Nieuws

LOKAAL: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze groenblauwe dooradering Kerkplein Boutersem

Vooruit Boutersem

Wednesday 10

May 2023 20:16

In Boutersem loopt momenteel een ambitieus plan voor een groenblauwe dooradering in Boutersem. Het gaat om een grootschalig project om verschillende plaatsen te ontharden en te vergroenen. 

 Voor de fase rond het Dorpsplein keurde onze fractie in januari een samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester nog niet mee goed, maar niet omdat het geen mooi project is. Net als de andere partijen zijn we zeker te vinden voor ontharding, een herwaardering van het erfgoed en een verhoging van de biodiversiteit. We onthielden ons wel omdat er nog een aantal factoren niet concreet genoeg opgenomen waren of onvoldoende meetbaar waren. Zo wezen onze raadsleden op het belang van het behoud van de parkeergelegenheid en het functionele karakter (mogelijkheid om er events en sociale activiteiten te organiseren). Daar was toen nog geen vermelding van. 

 

Op de afgelopen gemeenteraad keurde Vooruit de lastvoorwaarden en gunningswijze wel mee goed, omdat de eerdere opmerkingen meegenomen werden en om de ontwerpfase te kunnen starten.  

Raadsleden Glenn Van Rillaer en Pieter Cortoos voegden wel nog twee bijkomende opmerkingen toe: 

 

Glenn vroeg om de tekst rond de parkeercapaciteit toch nog wat concreter te maken, want zinnen als “mag niet sterk afnemen” en “maximaal behouden van” blijven sterk voor interpretatie vatbaar. Ook “verharden van parkeerplaatsen met lage bezetting kan beperkt worden” laat veel aan de verbeelding over, want hoe bepaal je welke plaatsen lage bezetting hebben en in hoeverre kan het verharden beperkt worden? 

 

Daarnaast opperde Pieter om een richtlijn toe te voegen rond een veiligere toegang naar de kerk, die herbestemd werd voor sociale activiteiten waaronder danslessen voor kinderen. Nu komt de hoofdingang recht op de straat uit, wat toch een risico inhoudt. Hij stelde voor om de ingang langs de zijbeuk van de kerk aan de kan van het Dorpsplein te maken of om een voetweg te voorzien die meteen van de hoofdingang naar het Dorpsplein draait, zodat je niet meer (meteen) op straat staat. 

 

Het gemeentebestuur stemde in om een dergelijke richtlijn op te nemen in de tekst, maar legde uit dat de concrete voorstellen niet als dusdanig opgenomen kunnen worden, omdat er een zekere vrijheid voor de deelnemende architectenbureaus gevrijwaard moet worden. 

 

Hoe dan ook is het nu wachten op de eerste ontwerpen en eens die er zijn, kunnen we evalueren of er voldoende rekeningen werd gehouden met de gemaakt opmerkingen. We durven wel al hopen op een mooi resultaat! 

 


Ga naar Vooruit Boutersem
Over de Auteur

Vooruit Boutersem

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant