Nieuws

Conner: "Vlaamse regering bespaart op kinderen én ouderen"

Ronny Wolfcarius

Tuesday 17

May 2022 10:00

 In de spotlight 

Voorzitter Conner Rousseau keek met grote ogen naar het politieke spektakel van de voorbije weken. Al 20 jaar bepaalt CD&V het welzijnsbeleid. Het resultaat? Ellenlange wachtlijsten, onderbemande kinderopvang en besparingen. En toch waren politici de voorbije dagen enkel bezig met zichzelf. 

Vlaams minister Wouter Beke nam ontslag. Welke reactie kwam er in het Vlaams Parlement? 

Het ging enkel over wat de nieuwe Vlaamse minister Brouns voor de landbouw wil doen. Ik vind dat heel bizar. Er werd met geen enkel woord gerept over welzijn. Terwijl er in de zorg heel wat uitdagingen zijn. Dat zie en hoor ik ook op het terrein. 

Tijdens de week van de zorg bezocht ik verschillende instellingen. Overal kreeg ik de vraag: “Wat gaat er veranderen voor ons?”, “Gaan wij nog onze facturen kunnen betalen?” Dáár liggen mensen wakker van.

CD&V bepaalt al 20 jaar het welzijnsbeleid. Wat loopt er mis volgens jou? 

Als “gezinspartij” ging CD&V akkoord met de Vlaamse besparingen op de kinderbijslag en het zorgbudget. Wat ons betreft, moet de Vlaamse regering dat zo snel mogelijk terugdraaien.

Sinds 1 januari 2020 stijgt het kindergeld niet meer mee met de index zoals dat wel het geval is voor onze lonen en uitkeringen. In plaats daarvan zou het budget jaarlijks met 2% stijgen. Maar de Vlaamse regering besliste om op het kindergeld te besparen door de indexering tot 2024 te beperken tot 1%. Terwijl de facturen en de prijzen in de winkel wél stijgen. Gezinnen weten niet welke factuur eerst te betalen en door de Vlaamse regering verliest elk gezin 180 euro per jaar. Dat krijg je toch aan niemand uitgelegd? 

Bij de zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden zien we hetzelfde. De facturen stegen sinds 2009 met bijna 30% en de Vlaamse regering besliste dat de rusthuisprijzen extra mogen stijgen. Toch bleef het zorgbudget, waar elke rusthuisbewoner recht op heeft, de voorbije 13 jaar ongewijzigd.  

Welke oplossing zie je daarvoor?

Heel simpel. De Vlaamse regering moet de gemiste indexeringen compenseren en de besparingen voor de toekomst terugdraaien. Als de prijzen stijgen, dan stijgen onze inkomens mee. Daar heeft Vooruit altijd hard voor gevochten en dat blijven we doen. De indexering is voor ons enorm belangrijk. 

Investeren in betere, toegankelijke en betaalbare zorg? Frank Vandenbroucke bewijst in de federale regering dag na dag dat het wél kan. Vechten voor wie zorg nodig heeft en voor wie zorg verleent. Wij doen het federaal, dan kan het op Vlaams niveau ook.

LEES OOK Frank: "Onze gezondheid is van onschatbare waarde" >

Onze kinderopvang kwam ook vaak in opspraak. Welke uitdagingen liggen daar? 

Onze kinderopvang is te duur en onderbemand. Kinderbegeleiders kunnen daardoor niet genoeg rekening houden met de noden van de kinderen. Kinderbegeleidster Nancy getuigde daar ook over. Vandaag ligt de kindratio op 9 (het aantal kinderen per begeleider n.v.d.r.). Daarmee zijn we de laatste van de Europese klas. 

We moeten dat echt aanpakken, want onderzoek toont aan dat de crèche enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen. Voor hun talenkennis, hun cognitieve en hun motorische ontwikkeling. Door te investeren in onze kinderopvang geven we elk kind een gelijke kans in het leven. 

Daarom moeten we tegen 2030 de kindratio terugbrengen naar 5 kinderen per begeleider. We moeten ook de arbeids- en loonvoorwaarden voor kinderbegeleiders verbeteren en de opleiding herwaarderen. Kinderbegeleiders zijn cruciaal in onze maatschappij. Hun loon moet gelijk zijn aan dat van het zorgpersoneel in het kleuteronderwijs.

Ook uit de ouderenzorg hoorden we schrijnende verhalen. Die kwamen uitgebreid aan bod in de pers. Daar kwam tot nu toe weinig reactie op vanuit de Vlaamse regering?

Weinig reactie en vooral weinig actie. De Vlaamse regering laat onze ouderen echt in de steek. De politie moest begin dit jaar nog zwaar verwaarloosde ouderen weghalen in woonzorgcentrum Beauprez in Geraardsbergen. En ook de dubieuze winstpraktijken van privéspeler Orpea kwamen onder vuur te liggen. 

Uit publieke inspectieverslagen blijkt nog maar eens dat heel wat cowboys in onze ouderenzorg actief zijn. In die woonzorgcentra swingen de dagprijzen de pan uit en laat de kwaliteit van de zorg alle wensen over. De Vlaamse regering slaagt er niet in om die cowboys te stoppen. Terwijl zij winst maken, laat de Vlaamse regering onze ouderen aan hun lot over.

Vandaag leven meer dan 15.000 kinderen in een onveilige thuissituatie. Wat kan de Vlaamse regering voor hen doen?

15.000 kinderen groeien inderdaad op in een onveilige thuissituatie. 15.000 kinderen. Dat is een sportpaleis vol. Kinderen die worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. 

Ik wil meer hulp en bescherming voor die kinderen. Daarom heb ik met een grote groep van experten, hulpverleners, jongeren en jeugdrechters gewerkt aan oplossingen om het systeem te versterken. Dat kan met 6 fundamentele hervormingen en een investeringsplan waardoor hulpverleners en jeugdrechters meer instrumenten krijgen om kinderen te beschermen en ouders te begeleiden.

Elk kind in Vlaanderen verdient een veilige thuis. Dat kan enkel als hulpverleners en rechters sneller, zelfs nog voor de geboorte, én strenger kunnen ingrijpen bij kinderverwaarlozing.  

Een hele boterham. Is dat geld er om die uitdagingen aan te pakken?

De Vlaamse inkomsten stijgen één op één mee met de inflatie. Door de inflatie en de energiecrisis zal de Vlaamse regering tegen 2024 ongeveer 1 miljard meeropbrengsten opstrijken. Dat blijkt uit onderzoek van de SERV en de Vlaamse update van de meerjarenraming bevestigt dat ook.

En toch bespaarde de Vlaamse regering tot nu op zorg, onderwijs en onze gezinnen. Dat geld moet de Vlaamse regering integraal teruggeven aan onze gezinnen, ouderen en iedereen die zorg nodig heeft. De Vlaamse regering vindt in Vooruit een bondgenoot om ons welzijnsbeleid terug op de rails te krijgen.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant