In het kader van de veiligheid en rolstoeltoegankelijkheid stelde Stijn voor om de halte te verleggen naar iets verder op de steenweg, ter hoogte van een onbebouwd perceel (een tuin). Helaas is dat geen optie omdat er onvoldoende โ€œvlakke lengteโ€ is om de bushalte daar te leggen.

  Waar wel een mouw aan gepast moet kunnen worden, is aan het plan om een wegversmalling met boom aan te leggen vlak aan het kruispunt met de Assenweg. Daardoor zou het verkeer komende van Kerkom moeten uitwijken op de andere rijrichting, vlak voor de Assenweg. Echter is de zichtbaarheid zowel voor dat verkeer als voor wie uit de Assenweg komt al zeer beperkt. De situatie zou me die boom dus juist gevaarlijker in plaats van veiliger worden, omdat deze opstelling de zichtbaarheid helemaal zou wegnemen.

  ย 

  Verder bemerkte Stijn nog een vergetelheid in de plannen ter hoogte van de Lubbeeksestraat aan het veld op de hoek richting het kerkhof. Daar wordt geen inbuizing van de gracht vermeld. Aan de Oude Vijvers is die vermelding er wel.

  Tot slot kwam Vooruit nog eens terug op de zichtbaarheid bij het uitkomen van de Lubbeeksestraat vanuit Roosbeek, een probleem dat intussen al enkele jaren gekend is en meermaals aangekaart werd.

  Met uitzondering van de bushalte, waar geen ideale oplossing voor lijkt te zijn, gaf het gemeentebestuur een tevreden indruk over de constructieve input. โ€œWe nemen het meeโ€ is iets wat we vaker horen, maar we durven toch hoopvol te zijn omdat nu het moment is dat er ook effectief met/aan de plannen gewerkt wordt. Het is dus nog niet te laat.

  Bovendien is het bij een project van deze grootte cruciaal om zoveel mogelijk โ€“ het liefst gewoon alle โ€“ problemen aan te pakken.

  Heb jij nog vragen, voorstellen of bedenkingen? Dan horen we het graag!

 • Verrassende aanpassing van de tarieven voor de gemeentelijke zalen

  Op de van oktober werden er verhoogde tarieven en een nieuw reglement voor de huur van de gemeentelijke zalen voorgesteld. Onze fractie nam dan ook beide onder de loep en gemeenteraadslid Stijn Langendries besprak vervolgens uiteraard op de gemeenteraad.

  Ook al moeten we erkennen dat de verhogingen in lijn liggen met de fel gestegen inflatie en indexaties sinds de laatste prijsaanpassing, toch stemde Vooruit tegen dit voorstel. Er zijn immers te veel vragen en bedenkingen om zo maar akkoord te gaan met deze wijziging.

  Allereest vroeg Stijn waarom er nu een prijsverhoging komt, terwijl de zalen niet in orde zijn. Na een renovatie zou zo een verhoging beter te verantwoorden zijn. Voor de verhuur van private gebouwen moet je kunnen aantonen dat de EPC-waarde van het gebouw (deze hangt af van o.a. isolatie en energiezuinigheid) aan een specifieke eis voldoen alvorens je de prijzen mag indexeren. Zelfs dan nog wordt een indexatie in sommige gevallen slechts voor 50% toegestaan. Voor openbare gebouwen geldt die regel niet, maar het is geen geheim dat ze wellicht niet aan de huidige normen voldoen. Als we echter zoiets wel van de burger verwachten, moeten we dan als gemeente ook niet het goede voorbeeld proberen te geven?

  Vooral voor verenigingen kan de stijging een probleem geven. Zijn organiseren immers eetdagen en allerhande om geld in kas te brengen voor hun dagelijks werking en initiatieven voor hun leden. Deze stijging van de tarieven is daarbij een serieuze hap uit de vaak niet al te grote omzet.

  Voor Vooruit zou het een logischere keuze geweest zijn om de algemene huurprijzen te laten zoals ze waren en de bedragen van de waarborg, boetes en schadeclaims op te trekken. Zo wordt wie goed handelt, beloond en draait wie nalatig is zelf voor de kosten op. De verdwijning en beschadigingen van het materieel of zelfs kook- en eetgerei dat gebruikt en vuil terug in de kasten gezet wordt, zijn immers reรซle en regelmatig voorkomende problemen die verre van gedekt worden door de huidige waarborg (slechts โ‚ฌ50).

  Uiteraard moet er dan wel ook effectief na elk gebruik van een zaal een controle gebeuren om op een rechtmatige manier de waarborg deels of geheel te kunnen inhouden. Dat gebeurt nu ook niet, maar zou veel verschil kunnen maken in kosten voor de gemeente omdat mensen doorgaans snel โ€œuit hun fouten lerenโ€ als de vooropgestelde consequenties ook echt toegepast worden.

  Nog een andere bijkomende kost voor huurder is de toeslag op excessief gebruik van energie en water. In de wintermaanden ligt die toeslag sowieso al hoger, omdat er dan meer verwarmd moet worden. Op zich is dat principe wel te verantwoorden, mede om zuinigheid aan te moedigen waar het kan, maar het verbruik kan niet in elke zaal gecontroleerd worden omdat de mazouttanks aan sommige zalen niet beveiligd zijn. Dat betekent dat iedereen de citernes in kwestie zou kunnen komen leeghalen, ook als men geen zaal gehuurd heeft.

  Verder krijgt de verhuur van de gemeentelijke feestzaal in het weekend een bijzondere aanpassing. Wie de zaal voor รฉรฉn dag huurt, maar deze niet ten laatste op een bepaald uur โ€™s nachts verlaten heeft, zal een toeslag voor de volgende dag moeten bijbetalen. Die regel is niet alleen oneerlijk voor bijvoorbeeld privรฉfeesten en fuiven, maar Stijn haalde ook aan dat zoiets nagenoeg niet te handhaven valt. Hoe gaat men โ€˜s nachts controleren of de zaal in kwestie op dat specifieke uur verlaten wordt?

  Dan is er nog de discussie rond de zaal Schuttersveld te Neervelp. Die doet ook dienst als refter voor de wijkschool en kon tot voor kort nog op weekavonden gehuurd worden, maar nu nog enkel tijdens weekends en schoolvakanties. Stijn stelde de vraag waar dan de vaste gebruikers, zoals pingpongclub Pipone elke dinsdagavond, naartoe moeten? Het gaat hier om mensen uit de buurt die zich moeilijk of niet verder kunnen verplaatsen. Antwoord hierop was dat dergelijke gebruikers de zaal wel nog

  Read more
 • Energiesnoeiers: Rationeel energieverbruik blijft van uiterst belang, uitwerking concept moet beter

  Op de gemeenteraad van oktober werd ter stemming voorgelegd of het concept โ€œEnergiesnoeiersโ€ van IGO mag worden overgenomen door kringloopwinkel Hageland.

  De energiesnoeiers bestaan uit een team van adviseurs die langsgaan bij kwetsbare gezinnen om na te gaan hoe ze met gas en elektriciteit omgaan en tips geven over hoe ze minder kunnen gebruiken.

  Ook al is dit initiatief belangrijk voor onze bewoners, toch keurde Vooruit dit voorstel niet mee goed.

  Onze fractie had immers een aantal bemerkingen bij zowel de praktische als de wettelijke kant. Zo wilde gemeenteraadslid Christine Dejaeger weten of het OCMW bij dit project betrokken is en wat hun rol hierin is.

  Read more
 • Opnieuw aanvullend verkeersreglement doorgevoerd voordat het op de gemeenteraad gestemd werd

  Op de afgelopen gemeenteraad lagen opnieuw enkele aanpassingen van het aanvullend verkeersreglement op tafel. Het ging onder andere over het wegnemen van de voorrang voor fietsers aan het einde van het fietspad op de Kerkomsesteenweg aan de grens met Binkom en de voorrangsborden aan de wegversmalling in de Meldertsestraat te Honsem.

  Read more
 • Hoe staat het met het gericht bedienen van onze LED-verlichting

  Sinds de beslissing een aantal jaren gelden om de straatverlichting in onze gemeente om te schakelen naar LED-verlichting, is dit onderwerp blijven leven bij veel inwoners. De opzet was destijds namelijk dat de verlichting doelgericht aan- of uitgezet kan worden (uit om energie te besparen, maar bv. toch aan in situaties van noodweer of andere noodgevallen).

  Read more
 • Structurele aanpak nodig voor omleidingen bij wegenwerken in Boutersem

  Tijdens de werken op de Leuvensesteenweg in Roosbeek viel het op dat heel wat doorgaand verkeer in de twee rijrichtingen de files en werflichten omzeilde door via de Groenstraat en de Lubbeeksestraat te rijden.

  Read more
 • Een fietspad is geen parking

  Al bij de plannen van de heraanleg van de Neervelpsestraat ter hoogte van de op- en afrittencomplex van de E40 drukte gemeenteraadslid Stijn Langendries het gemeentebestuur op het hart dat een fysieke afscheiding (paaltjes of dergelijke) tussen het fietspad en de rijbaan een must waren. Voordien was er immers een parkeerstrook op die plaats en het fietspad zou vrij breed worden, dus was er groot risico op verwarring bij automobilisten. Beter voorkomen dan genezen, toch?ย 

  ย 

  Read more
 • Schoolomgeving Valkenberg: aanpassingen verkeerssituatie in stukken en brokken

  Op de Valkenberg in de bocht aan de schoolingang is er momenteel een witte stippellijn om het midden van de weg te markeren. Veel weggebruikers keren op deze plaats om, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Daarom stelde men op de gemeenteraad van oktober voor om de volledige lengte van de kiss & ride zone van een volle lijn te voorzien. Zo wordt het keren op die plek verboden. Hoewel Vooruit het nut van deze maatregel inziet, uitte ons gemeenteraadslid Glenn Van Rillaer wel twee bedenkingen.

  ย 

  Enerzijds was dit de derde gemeenteraad op rij dat er een aanvullend verkeersreglement gebracht wordt m.b.t. dezelfde locatie. Eรฉn van de vorige wijziging werd zelfs al uitgevoerd voordat het punt op de gemeenteraad gestemd werd. Deze manier van werken is echter weinig efficiรซnt en zorgt voor verwarring. Dezelfde zone moet immers meerdere keren opnieuw onder de loep genomen worden en ook voor de buurtbewoner en passanten zorgen zulke snelle wijzigingen voor onduidelijkheid. Daarom vroeg Glenn om eerst alle aspecten te bekijken en dan de nodige wijzigingen gebundeld voor te leggen en door te voeren.

  ย 

  Anderzijds zorgt deze maatregel wel voor meer veiligheid aan de kiss & ride zone zelf, maar stelt Glenn wel de vraag of er ook gedacht is aan de kruispunten die na die zone liggen. Het doel is dat ouders niet meer keren en rond de Valkenberg rijden om zo de wijk te verlaten, maar we moeten ons er van bewust zijn dat velen waarschijnlijk in plaats daarvan op het eerstvolgend kruispunt zullen gaan keren. Zal hier dan een vierde aanvulling op de verkeersreglement voor moeten volgen?

  ย 

  De bevoegde schepen erkende onze bedenkingen en gaf nog mee dat er samen met de school sterk ingezet worden op sensibilisering bij de ouders en grootouders.

 • Wijziging verkeerssituatie school Roosbeek

  Onlangs werden er aan basisschool de Mozaรฏek op de Valkenberg een fietsenparking voorzien en een extra zebrapad geschilderd. De wijzigingen werden reeds doorgevoerd, voordat ze werden goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat is normaal in geen geval toegestaan.
  Het is de 3e maal op 1 jaar tijd dat er signalisatie of belijning wordt aangebracht vooraleer het punt op de GR komt. Dat getuigt van weinig respect naar de collegaโ€™s toe en toont aan dat opvolging van de dossiers zeer chaotisch verloopt. Onze fractie eiste toekomstgericht een duidelijke communicatie en verwacht dat het correcte proces gerespecteerd wordt, waarna de betrokken schepen deze fouten erkende. Echter keurden we dit punt wel goed, omdat de algemene veiligheid van de bewoners niet mag lijden onder een slecht beheer van het dossier, zo lichtte raadslid Glenn Van Rillaer toe op de gemeenteraad. De grens inzake bereidwilligheid in stemming is in dergelijke dossiers wel bereikt, waardoor onze fractie in de toekomst bij een gelijkaardig gebrek aan opvolging niet meer zal goedkeuren.
  Terug naar de homepagina
 • Zichtbaarheid kruispunt Kerkomsesteenweg-Lubbeeksestraat

  Er heerst al lange tijd een gevoel van onveiligheid op het kruispunt van de Kerkomsesteenweg en de Lubbeeksestraat. Onze fractie heeft dit al verschillende keren aangekaart in het verleden en raadslidย Christine Dejaegerย kwam daar afgelopen gemeenteraad nog eens op terug.

  Het bestuur bevestigde dat er een oplossing in de maak is, maar kon er nog geen concrete termijn op plakken. We blijven de vinger aan de pols houden en kunnen bevestigen dat de zichtbaarheid intussen al wat verbeterd is. Voor een meer structurele oplossing is het echter nog afwachten.

 • Onderhoud begraafplaatsen

  Een topic dat al vaak de revue gepasseerd is, lag op de vorige gemeenteraad weer op tafel: het onderhoud van onze begraafplaatsen. De aanleiding van onze vraag was dat verschillende delen nog niet gemaaid werden en paden nog niet gebrand werden, hoewel begraafplaatsen niet onder het bermdecreet vallen. Gemeenteraadslid Stijn Langendries keek er ook het bijenplan nog op na, maar dat spreekt wat maaien betreft enkel over de uitbreidingszones op begraafplaatsen. Die worden best minder intensief gemaaid omwille van de voedselbron die de bloemen bieden, maar deze richtlijn geldt niet voor de paden en graven zelf.

  ย 

  Read more
 • Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze groenblauwe dooradering Kerkplein Boutersem

  In Boutersem loopt momenteel een ambitieus plan voor een groenblauwe dooradering in Boutersem. Het gaat om een grootschalig project om verschillende plaatsen te ontharden en te vergroenen.ย 

  ย Voor de fase rond het Dorpsplein keurde onze fractie in januari een samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester nog niet mee goed, maar niet omdat het geen mooi project is. Net als de andere partijen zijn we zeker te vinden voor ontharding, een herwaardering van het erfgoed en een verhoging van de biodiversiteit. We onthielden ons wel omdat er nog een aantal factoren niet concreet genoeg opgenomen waren of onvoldoende meetbaar waren. Zo wezen onze raadsleden op het belang van het behoud van de parkeergelegenheid en het functionele karakter (mogelijkheid om er events en sociale activiteiten te organiseren). Daar was toen nog geen vermelding van.ย 

  ย 

  Read more
 • Vooruit Boutersem enige partij die samenwerking met bouwmeester voor nieuw ontwerp kerkplein niet goedkeurt

  Vlaanderen investeert ruim 9,5 miljoen euro in tien groenblauwe dooraderingsprojecten die in het voorbije jaar opgestart werden. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies en projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen. Dat moet leiden tot ontharding van het terrein, betere waterinfiltratie en biodiversiteit, maar ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk gemaakt kunnen worden.ย ย 

  ย 

  Boutersem werd naast Geraardsbergen, Genk, Izegem, Landen, Harelbeke, Kontich, Vorselaar, Menen en Antwerpen verkozen om deel te nemen aan dat project. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Concreet werden er voor Boutersem 15 deelprojecten geselecteerd, die de komende jaren onder de loep genomen zullen worden (zie foto).ย 

  ย 

  Op de laatste gemeenteraad lag het punt over het ontharden van het kerkplein en een deel van de Dorpstraat voor ter stemming. Er werd gevraagd om de samenwerking met de bouwheer goed te keuren, zodat er een ontwerp voor dit project kan worden opgemaakt. De samenwerking wordt gebudgetteerd op โ‚ฌ 456.750 exclusief BTW.ย 

  ย 

  Omdat de ontharding en het ontwerp slechts een klein deel van een zeer groot project uitmaken en het al over een aanzienlijke som geld gaat zonder dat er al een concrete wijziging aan te pas komt, vroeg Vooruit-gemeenteraadslid Glenn Van Rillaer hoeveel de gemeente voor het project โ€œKerkpleinโ€ moet bijdragen en hoeveel er gesubsidieerd zou worden. Schepen Janina Vandebroeck gaf mee dat dit specifieke deel gebudgetteerd is in 2023, maar dat er geen concreet bedrag gegeven kan worden, omdat het slechts om een deel binnen een groter geheel gaat. Subsidies worden overigens ook altijd pas achteraf toegekend. Volgens Vooruit moet er echter toch minstens een geschat percentage gekend zijn, want zonder die informatie is het ook niet mogelijk om een iet of wat accuraat budget vast te leggen. Bovendien is er volgens de oppositiepartij te weinig zekerheid over de continuรฏteit aangaande sociale activiteiten en parkeergelegenheid ter plaatse.ย 

  ย 

  โ€œWe zien potentieel in dit project en begrijpen dat je in deze onderzoeksfase weinig concreet naar voor kan brengen naar uitvoering toe, maar we hebben ons met Vooruitfractie onthouden in de stemming omdat we als oppositiepartij vandaag te weinig duidelijkheid over de financiรซle gevolgen en omdat er te weinig garanties zijn over het al dan niet blijven bestaan van de huidige parkeergelegenheid en de sociale activiteiten die er vandaag georganiseerd worden. Het sociale aspect is voor ons cruciaal, aangezien het dorpsplein een perfecte locatie is om allerhande activiteiten te laten plaatsvinden. Dat moet zeker blijven kunnen.โ€ licht Van Rillaer toe. โ€œDaarnaast staat het als een paal boven water dat er de voorbije jaren enorm veel projecten opgestart zijn en we dus ook voorzichtig moeten omgaan met de financiรซle middelen die we hebben. 456.750 excl. BTW โ€“ of โ‚ฌ 552.667,50 inclusief BTW โ€“ is tenslotte geen peulschil.โ€ย ย 

  ย 

  Daarom vroeg Vooruit meer betrokkenheid door middel van een aparte werkgroep waarin elke partij vertegenwoordigd is. Op die manier wil de fractie de progressie in zowel dit project als het volledige 15-delige dooraderingsproject nauwer mee opvolgen en op basis daarvan input geven. Dat voorstel werd door de betrokken schepen alvast positief ontvangen. โ€œWe hopen dat het idee wordt meegenomen wordt en er effectief zoโ€™n werkgroep wordt opgestart,โ€ aldus Van Rillaer.ย ย 

  ย 

  ย 

  Terug naar de homepagina

  ย 

 • ๐™‘๐™ค๐™ค๐™ง๐™ช๐™ž๐™ฉ ๐˜ฝ๐™ค๐™ช๐™ฉ๐™š๐™ง๐™จ๐™š๐™ข ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ฉ ๐™ก๐™ž๐™Ÿ๐™จ๐™ฉ๐™ฉ๐™ง๐™š๐™ ๐™ ๐™š๐™ง ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง

  Onlangs hebben we op onze jaarlijkse algemene vergadering onze ๐—น๐—ถ๐—ท๐˜€๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ธ๐—ธ๐—ฒ๐—ฟ voor de verkiezingen van 2024 voorgesteld.
  Onze huidige voorzitter, Glenn Van Rillaer, zeker geen onbekende, zal de uitdaging met veel overtuiging opnemen.
  Glenn is geboren en getogen in Boutersem en woont samen met zijn vrouw Liesbeth en 2 dochtertjes van 4 en 8 jaar oud. Hij is al jaren actief in het lokale verenigingsleven, o.a. als bestuurslid bij voetbalclub Boutersem United. Op professioneel vlak is hij op 18-jarige leeftijd gestart als arbeider in een productieomgeving en heeft hij over de jaren heen de ladder stilaan beklommen. Intussen werkt hij al 7 jaar als Risk Manager voor een wereldspeler in IT-toepassingen en beheert hij teams en budgetten op internationaal niveau. Dat persoonlijk groeitraject maakt dat hij ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐—น๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ป kan nemen zonder het ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ uit het oog te verliezen.
  In het politieke landschap is Glenn na grootvader Camiel en moeder Mia Smets de ๐Ÿฏ๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ van zijn familie die zetelt in de gemeenteraad. De lokale politiek en socialistische waarden heeft hij dus met de paplepel meegekregen. Zijn eigen politieke verhaal begon op zijn 33e. In 2018 stelde hij zich voor de eerste keer verkiesbaar en vandaag bekleedt hij naast zijn functie als ๐—น๐—ผ๐—ธ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ท๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜‡๐—ถ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ ook zijn ambt als ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฑ๐˜€๐—น๐—ถ๐—ฑ met veel passie.
  Bestuursmatig liggen er veel uitdagingen op de plank. Eรฉn van de focuspunten voor Glenn is het bevorderen van ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ธ๐—ธ๐—ฒ๐—ป๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ ๐˜๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป ๐—ฏ๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚๐˜‚๐—ฟ.
  ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€๐—น๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป zijn daar belangrijke factoren in. โ€œHoewel we vandaag niet mee besturen, hameren we op de gemeenteraad al lange tijd op het maximaal gebruik maken van de verschillende ๐—ฎ๐—ฑ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป, want die blijven een goed platform om geรซngageerde inwoners te betrekken bij het beleidโ€ licht Van Rillaer toe. โ€œDaarnaast is het belangrijk om de ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ป, ๐—ท๐—ฒ๐˜‚๐—ด๐—ฑ- ๐—ฒ๐—ป ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ป, ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป ๐—ด๐—ผ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ die iets willen organiseren, zo goed mogelijk te ondersteunen, want zij zijn van fundamenteel belang om de ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ฝ binnen de gemeente levend en gezond te houden. Juist daarom besteden we bij Vooruit veel aandacht aan de eigen beweging, maar ook aan de nevenorganisaties S-Plus, Rebelle en de Jong-Socialisten.โ€
  Onder dezelfde visie heeft Vooruit Boutersem de laatste 2 jaar succesvol opgebouwd naar 20 bestuursleden en dus een degelijke basis gelegd om richting verkiezingen 2024 te trekken. Ook het aantal leden is het laatste jaar met 30% gestegen en bereikte het hoogste aantal sinds 2010.
  Op de laatste restaurantdagen werd zelfs de kaap van 300 bezoekers overschreden. โ€œDat toont aan dat mensen ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐˜„๐—ฒ๐—ป hebben in wat we doen. Dat doet deugd en geeft energie om nog zoveel meer te betekenen voor de inwoners van Boutersem,โ€ aldus Glenn.
  Ons doel is om deze visie uit te breiden naar zoveel mogelijk inwoners, want de ๐—ฎ๐—ณ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ tussen het huidige gemeentebestuur en de Boutersemenaar is vandaag veel te groot. Beslissingen vereisen een bepaalde rationaliteit, maar de ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐˜๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐˜„๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐˜€, ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚๐˜‚๐—ฟ ๐—ฒ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐˜‚๐—ฟ moet in evenwicht zijn. Dat missen we vandaag. De realisatie van het hoge aantal bouwprojecten is daar een goed voorbeeld van.
  Verder zal ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ onder het motto doe wat je zegt en zeg wat je doet een belangrijke rol spelen in ons verkiezingsprogramma van 2024. Met maar liefst 130 posts in 2022 op sociale media, zowel informatief, politiek, als bestuursmatig weet iedereen die onze sociale media volgt dat we hier enorm op inzetten. We streven ernaar dat te blijven doen.
  Wij blijven alvast met veel goesting en doorzettingsvermogen verder werken op dit elan en hopen dat jullie ons massaal zullen blijven ondersteunen om onze draagkracht verder te laten groeien!
  Terug naar deย homepagina
 • ๐—ฉ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜‚๐—ถ๐˜ ๐—•๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—บ ๐—ด๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐˜„๐—ผ๐—ผ๐—ป๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—•๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ท๐—ป๐—ต๐—ผ๐—ณ ๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜‚๐˜„๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฎ๐˜, ๐—ป๐—ผ๐—ฐ๐—ต ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜„๐—ฒ๐—ด

  De laatste dagen heerste er wat verwarring over een punt op de gemeenteraad van november. Belangrijk om te weten is dat wat er deze week voorlag NIET gaat over een eventuele goedkeuring van het woonproject zelf en ook niet over de vraag of er al dan niet een privรฉweg moet komen.
  ๐™‡๐™ค๐™จ ๐™™๐™–๐™–๐™ง๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™๐™š๐™š๐™›๐™ฉ ๐™ค๐™ฃ๐™ฏ๐™š ๐™›๐™ง๐™–๐™˜๐™ฉ๐™ž๐™š ๐™ฃ๐™ค๐™œ ๐™š๐™š๐™ฃ๐™จ ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™ก๐™ž๐™˜๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ฉ๐™š ๐™ ๐™š๐™ฃ๐™ฃ๐™š๐™ฃ ๐™œ๐™š๐™œ๐™š๐™ซ๐™š๐™ฃ ๐™™๐™–๐™ฉ ๐™ฌ๐™š ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™–๐™˜๐™๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™๐™š๐™ฉ ๐™ฌ๐™ค๐™ค๐™ฃ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ ๐™š๐™ฃ ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™–๐™˜๐™๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™๐™š๐™ฉ ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™˜๐™š๐™ฅ๐™ฉ ๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™š๐™š๐™ฃ ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ซรฉ๐™ฌ๐™š๐™œ ๐™ข๐™š๐™ฉ ๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™—๐™–๐™ง๐™š ๐™™๐™ค๐™ค๐™ง๐™œ๐™–๐™ฃ๐™œ ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง ๐™ฏ๐™ฌ๐™–๐™ ๐™ ๐™š ๐™ฌ๐™š๐™œ๐™œ๐™š๐™—๐™ง๐™ช๐™ž๐™ ๐™š๐™ง๐™จ ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™–๐™ฃ. Al van het begin van de legislatuur hameren we er op dan de inbreiding in Boutersem veel te snel gaan en met te veel wooneenheden op te kleine oppervlaktes. We blijven nog steeds bij dat standpunt.
  ๐™ƒ๐™š๐™ฉ ๐™ฌ๐™ค๐™ค๐™ฃ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ ๐˜ฝ๐™š๐™œ๐™ž๐™Ÿ๐™ฃ๐™๐™ค๐™›, ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง ๐™ฌ๐™š๐™ก 56 ๐™š๐™š๐™ฃ๐™๐™š๐™™๐™š๐™ฃ ๐™ž๐™จ ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™œ๐™š๐™ฃ๐™จ ๐™ค๐™ฃ๐™ฏ๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™จ๐™˜๐™๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ซ๐™š๐™š๐™ก ๐™ฉ๐™š ๐™ฏ๐™ฌ๐™–๐™–๐™ง ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง ๐™™๐™š ๐™™๐™ง๐™–๐™–๐™œ๐™ ๐™ง๐™–๐™˜๐™๐™ฉ ๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™™๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ง๐™–๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ช๐™˜๐™ฉ๐™ช๐™ช๐™ง ๐™ž๐™ฃ ๐™™๐™š ๐™‰๐™ž๐™š๐™ช๐™ฌ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™–๐™ฉ. Getuige daarvan ook de meer dan 90 bezwaarschriften die erover binnengekomen zijn.
  Een privรฉweg kan op zich goed werken als alle inwoners evenwaardig zijn en een even groot steentje bijdraagt, maar zelfs onder groepsdruk is dat geen garantie.
  Bovendien rijzen er veel vragen of zelfs discussies over de verantwoordelijkheden in bepaalde situaties zoals de straat ijsvrij maken, verlichting, herstellingswerken, orde en netheid of aansprakelijkheid bij ongevallen door de staat van het openbaar privรฉdomein. We gaven deze bezorgdheid dan ook door aan het bestuur, want daar kan niet licht overheen worden gegaan.
  De stemming die moest gebeuren, ging echter om de rechtsgeldigheid van het schepencollege om te beslissen of zwakke weggebruikers die geen bewoners zijn zoโ€™n openbare privรฉweg zouden mogen gebruiken als die er zou komen (wat nog niet beslist is of voorgesteld werd).
  Voor alle duidelijkheid: De gemeenteraad heeft gรฉรฉn beslissingsrecht in het goed- of afkeuren van een privรฉweg noch van de aanvraag van het project. Daar heeft allรฉรฉn het schepencollege bevoegdheid voor.
  ๐˜ฟ๐™–๐™ฉ ๐™™๐™š ๐™œ๐™š๐™ข๐™š๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™–๐™–๐™™ ๐™ฌ๐™š๐™ก ๐™ข๐™ค๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ข๐™š๐™ฃ ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง ๐™™๐™š ๐™œ๐™š๐™™๐™š๐™š๐™ก๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ž๐™Ÿ๐™ ๐™š ๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™—๐™–๐™–๐™ง๐™๐™š๐™ž๐™™ ๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™™๐™š ๐™ฌ๐™š๐™œ, heeft te maken met het gemeentewegendecreet en met een rechtsuitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de naam van de Raad verklaart al meteen waar het om gaat, of beter, wat vermeden dient te worden.
  De gemeenteraad moet dus goedkeuring geven om de rechtsgeldigheid van de beslissingen van het schepencollege niet in het gedrang te brengen.
  ๐™ƒ๐™š๐™ฉ ๐™—๐™ž๐™Ÿ๐™ฏ๐™ค๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง๐™š ๐™–๐™–๐™ฃ ๐™™๐™š ๐™ฏ๐™–๐™–๐™  ๐™ž๐™จ ๐™™๐™–๐™ฉ, ๐™ค๐™ค๐™  ๐™–๐™ก ๐™ฏ๐™ค๐™ช ๐™™๐™š ๐™ฌ๐™š๐™œ ๐™š๐™ž๐™œ๐™š๐™ฃ๐™ก๐™ž๐™Ÿ๐™  ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ซรฉ ๐™ฏ๐™ž๐™Ÿ๐™ฃ ๐™ข๐™š๐™ฉ ๐™ฅ๐™ช๐™—๐™ก๐™ž๐™š๐™  ๐™™๐™ค๐™ค๐™ง๐™œ๐™–๐™ฃ๐™œ๐™จ๐™ง๐™š๐™˜๐™๐™ฉ ๐™š๐™ฃ๐™ ๐™š๐™ก ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง ๐™ฏ๐™ฌ๐™–๐™ ๐™ ๐™š ๐™ฌ๐™š๐™œ๐™œ๐™š๐™—๐™ง๐™ช๐™ž๐™ ๐™š๐™ง๐™จ, ๐™™๐™š ๐™–๐™–๐™ฃ๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ ๐™š๐™ก๐™ž๐™Ÿ๐™ ๐™๐™š๐™ž๐™™ ๐™—๐™ž๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™—๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ ๐™ข๐™š๐™ฉ ๐™™๐™š ๐™ฌ๐™š๐™œ ๐™ฏ๐™š๐™ก๐™›๐™จ ๐™™๐™–๐™ฃ ๐™ฃ๐™ค๐™œ ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง ๐™ง๐™š๐™ ๐™š๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™™๐™š ๐™œ๐™š๐™ข๐™š๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™ฏ๐™ค๐™ช ๐™ฏ๐™ž๐™Ÿ๐™ฃ ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™œ๐™š๐™ฃ๐™จ ๐™๐™š๐™ฉ ๐™—๐™ค๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™™๐™š๐™˜๐™ง๐™š๐™š๐™ฉ.
  Zelfs met de toelichting door de schepenen, bleven er toch nog veel vragen en onduidelijkheden en merkte onze fractie dat dit concept nog onbekend terrein is voor iedereen.
  Bovendien werd er op de gemeenteraad zelf nog een wijziging in het agendapunt aangebracht, waardoor de context ook veranderde en onze voorbereiding als oppositie eigenlijk herzien moest worden. Het is belangrijk om eerst goed op de hoogte te zijn van alle aspecten en mogelijke gevolgen (ook voor de eventuele vergunningsaanvraag zelf) van zoโ€™n beslissing voordat je ze kan goed- of afkeuren.
  ๐™‚๐™ค๐™š๐™™๐™ ๐™š๐™ช๐™ง๐™š๐™ฃ ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™™๐™ช๐™จ ๐™๐™ค๐™š ๐™™๐™–๐™ฃ ๐™ค๐™ค๐™  ๐™œ๐™š๐™š๐™ฃ ๐™ค๐™ฅ๐™ฉ๐™ž๐™š ๐™ซ๐™ค๐™ค๐™ง ๐™ค๐™ฃ๐™จ, ๐™ข๐™–๐™–๐™ง ๐™ฏ๐™ค๐™ข๐™–๐™–๐™ง ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ข๐™š๐™ฃ ๐™ฏ๐™ค๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง ๐™๐™š๐™ฉ ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™ก๐™š๐™™๐™ž๐™œ๐™š ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™–๐™ฉ๐™Ÿ๐™š ๐™ฉ๐™š ๐™ ๐™š๐™ฃ๐™ฃ๐™š๐™ฃ, ๐™ž๐™จ ๐™ค๐™ค๐™  ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™๐™š๐™ก๐™š๐™ข๐™–๐™–๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ง๐™ง๐™š๐™˜๐™ฉ. ๐˜ฟ๐™–๐™–๐™ง๐™ค๐™ข ๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™๐™ž๐™š๐™ก๐™™ ๐™‘๐™ค๐™ค๐™ง๐™ช๐™ž๐™ฉ ๐™ฏ๐™ž๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃ ๐™™๐™š๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™œ, ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ก๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ก๐™ก๐™š ๐™–๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง๐™š ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ž๐™Ÿ๐™š๐™ฃ.
  We zijn ons er van bewust dat de gemeenteraad geen beslissingsrecht heeft in het al dan niet vergunnen van woonprojecten, maar hopen van harte dat het bestuur deze bedenkingen mee in rekening neemt.
  Terug naar de homepagina
 • Fractie vroeg stand van zaken in verband met het buurthuis en de kleuterschool in Willebringen

  Mogen we op de komende gemeenteraad een update over het buurthuis en de kleuterschool in Willebringen verwachten?
  Wij hopen alvast van wel!
  Onze fractie vroeg in oktober opnieuw naar een stand van zaken.
  Een concrete update was er helaas nog niet, maar het gemeentebestuur wist wel te vertellen dat er die dag zelf nog info was binnengekomen. De info kon alleen nog niet toeglicht worden omdat onze schepenen ze zelf dus nog niet hadden kunnen bekijken.
  Gezien er wekelijks schepencolleges doorgaan, gaan we er wel van uit dat we deze maand de concrete documenten en inlichten zullen krijgen.
  Terug naar de homepagina
 • Verkoop pastorie Butsel gaat door

  Verkoop pastorie Butsel gaat door, maar Vooruit zorgt voor behoud van dorpsplein met parkeerplaatsen.

  In 2021 werd besloten dat een herbestemming van de pastorie van Butsel niet meer mogelijk was wegens de te hoge renovatiekosten. Het gemeentebestuur legde dan ook plannen voor verkoop op tafel.

  Op zich weinig tegen in te brengen, ware het niet dat ook het dorpsplein mee in de verkoop was opgenomen. Dankzij de oplettendheid en tussenkomst van onze fractie toen, werden de plannen herzien en konden de aangepaste verkoopplannen op de gemeenteraad van oktober goedgekeurd worden.

  Terug naar de homepagina

  ย 

  ย 

 • Jong-Socialisten slaan de handen in elkaar

  We mogen fier zijn op het jong bloed in ons bestuur, Nawfal en Kelly. Ze verenigden zich onlangs met de andere lokale afdelingen binnen het Hageland om de Jong-Socialistenย #JSHagelandย een boost te geven.

  Jong-Socialisten Hageland bestaat uit een enthousiaste groep jonge mensen die zich wil engageren voor alle jongeren in de regio. Er zullen activiteiten georganiseerd worden om jongeren samen te brengen, om een gelegenheid te geven om buiten te komen.

  Ben jij ook een sociaal beestje met een hart voor jongeren? Heb jij goesting om nieuwe leeftijdsgenoten te leren kennen en samen dingen te organiseren? Dan ben je meer dan welkom!

  Volg de Jong-Socialisten zeker op:
  - Facebook viaย https://www.facebook.com/JongSocialistenHageland
  - Instagram viaย https://www.instagram.com/js.hageland/

  Wil je meer info of heb je een specifieke vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar [email protected] of bel even naar Femke Medina op 0496 37 63 74

  ย 

  Terug naar de homepagina

  Read more
 • Restaurantdagen van Vooruit Boutersem waren een groot succes

  Bedankt voor jullie opkomst!

  Niet alleen gisteren bij het bezoek van Conner, maar vooral ook vorige week op de restaurantdagen van Vooruit Boutersem.
  Met de hoogste opkomst in 5 jaar tijd is het gevoel van waardering niet weg te slaan!
  Het geeft ons extra goesting om ons voor 200% te blijven inzetten voor onze geliefde gemeente.
  Ook eens eens dikke merci aan alle vrijwilligers, zonder jullie was het niet mogelijk geweest om het weekend zo vlot te laten verlopen!
  Terug naar de homepagina