Deurne

Antwerpen

Deurne is een district met de allure en de omvang van een stevig uit de kluiten gewassen Vlaamse
centrumstad, en de daarmee gepaard gaande diversiteit. Wij hebben het Rivierenhof, maar ook de Bosuil,
Deurne-Noord is Deurne-Zuid niet, maar elke buurt, elke wijk, elke Deurnenaar heeft zijn of haar
troeven. Grote troeven. Die willen we volop uitspelen, ook in het districtsbestuur, waar we mee de coalitie
uitmaken. Deurne lééft, Deurne wil vooruit. Vooruit Deurne gelooft rotsvast dat dat kàn. Met een hart
voor Deurne.

Nieuws