Nieuws

Opmerkingen bij plan van aanleg fietspaden Kerkomsesteenweg

Vooruit Boutersem

Sunday 03

March 2024 21:33

Op de gemeenteraad vorige week werden de plannen voor de heraanleg van de Kerkomsesteenweg in functie van de voorziening van fietspaden toegelicht. We blij dat er concrete zaken op tafel liggen, maar ons Vooruit-raadslid Stijn Langendries deed zelf ook zijn huiswerk en bracht de volgende vragen en voorstellen aan.

Schuin tegenover de schoolgebouwen en sporthal zal een nieuwe verkaveling van een tiental huizen komen. Die zou via een extra kruispunt rechtstreeks op de Kerkomsesteenweg aangesloten worden.

Stijn opperde in plaats daarvan voor een aansluiting op de reeds bestaande zijstraat, wat voor 9 à 10 huizen extra huizen zeker niet voor overlast zorgt en de veiligheid op de hoofdbaan bevordert (geen bijkomend kruispunt betekent minder risico op ongevallen).

Er is ook een versmalling bij het inrijden in de Pastoriestraat voorzien, terwijl deze plaats nu al vrij smal is en gevoelig voor mogelijke ongevallen. Daarom ziet Vooruit hier liever dezelfde breedte.

 

Aan het veld van de kerkfabriek, aan de linkerkant voorbij het kruispunt met de pastoriestraat richting Kerkom, zou de muur afgebroken worden. Stijn stelde daarbij voor om tegelijk ook het probleem met de wateroverlast, vooral bij hevige regenval, bij de aanpalende woning aan te pakken. Als daar nu rekening mee gehouden wordt in de plannen, kost het minder tijd en budget dan wanneer het nog eens apart moet gebeuren op een later moment.

Vlakbij de lokale bakkerij worden twee wegversmallingen voorzien. Dat komt de nu al problematische parkeergelegenheid (zowel qua ruimte als veiligheid) niet te goede. Daarom vroegen we om zeker ook een degelijke parkeerregeling te voorzien die rekening houdt met een vlotte verkeerstroom zonder de veiligheid van de zwakke weggebruikers in het gedrang te brengen.

Komende van Boutersem/Butsel richting Kerkom, werd aanvankelijk net voorbij het kruispunt met de Kapelstraat een verhoogde bushalte voorzien. Dat maakte echter de opritten van enkele huizen en de parking van een zelfstandige onbereikbaar. Het schepencollege had alvast beslist om de bushalte dan niet te verhogen. In het kader van de veiligheid en rolstoeltoegankelijkheid stelde Stijn voor om de halte te verleggen naar iets verder op de steenweg, ter hoogte van een onbebouwd perceel (een tuin). Helaas is dat geen optie omdat er onvoldoende “vlakke lengte” is om de bushalte daar te leggen.

Waar wel een mouw aan gepast moet kunnen worden, is aan het plan om een wegversmalling met boom aan te leggen vlak aan het kruispunt met de Assenweg. Daardoor zou het verkeer komende van Kerkom moeten uitwijken op de andere rijrichting, vlak voor de Assenweg. Echter is de zichtbaarheid zowel voor dat verkeer als voor wie uit de Assenweg komt al zeer beperkt. De situatie zou me die boom dus juist gevaarlijker in plaats van veiliger worden, omdat deze opstelling de zichtbaarheid helemaal zou wegnemen.

 

Verder bemerkte Stijn nog een vergetelheid in de plannen ter hoogte van de Lubbeeksestraat aan het veld op de hoek richting het kerkhof. Daar wordt geen inbuizing van de gracht vermeld. Aan de Oude Vijvers is die vermelding er wel.

Tot slot kwam Vooruit nog eens terug op de zichtbaarheid bij het uitkomen van de Lubbeeksestraat vanuit Roosbeek, een probleem dat intussen al enkele jaren gekend is en meermaals aangekaart werd.

Met uitzondering van de bushalte, waar geen ideale oplossing voor lijkt te zijn, gaf het gemeentebestuur een tevreden indruk over de constructieve input. “We nemen het mee” is iets wat we vaker horen, maar we durven toch hoopvol te zijn omdat nu het moment is dat er ook effectief met/aan de plannen gewerkt wordt. Het is dus nog niet te laat.

Bovendien is het bij een project van deze grootte cruciaal om zoveel mogelijk – het liefst gewoon alle – problemen aan te pakken.

Heb jij nog vragen, voorstellen of bedenkingen? Dan horen we het graag!

Over de Auteur

Vooruit Boutersem

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant