Nieuws

Schoolomgeving Valkenberg: aanpassingen verkeerssituatie in stukken en brokken

Vooruit Boutersem

Friday 13

October 2023 16:50

Op de Valkenberg in de bocht aan de schoolingang is er momenteel een witte stippellijn om het midden van de weg te markeren. Veel weggebruikers keren op deze plaats om, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Daarom stelde men op de gemeenteraad van oktober voor om de volledige lengte van de kiss & ride zone van een volle lijn te voorzien. Zo wordt het keren op die plek verboden. Hoewel Vooruit het nut van deze maatregel inziet, uitte ons gemeenteraadslid Glenn Van Rillaer wel twee bedenkingen.

 

Enerzijds was dit de derde gemeenteraad op rij dat er een aanvullend verkeersreglement gebracht wordt m.b.t. dezelfde locatie. Eén van de vorige wijziging werd zelfs al uitgevoerd voordat het punt op de gemeenteraad gestemd werd. Deze manier van werken is echter weinig efficiënt en zorgt voor verwarring. Dezelfde zone moet immers meerdere keren opnieuw onder de loep genomen worden en ook voor de buurtbewoner en passanten zorgen zulke snelle wijzigingen voor onduidelijkheid. Daarom vroeg Glenn om eerst alle aspecten te bekijken en dan de nodige wijzigingen gebundeld voor te leggen en door te voeren.

 

Anderzijds zorgt deze maatregel wel voor meer veiligheid aan de kiss & ride zone zelf, maar stelt Glenn wel de vraag of er ook gedacht is aan de kruispunten die na die zone liggen. Het doel is dat ouders niet meer keren en rond de Valkenberg rijden om zo de wijk te verlaten, maar we moeten ons er van bewust zijn dat velen waarschijnlijk in plaats daarvan op het eerstvolgend kruispunt zullen gaan keren. Zal hier dan een vierde aanvulling op de verkeersreglement voor moeten volgen?

 

De bevoegde schepen erkende onze bedenkingen en gaf nog mee dat er samen met de school sterk ingezet worden op sensibilisering bij de ouders en grootouders.

Over de Auteur

Vooruit Boutersem

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant