Nieuws

Conner Rousseau: “Elk kind moet geboren worden en opgroeien in een veilige thuissituatie”

Conner Rousseau

Friday 26

November 2021 05:00

 Opinie 
“Meer dan 15.000 kinderen - een Sportpaleis vol - leven in een onveilige thuissituatie. Ze worden verwaarloosd, mishandeld of misbruikt door hun ouders. Dit moet stoppen”, stelt
Conner Rousseau in dit opiniestuk. “Met mijn voorstel beschermen we kinderen in onveilige thuissituaties.”

Teken de petitie van Vooruit en geef onze kinderen een veilige thuis  >

Vorige maand getuigde een meisje in de media hoe zij begeleid zelfstandig kon gaan wonen, maar wel haar jongere broertjes moest achterlaten bij haar moeder die hen mishandelt. Dat krijg je toch niet uitgelegd?

Dit is geen alleenstaande situatie. Ik hoor die verhalen elke dag opnieuw. Van de vele kinderen die ik ontmoet op mijn zomerkampen aan zee, maar ook tijdens ontelbare gesprekken met hulpverleners.

(Het artikel gaat verder onder de video).

Recht op kinderen...


Vandaag zitten 26.000 kinderen in de Jeugdhulp, van wie er meer dan 15.000 een dossier Aanpak Verontrustende Opvoedingssituatie hebben bij de rechtbank. Dat betekent dat 15.000 kinderen niet de nodige liefde en zorg krijgen van hun ouders, niet gewoon kind kunnen zijn. Dat vind ik geschift. 

Ik vind het zo frustrerend om dan te horen dat die ouders opnieuw een kind krijgen. Een kind dat wellicht ook verwaarloosd, mishandeld of misbruikt zal worden. Een kind dat ook van instelling naar instelling zal verhuizen. Een kind dat geen gewone jeugd zal hebben. 

Ik kan het niet langer aanzien hoe we onze jeugd in de steek laten.


...brengt plichten met zich mee


De voorbije maanden heb ik overlegd met hulpverleners, experten, jeugdrechters en jongeren. Samen hebben we nagedacht over oplossingen voor deze grote uitdaging. Ik stel een nieuw decreet voor met 6 fundamentele hervormingen én een investeringsplan. 

1. Sneller van vrijwillige naar verplichte hulpverlening


Ouders die hun afspraken met hulpverleners niet nakomen, komen daar nog te vaak mee weg. 
Daarom maken wij afspraken concreet en bindend.

Zo moeten ouders in actie komen, actief meewerken en concrete inspanningen leveren. En die inspanningen moeten de situatie ook positief doen evolueren. Om het half jaar moet geëvalueerd worden of er verbetering is opgetreden voor het kind. Als blijkt dat de situatie niet verbetert voor het kind, kan de hulpverlening het dossier doorsturen naar het parket. 


2. Het beroepsgeheim mag de veiligheid van kinderen niet belemmeren


Kinderen blijven achter in onveilige situaties zonder hulpverlening omdat heel veel informatie niet tot bij de juiste mensen komt.
Vandaag ligt de focus op wat hulpverleners, politiediensten, parket en justitie-assistenten niet mogen zeggen. Wij draaien die logica om.

We leggen de focus op welke informatie hulpverleners wél met elkaar, met de politie en het parket kunnen delen. Dit is mogelijk door het gedeelde beroepsgeheim - dat vandaag onder andere al in Antwerpen gebruikt wordt bij intrafamiliaal geweld - te veralgemenen voor de volledige jeugdhulpverlening in Vlaanderen. 


3. Beschermen van alle minderjarigen binnen het gezin


Als de situatie onveilig is voor 1 kind van het gezin, zal dat vaak ook zo zijn voor de andere kinderen binnen het gezin.
Een verplicht onderzoek voor alle kinderen binnen een gezin is dus nodig. 


4. Jeugdrechters moeten ook maatregelen aan ouders kunnen opleggen


Jeugdrechters kunnen kinderen in een veilige omgeving plaatsen, maar ze kunnen de ouders niet dwingen om zich te herpakken. 
Dat is toch niet logisch?

De problematieken liggen bij de ouders en toch kan de rechter enkel maatregelen nemen ten aanzien van het kind. De verhuizing van de ene instelling naar de andere zal het agressie- of verslavingsprobleem van de ouders niet oplossen.

Rechters moeten ouders een begeleiding kunnen opleggen zodat ze zichzelf herpakken en de relatie met hun kind kunnen herstellen. 


5. Beschermen van ongeboren kind bij alcoholmisbruik, drugsverslaving of intrafamiliaal geweld tijdens zwangerschap


Sommige kinderen riskeren al gezondheidsschade op te lopen nog voor ze geboren zijn door alcoholmisbruik, drugsverslaving of misbruik tijdens de zwangerschap. Vandaag kan pas ingegrepen worden op het moment dat het kind mét schade geboren wordt. 

Daarom geven we de jeugdrechter de mogelijkheid om bij een “verontrustende zwangerschap” tussen te komen met een ondertoezichtstelling (OTS). Een intensieve opvolging en begeleiding van het gezin om de schade voor het ongeboren kind te voorkomen.

Als de ouders de afspraken niet nakomen of de situatie onveilig blijft, kan de rechter beslissen het kind onmiddellijk bij de geboorte uit huis te plaatsen in een veilige omgeving. 


6. Vermoeden van verontrustende situatie bij eerdere uithuisplaatsing


Wanneer één of meerdere kinderen al uit huis geplaatst zijn, moeten we ervan uitgaan dat de thuissituatie ook onveilig is voor (toekomstige) broertjes en zusjes. We moeten dan ook hen beschermen en in veiligheid brengen.

Voor de ouders geldt dan een weerlegbaar vermoeden van verontrustende situatie. Ze moeten aantonen dat de situatie thuis terug veilig is. Dat kan wanneer het uithuisgeplaatste kind thuis terug veilig wordt opgevangen of wanneer die eerdere uithuisplaatsing gelinkt is aan een individuele problematiek van het kind.


Massaal investeren in de jeugdzorg


Op dit moment zijn er te weinig middelen als we elk kind in een veilige omgeving willen laten opgroeien. Vooruit wil jaarlijks 50 miljoen euro investeren in de jeugdzorg. Concreet zorgen we met dit budget voor:

  • het wegwerken van de alarmerend hoge wachtlijsten;

  • het creëren van extra plaatsen voor de verwachte groei aan aanmeldingen de komende jaren;

  • het versterken van sociale diensten van de jeugdrechtbank met 50 extra krachten;

  • brugfiguren tussen de politie en de hulpverlening voor de structurele uitrol van het systeem van het gedeelde beroepsgeheim;

  • de gezamenlijke opvang van ouders met hun kinderen. 


Bescherm jij mee onze kinderen?

Teken dan de petitie en steun het voorstel van Vooruit.

Teken hier de petitie  >

 


Ga naar Conner Rousseau
Over de Auteur

Conner Rousseau

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant