Nieuws

Verrassende aanpassing van de tarieven voor de gemeentelijke zalen

Vooruit Boutersem

Monday 27

November 2023 19:01

Op de van oktober werden er verhoogde tarieven en een nieuw reglement voor de huur van de gemeentelijke zalen voorgesteld. Onze fractie nam dan ook beide onder de loep en gemeenteraadslid Stijn Langendries besprak vervolgens uiteraard op de gemeenteraad.

Ook al moeten we erkennen dat de verhogingen in lijn liggen met de fel gestegen inflatie en indexaties sinds de laatste prijsaanpassing, toch stemde Vooruit tegen dit voorstel. Er zijn immers te veel vragen en bedenkingen om zo maar akkoord te gaan met deze wijziging.

Allereest vroeg Stijn waarom er nu een prijsverhoging komt, terwijl de zalen niet in orde zijn. Na een renovatie zou zo een verhoging beter te verantwoorden zijn. Voor de verhuur van private gebouwen moet je kunnen aantonen dat de EPC-waarde van het gebouw (deze hangt af van o.a. isolatie en energiezuinigheid) aan een specifieke eis voldoen alvorens je de prijzen mag indexeren. Zelfs dan nog wordt een indexatie in sommige gevallen slechts voor 50% toegestaan. Voor openbare gebouwen geldt die regel niet, maar het is geen geheim dat ze wellicht niet aan de huidige normen voldoen. Als we echter zoiets wel van de burger verwachten, moeten we dan als gemeente ook niet het goede voorbeeld proberen te geven?

Vooral voor verenigingen kan de stijging een probleem geven. Zijn organiseren immers eetdagen en allerhande om geld in kas te brengen voor hun dagelijks werking en initiatieven voor hun leden. Deze stijging van de tarieven is daarbij een serieuze hap uit de vaak niet al te grote omzet.

Voor Vooruit zou het een logischere keuze geweest zijn om de algemene huurprijzen te laten zoals ze waren en de bedragen van de waarborg, boetes en schadeclaims op te trekken. Zo wordt wie goed handelt, beloond en draait wie nalatig is zelf voor de kosten op. De verdwijning en beschadigingen van het materieel of zelfs kook- en eetgerei dat gebruikt en vuil terug in de kasten gezet wordt, zijn immers reële en regelmatig voorkomende problemen die verre van gedekt worden door de huidige waarborg (slechts €50).

Uiteraard moet er dan wel ook effectief na elk gebruik van een zaal een controle gebeuren om op een rechtmatige manier de waarborg deels of geheel te kunnen inhouden. Dat gebeurt nu ook niet, maar zou veel verschil kunnen maken in kosten voor de gemeente omdat mensen doorgaans snel “uit hun fouten leren” als de vooropgestelde consequenties ook echt toegepast worden.

Nog een andere bijkomende kost voor huurder is de toeslag op excessief gebruik van energie en water. In de wintermaanden ligt die toeslag sowieso al hoger, omdat er dan meer verwarmd moet worden. Op zich is dat principe wel te verantwoorden, mede om zuinigheid aan te moedigen waar het kan, maar het verbruik kan niet in elke zaal gecontroleerd worden omdat de mazouttanks aan sommige zalen niet beveiligd zijn. Dat betekent dat iedereen de citernes in kwestie zou kunnen komen leeghalen, ook als men geen zaal gehuurd heeft.

Verder krijgt de verhuur van de gemeentelijke feestzaal in het weekend een bijzondere aanpassing. Wie de zaal voor één dag huurt, maar deze niet ten laatste op een bepaald uur ’s nachts verlaten heeft, zal een toeslag voor de volgende dag moeten bijbetalen. Die regel is niet alleen oneerlijk voor bijvoorbeeld privéfeesten en fuiven, maar Stijn haalde ook aan dat zoiets nagenoeg niet te handhaven valt. Hoe gaat men ‘s nachts controleren of de zaal in kwestie op dat specifieke uur verlaten wordt?

Dan is er nog de discussie rond de zaal Schuttersveld te Neervelp. Die doet ook dienst als refter voor de wijkschool en kon tot voor kort nog op weekavonden gehuurd worden, maar nu nog enkel tijdens weekends en schoolvakanties. Stijn stelde de vraag waar dan de vaste gebruikers, zoals pingpongclub Pipone elke dinsdagavond, naartoe moeten? Het gaat hier om mensen uit de buurt die zich moeilijk of niet verder kunnen verplaatsen. Antwoord hierop was dat dergelijke gebruikers de zaal wel nog

zullen kunnen gebruiken in overeenstemming met het schepencollege. Goed nieuws op zich, maar dan rijst wel de volgende vraag die we op tafel legden: wat met de neutraliteit van de verhuur? Geval per geval gaat beslissen wie wel of niet mag huren, is op zijn minst arbitrair te noemen terwijl het “ieder gelijk voor de wet” zou moeten zijn.

Een ander hiaat in het reglement is de vermelding dat de zalen tussen de kerst- en nieuwjaarperiode niet verhuurbaar zijn al een onjuistheid in het reglement. Technisch gezien kan dat immers wel mits goedkeuring van het schepencollege. Het enige verschil met de rest van het jaar is dat er in die periode geen schoonmaakploeg beschikbaar is. Stijn merkte hierover op dat een dergelijke communicatie verwarrend is (zulke zaken gaat al snel mondeling rond, maar wie de info wil checken, komt bedrogen uit). Hij stelde voor om dan beter gewoon de mogelijkheid tot verhuur te publiceren met duidelijke boodschap dat huurder in die periode zelf moeten instaan voor de schoonmaak van de zaal in kwestie. Zo is de informatie eenduidig voor iedereen.

Dan is er nog een verbod op het gebruik van “andere keukentoestellen” dan degene die in de zaal voorhanden zijn. Dat begreep is veel te vaag. Alle begrip dat er moet worden toegezien op de brandveiligheid, maar het slaat nergens op dat CE-gekeurd toestellen zoals een popcornmachine, croque-monsieurtoestellen of chafing dishes en bakken om eten au bain-marie warm te houden, niet gebruikt zouden mogen worden. Die laatste zijn bijvoorbeeld onmisbaar bij buffetten. Vooruit vroeg daarom om een expliciet te vermelden welke toestellen al dan niet toegelaten zijn en onder welke voorwaarden. Hetzelfde wordt verwacht van organisatoren bij de online aanvraag van evenementen, dus ook hier mogen we van de gemeente het goede voorbeeld vragen.

Tot slot zijn er nog enkele zaken uit het reglement geschrapt, die volgens onze Vooruitfractie beter behouden zouden blijven.

Enkele voorbeelden daarvan zijn het prioriteitsrecht van de gemeente op gemeentelijke feestzaal voor gratis activiteiten van algemeen belang (bv. voor noodopvang bij rampen); het verbod om het mee naar huis nemen van materieel, meubelen of toestellen uit de zaal (ook niet tijdelijk); het verbod op het strooien van product op de vloer om bv. dansen te vergemakkelijken (zulke producten kunnen aanzienlijke schade veroorzaken die de waarborg niet kan dekken) en het verbod om barbecuetoestellen, open vuren, gasbranders aangesloten op gasflessen binnen te gebruiken.

Omdat het van belang is dat alle gebruikers op de hoogte zijn van wat al dan niet mag en moet, opperde Stijn nog om het geldende reglement met bijhorende addenda in elke zaal en elk buurthuis uit te hangen met de contactgegevens van de dienst Vrije Tijd en bij voorkeur ook een noodnummer in geval van elektrische of andere pannes.

Gezien deze waslijst aan bemerkingen, vroegen we wat eigenlijk het advies van de cultuurraad was rond deze beslissing. Uit de uitleg van de schepen bleek jammer genoeg dat er geen advies gevraagd werd. Er is enkel een kort vermelding van het idee geweest een aantal maanden geleden, maar daarna werd er niet meer op teruggekomen.

Daarbij voegde fractieleider Pieter Cortoos nog toe dat het moeilijk te begrijpen is om juist nu een prijsverhoging door te voeren, terwijl er een werkgroep tussen alle partijen werd opgericht om de staat van de gebouwen en zalen van het gemeentelijk patrimonium in kaart te brengen en de nodige aanpassingen en renovaties voor te stellen. Cortoos, die hier zelf deel uitmaakt, geeft aan dat die oefening nog volop bezig is en dat er aan de werkgroep niets gecommuniceerd werd over een eventuele tariefaanpassing. 

Toch kunnen we niet algemeen tegen verhogingen zijn. Zo keurde onze fractie de prijsverhoging van € 6 naar € 8 voor de huur van de oude turnzaal (van de gemeentelijke basisschool) wel mee goed,

omdat het hier om een redelijke verhoging gaat en omdat de prijs eigenlijk gewoon gelijkgetrokken werd met die van de danszaal van de sporthal. Bovendien werd de zaal wel degelijk geoptimaliseerd, zowel qua vernieuwing als qua aanwezige faciliteiten en sportgerief. Dat zijn dus drie redenen die de verhoging perfect verantwoorden en dan willen we daar ook redelijk in zijn, maar het moet wel doordacht zijn. Dat gevoel missen we toch bij de nieuwe tarieven en het nieuwe verhuurreglement van de zalen in het algemeen.

Terug naar de Homepagina


Ga naar Vooruit Boutersem
Over de Auteur

Vooruit Boutersem

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant