Nieuws

Nancy: “Kinderen moeten zich thuis voelen in de kinderopvang. Alleen dan kunnen ze zich volop ontwikkelen”

Ronny Wolfcarius

Tuesday 19

April 2022 10:14

Nancy werkt al 27 jaar als verantwoordelijke met hart en ziel in kinderopvang Bengels in Sint-Niklaas. Om elk kind de juiste zorg te bieden, werkt ze met 6 kinderen per begeleider in plaats van de gebruikelijke 9. Financieel is dat voor haar een ramp. “Er moet dringend iets gebeuren, want ik ben bang dat ik het niet kan volhouden. Het welzijn van de kinderen moet altijd op de eerste plaats komen”, zegt Nancy.

Hoe werken jullie in kinderopvang Bengels?

Wij zijn een hecht team van 5 kinderverzorgsters op zelfstandige basis. Meestal zijn we met 3 tegelijktijdig aanwezig voor gemiddeld 17 kinderen. Hierbij hebben we doorheen het schooljaar extra hulp van twee stagiaires uit de richting verzorging. Zo hebben wij in het beste geval 1 begeleider per 3 kinderen, met een maximum van 1 per 6 kinderen. Op deze manier kunnen wij constant toezicht houden over alle kleintjes en de nodige veiligheid en ondersteuning bieden.

Bovenal kunnen wij kwaliteit garanderen. Naar mijn visie kan je, als je alleen voor de zorg van 9 kinderen moet instaan, niet de nodige zorg bieden. Het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind komt voor ons te allen tijde op de eerste plaats. 

Het leefritme van elk kind kan, doordat we met zoveel zijn, altijd gerespecteerd worden. Dat wil zeggen dat elk kind kan eten en slapen naar eigen behoefte. Op deze manier kan elk kind zich ontwikkelen op eigen tempo. Dit zorgt voor een zekere rust in de groep en voor vrolijke en gelukkige kinderen, wat ons streefdoel is.

We werken met veel structuur en daar hebben de kinderen veel steun aan. We maken dagelijks zelf verse en gevarieerde voeding klaar (warm middagmaal en fruitpap), op maat van elk kind. We voorzien voor ieder kind een eigen bedje, kastje en persoonlijke slabbetjes, washandjes en handdoekjes. We willen een mama zijn voor elk bengeltje. 

Naar mijn visie kan je, als je alleen voor de zorg van 9 kinderen moet instaan, niet de nodige zorg bieden. Het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind komt voor ons te allen tijde op de eerste plaats. 

Bovendien maken wij dagelijks meermaals de tijd om geleid met de kinderen te spelen en dat volgens een thema en op niveau van de kinderen. Op die manier bereiden we de kinderen voor op hun schoolleven. Hierbij werken we afwisselend aan alle aspecten van hun ontwikkeling. Hun grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd, we dagen de kinderen uit zodat hun taalontwikkeling en ook hun verstandelijke en emotionele ontwikkeling evolueert. Dit alles kunnen we organiseren omdat we met voldoende begeleiders zijn.

LEES OOK Hannes: “De eerste 1.000 dagen in het leven van je kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling” > 

6 kinderen per begeleider is het maximum volgens jou?

Ik ben daarvan overtuigd. Om voldoende tijd vrij te maken voor alle kinderen, ze te leren kennen en te kunnen voldoen aan hun noden, moet je echt werken met maximum 6 kinderen per begeleider. Bovendien hebben wij de luxe dat we kunnen rekenen op twee extra stagiaires.

Werken met zoveel personen heeft jammer genoeg ook financiële consequenties! Ik wil niet inboeten op kwaliteit. Ik hoop dringend op meer steun, zodat we op deze manier kunnen blijven werken. Helaas, lijkt dat voorlopig niet aan de orde te zijn. 

Hoelang bestaat jullie kinderopvang? 

Kinderdagverblijf Bengels bestaat nu 27 jaar. In totaal werk ik zelf al 35 jaar in de kinderzorg. We vormen al jaren een vast team, dat zorgt voor een goed geoliede machine!

Onze jarenlange ervaring zien wij als een pluspunt. In onze sector zijn er geregeld personeelswissels omdat de druk te hoog ligt voor jonge medewerkers. Bij ons is de druk lager omdat we bewust kiezen voor maximum 6 kinderen per begeleider. Dat is voor iedereen aangenamer werken. Het zorgt ook voor succeservaringen, wat dan weer motiveert.

Bij ons is de druk lager omdat we bewust kiezen voor maximum 6 kinderen per begeleider. Dat is voor iedereen aangenamer werken. 

Als je met twee begeleiders voor 18 kinderen moet zorgen en er is telefoon, iemand aan de deur, een kind met een vuile luier,… dan sta je er alleen voor. Hoe kan je dan de veiligheid van de groep garanderen? Als begeleider wil je te allen tijde dat de kinderen gelukkig zijn. Als een kindje huilt, zoeken wij samen uit waarom en hoe we dat kunnen oplossen. Met één begeleider voor zes kinderen lukt dat. Dat moet de algemene regel zijn voor elke kinderopvang. Ik ben ervan overtuigd dat het de kwaliteit een boost zou geven. 

Kinderen zijn geen nummer: ze zijn onze ouders hun meest kostbare bezit. Laatst las ik in de krant dat een kinderdagverblijf geen thuis is? Ik vind juist van wel! Een kinderdagverblijf is een tweede thuis voor het kind en dat is heel belangrijk. Als je kind zich in de kinderopvang niet thuis voelt, hoe kan het zich dan ontplooien? Kinderen moeten zich hier veilig en gelukkig voelen. Als kinderen bij ons binnenkomen wil ik bengeltjes met lachende gezichtjes zien die hun armpjes naar ons uitsteken. Op die manier kunnen ouders ook met een gerust hart gaan werken. 

Een kinderdagverblijf is een tweede thuis voor het kind en dat is heel belangrijk. Als je kind zich in de kinderopvang niet thuis voelt, hoe kan het zich dan ontplooien? 
De laatste tijd kwam de Vlaamse kinderopvang vaak in een slecht daglicht in het nieuws. Wat doet dat met jou? 

Ik vind dat zo’n dingen nooit mogen gebeuren. Mijn hart bloedt als ik denk aan al die kinderen die daarvan het slachtoffer zijn. Ik heb het gevoel dat mensen het probleem onderschatten en dat vind ik jammer.

Een crèche is zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daar wordt het kind al deels gevormd, kinderen die fulltime naar een crèche gaan, brengen daar meer tijd door dan thuis. Het mag zeker niet gebeuren dat kinderen een trauma overhouden door de drukte, overprikkeling of een onveilig gevoel. Kinderen moeten nooit schrik hebben dat ze veel te lang met een vuile luier moeten lopen omdat er geen tijd is om tussendoor te verluieren, dat ze niet de nodige tijd krijgen hun bord leeg te eten of hierbij de nodig hulp krijgen… Dit zijn schrijnende toestanden die zeker gebeuren. Het is hoog tijd om aan de alarmbel te trekken en de ogen te openen van diegenen die hiervan geen idee hebben.

Later op school worden kinderen geconfronteerd met veel prikkels en indrukken. We leven in een wereld waar je je mannetje moet kunnen staan. Daarom is het belangrijk dat kinderen in de kinderopvang in alle rust kunnen groeien en de kinderverzorgsters de tijd kunnen nemen om kinderen daarbij intensief te begeleiden. 

(Het interview gaat verder onder de foto.)

Is er een grote vraag naar kinderopvang? 

Absoluut. Het feit dat ouders zich al inschrijven voordat ze zwanger zijn of bij het begin van de zwangerschap is daarvan het beste bewijs. Toch geef ik toekomstige ouders een goede raad: laat jullie niet onder druk zetten, bezoek meerdere kinderdagverblijven en doe dit tijdens de openingsuren. Zo kan je de sfeer opsnuiven, kan je zien op welke manier er met kinderen wordt omgegaan en stel ook voldoende vragen. Niet elke kinderopvang werkt op dezelfde manier. Ook als ouder moet je je in de opvang welkom en thuis voelen.

Wij werken met een vaste dagprijs: momenteel nog 27,20 euro voor een hele dag. Ouders kunnen daarvan maandelijks 3,63 euro terugkrijgen via hun kinderbijslagfonds. Op jaarbasis kunnen ze via hun belastingen ook nog tot 14 euro per dag recupereren. Voor veel ouders is de vaste dagprijs te hoog en daarom kiezen ze voor het IKT-systeem. (tarief op basis van hun inkomen n.v.d.r.).

Een goede raad voor toekomstige ouders: laat jullie niet onder druk zetten, bezoek meerdere kinderdagverblijven en doe dit tijdens de openingsuren.
Hoe sta je tegenover die hoge prijzen?

We zijn genoodzaakt deze prijs te vragen, want we hebben enorm veel kosten. De nood is hoog om extra subsidies te krijgen van de overheid of van het stadsbestuur. (Zoals bijvoorbeeld gratis luierophaling of een tegemoetkoming voor elektriciteit en gas,…). Door zo'n subsidies kan onze opvang toegankelijk worden voor alle kinderen en kunnen ouders die het financieel moeilijk hebben ook bij ons terecht.

Daarnaast moeten ook de lonen in de kinderopvang omhoog. Aan het einde van de maand houden wij een basisloon over. Je zou van je stoel vallen als je weet wat wij maar verdienen. Wij werken allemaal als zelfstandige en de sociale bijdragen zijn veel te hoog. Iemand die kiest om fulltime te werken moet evenveel betalen als iemand die parttime werkt. Dat systeem is niet logisch en moet echt herbekeken worden. 

Wij doen ons werk uit idealisme, met hart en ziel. Het is onze passie. Mensen vragen ons soms waarom we dit blijven doen voor zo’n laag loon. Omdat we tot hiertoe altijd de zorg kunnen bieden die wij willen. Vanaf het moment dat ze mij verplichten om 9 kinderen op te vangen of als het financieel echt onhaalbaar wordt, stop ik. 

(Het interview gaat verder onder de Facebookpost.)

Hoe belangrijk zijn activiteiten voor kinderen? 

Binnen het leefritme van het kind is een vaste structuur enorm belangrijk. We hebben heel wat momenten doorheen de dag waarin we schoolgericht werken. De kinderen zitten dan op de bankjes en we doen dan geleide activiteiten rond een actueel thema. Dat gaat van verhaaltjes vertellen, liedjes zingen, dansen, poppenkast spelen, fantasiespel tot knutselen en vooral veel experimenteren.

De zindelijkheidstraining is ook essentieel binnen de kinderopvang. We beginnen daar al vroeg mee zodat ze kunnen wennen aan het potje. Alle activiteiten gaan gepaard met vaste rituelen, liedjes, versjes... herkenbaar voor het jonge kind.

Ook Nederlands leren is belangrijk. Wij praten de ganse dag met de kinderen en vertellen ze alles wat we doen, want dat zorgt voor rust in hun hoofd. Zo hebben we een aantal korte zinnen die we dagelijks meermaals gebruiken en die kinderen helpen. Vrij spel is zeker ook van belang, maar je moet de kinderen ook leren spelen, hen tonen wat ze met bepaald materiaal kunnen doen en hen sturen, aanmoedigen en stimuleren. Op die momenten ben je gewoon ook in de buurt om te zorgen dat er geen ruzies zijn.

Ook Nederlands leren is belangrijk. Wij praten de ganse dag met de kinderen en vertellen ze alles wat we doen, want dat zorgt voor rust in hun hoofd.

Alle aspecten van het opgroeien komen bij ons tijdens het spel en doorheen de dag aan bod: fijne motoriek, grove motoriek, taalontwikkeling, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling… En opnieuw: we kunnen dat doen omdat we met genoeg begeleiders zijn. 

Hoe komt het dat zoveel kinderbegeleiders stoppen?

Dat begint al met de opleiding. Het niveau van de opleiding ligt te laag. Leerlingen moeten nu voor hun stage van 1 week slechts 1 spel voorbereiden. Vroeger waren dat 2 spelactiviteiten per dag (volledig uitgeschreven en met zelfgemaakt materiaal).

De Vlaamse overheid moet echt meer inzetten op het pedagogische luik, namelijk: de omgang met kinderen. Zij moet ervoor zorgen dat het niveau van de opleiding vergelijkbaar is met dat van de opleiding tot kleuterleid(st)er. 

De verantwoordelijkheid schrikt ook veel jonge mensen af. Veel studenten komen ergens terecht en zijn opeens verantwoordelijk voor 9 kinderen. Ze weten niet meer waar hun hoofd staat, wat ze eerst moeten doen, hoe ze het moeten aanpakken... Ze kunnen niet om met de drukte, met de hoge werkdruk.

De Vlaamse overheid moet echt meer inzetten op het pedagogische luik, namelijk: de omgang met kinderen.

Eerlijk? Ik zou dat ook niet kunnen en ik heb al 34 jaar ervaring. Ik begrijp dat veel begeleiders stoppen door de te hoge druk. Daarom blijf ik ook hameren op de kwaliteit in de kinderopvang. Ouders gaan ervan uit dat hun kindje in goede handen is omdat Kind en Gezin de kinderdagverblijven controleert. Dat is in werkelijkheid niet altijd zo, zoals enkele maanden geleden duidelijk werd. Dat vind ik vreselijk.

Er moeten dringend meer geïnvesteerd worden in de kinderopvang. Je kind is je kostbaarste bezit. Als ouder moet je je kind met een gerust hart kunnen achterlaten. Dat gevoel willen wij geven en daar werken wij keihard voor. Dat zou overal de standaard moeten zijn. 

Er moet dringend meer geïnvesteerd worden in de kinderopvang. Je kind is je kostbaarste bezit. Als ouder moet je je kind met een gerust hart kunnen achterlaten. 
Voorzien jullie ook ruimte voor bijscholing en opleiding? 

Absoluut. Een tijdje geleden volgden we bijvoorbeeld een reanimatiecursus. We volgen ook bijscholing om kinderen met een handicap te ondersteunen. Zij vragen meer zorg en het is belangrijk dat ook zij hier terecht kunnen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de eerste levensjaren enorm belangrijk zijn voor het verdere leven van je kind. Voldoende rust en begeleiding geven op maat van de kinderen is cruciaal in een kinderopvang. We moeten er alles aan doen om kinderen een goede start in het leven te geven. 

Merk je dat ouders het steeds moeilijker vinden om een kinderopvang te kiezen waar ze zich goed bij voelen? 

Als ouder je kind voor de eerste keer afgeven is hartverscheurend. Zeker als je niet gerust bent dat je kind veilig is. Dat moet echt een verschrikkelijk gevoel zijn. 

Vanaf de eerste dag moeten kinderen gelukkig zijn in de kinderopvang en zich er thuis voelen. Wij als begeleiders spelen daar een belangrijke rol in. We moeten de kinderen in het begin altijd leren kennen. Ik vind het daarom echt belangrijk om een goed contact te onderhouden met de ouders.

Ouders mogen ons op elk moment van de dag bellen en ze zijn hier altijd welkom. Ook ouders die bijvoorbeeld geen nine-to-five-job hebben, kunnen hier terecht. Wij zijn immers flexibel in het brengen en halen van de kinderen. 

Vanaf de eerste dag moeten kinderen gelukkig zijn in de kinderopvang en zich thuis voelen. Wij als begeleiders spelen daar een belangrijke rol in. 
Krijgen jullie genoeg ondersteuning? 

Op dit moment niet. Kind en Gezin geeft ons steeds meer papierwerk. Dat is tijd die ten koste gaat van de kinderen. Ze moeten echt meer inzetten op het pedagogische aspect. Er kruipt nu heel veel tijd in verschillende procedures die Kind en Gezin uitwerkt zoals een kwaliteitshandboek, een klachtenprocedure, een crisisprocedure… Die procedures moeten eigenlijk overbodig zijn. Het moet gewoon goed zijn. Dat frustreert me enorm. 

We krijgen nu slechts de basissubsidie van Kind en Gezin, hoewel de prijzen voor water, elektriciteit en boodschappen steeds maar blijven stijgen. Binnenkort stijgt ook onze huurprijs. Het grijpt me soms echt naar de keel…

Het breekt mijn hart als ik denk dat we na al die jaren en al dat harde werk het financieel niet meer zouden halen. Ik blijf ook vasthouden aan mijn principes: als we meer kinderen moeten voorzien of moeten inbinden op inkomen of meer kinderen per begeleider moet voorzien, stop ik. De kwaliteit moet altijd voorop blijven staan. Voor de kinderen, voor hun ouders, voor mijn collega’s en voor mezelf.

Als we moeten inbinden op inkomen of meer kinderen per begeleider moeten voorzien, stop ik. De kwaliteit moet blijven en staat voorop, punt.
Welke oplossingen zie jij, Nancy? 

Allereerst moet het aantal kinderen per begeleider naar beneden. Wat we ook nodig hebben is een algemene werkingssubsidie, waarmee we materiaal en speelgoed kunnen kopen. Want op deze manier kan de sector niet overleven. De lonen zijn te laag en kinderopvang wordt iets exclusiefs. Ook mensen die het financieel moeilijk hebben, moeten voor ons kunnen kiezen. Alleen zo geven we elk kind een eerlijke start. 

Daarnaast zie ik nog vele andere oplossingen. Steden kunnen bijvoorbeeld gratis luiers ophalen. De provincie zou slechts éénmaal provinciebelastingen kunnen vorderen i.p.v. zoals in ons geval vijfmaal. Op jaarbasis is dat echt een grote hap uit ons budget. 

Ik hoop van harte dat er snel naar onze sector geluisterd wordt. We moeten nu ingrijpen voor het echt te laat is. 

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant