Nieuws

LOKAAL: Veel interesse in de info avond van Vooruit Deurne over de Nieuwe Rand

Vooruit Antwerpen

Sunday 30

October 2022 11:28

Afgelopen donderdag organiseerde Vooruit Deurne een info avond over het complex project ‘De Nieuwe Rand’. Aanleiding was het feit dat de publieke raadpleging afliep op 11 oktober én de vaststelling dat de Vlaamse overheid het had nagelaten in Deurne een zogenaamde infomarkt te organiseren. Er kwamen nochtans meer dan 50 mensen opdagen op de infoavond van Vooruit. “De Deurnenaar ligt duidelijk wakker van de E313 en een mogelijke A102, en in sommige wijken mag je dat letterlijk nemen” aldus Frank Vercammen van Vooruit.

Het project De Nieuwe Rand is een onderdeel van Oosterweel en heette nog niet zo lang geleden gewoon het Haventracé Oost. Met oog op verbetering van de mobiliteit én de leefbaarheid in de oostelijke rand van Antwerpen, onderzoekt het project o.a. of een nieuwe verbinding tussen Ekeren en Wommelgem, de zogenaamde A102, noodzakelijk is en of het gebruik van E313 tussen Wommelgem en de oprit van de ring ter hoogte van Borgerhout kan verbeterd worden.

Op dit moment worden verschillende scenario’s onderzocht en samengebracht in een zogenaamde ‘Alternatieven Onderzoeksnota’ (AON). Die scenario’s gaan bijvoorbeeld van een ingeboorde A102 met afrittencomplex ter hoogte van de Houtlaan of een verbreding van de E313 naar 2x5 rijstroken. Maar evengoed wordt rekening gehouden met een scenario zónder A102 en met een ondergrondse of overkapte E313 tussen Wommelgem en Antwerpen.

Over deze AON loopt nog enkele dagen/liep tot vandaag een publieke raadpleging. Burgers en actiegroepen konden hun opmerkingen en suggesties voor verder onderzoek meegeven aan de Vlaamse overheid. Diezelfde overheid liet het echter na om, behalve in Ekeren, infomarkten te organiseren in de betrokken Antwerpse districten. Het gaat hier om het polderdistrict BeZaLi, Merksem, Borgerhout en voorál Deurne. In Stabroek, Schoten, Brasschaat en Wommelgem deed ze dat wel.

“We vinden dit bijzonder onheus van de Vlaamse overheid. De naam zegt het zelf: het is een super complex project. De raadpleging loopt amper 30 dagen. Hoe kunnen burgers nu welbewust deelnemen aan een publieke raadpleging als ze niet eens weten welke impact dit zal hebben op hun dagelijks leven?” aldus Vercammen. “Daarom namen we zélf het initiatief om experten uit te nodigen en een infoavond te organiseren over De Nieuwe Rand.”

Op uitnodiging van Vooruit Deurne, en voor een geïnteresseerde groep van 50 mensen, lichtten eerst Georges de Caluwé en architect Marc Cannoodt van de Werkgroep Leef-Omgeving Rivierenhof de verschillende scenario’s voor de E313 toe. Al snel werd duidelijk dat een mogelijke verbreding van die autostrade nefaste gevolgen zou hebben voor zowel de luchtkwamiteit als de geluidsoverlast in de wijken rond het Rivierenhof. Er was echter ook hoopvol nieuws: zowel een “ingegraven” als een overkapte E313 worden als waardige bouwstenen meegenomen in de AON. “De twee kritieke punten van dit scenario zijn het transport van gevaarlijke materialen en de afstemming op het ontwerp van de Antwerpse Ring waar intendant Alexander D’Hooghe aan werkt. Vooral wat dat laatste betreft is het belangrijk dat niet iedereen op zijn eigen eiland werkt, maar dat er over het muurtje gekeken wordt.” concludeerde beide heren.

Vervolgens kwamen Paul Lermytte en Dirk Cleiren de werking van de vzw Gruunrant toelichten. Dit samenwerkingsverband streeft al jaren voor het behoud en vooral de aaneenschakeling van de prachtige natuurdomeinen in de Noord-Oostelijke rand van Antwerpen. Dit doen ze op een constructieve manier door de (infrastructuur)projecten van lokale besturen te beschouwen als opportuniteiten om de groene rand rond Antwerpen te versterken, en hen dan ook vanuit de ‘gruunrant-bril’ te adviseren in het ontwerp en de realisatie ervan. Uiteraard volgen ook zij het project De Nieuwe Rand van zeer dichtbij op de voet. “De Nieuwe Rand kan Gruunrant maken of kraken. Wij vertrouwen er op dat het ‘maken’ wordt.” aldus Lermytte. “In die zin is een ‘cut & cover’ tunnel (een tunnel die niet geboord wordt, maar waarbij een sleuf wordt gegraven die daarna wordt dichtgelegd, nvdr) voor de A102 voor ons moeilijk te verteren. Dit zal een litteken vormen doorheen het groene landschap van Ekeren tot in Wommelgem. Wanneer hij geboord wordt is dat een ander verhaal” concludeerde hij.

Het slotwoord was aan schepen Frank Vercammen. Hij sprak zijn ongenoegen uit over de gebrekkige informatiedoorstroming vanuit de Vlaamse overheid, bedankte de vele aanwezigen die waren komen opdagen en eindigde met een appel om alsnog gebruik te maken met de inspraakprocedure die nog lopende is.

“Ook wij zien dit project als een opportuniteit. Eindelijk kunnen we onze jarenlange eis om de E313 ondergronds te krijgen waarmaken. Eindelijk kunnen we de toekomst van ons Ertbruggebos veilig stellen. Voor altijd. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat jullie in dermate grote getalen kwamen luisteren naar deze Deurnese (!) experts. De inspraakprocedure loopt nog tot 11 oktober. Op 18 oktober zal er een werkbank specifiek rond de E313 worden georganiseerd op het Districtshuis. Schrijf jullie daar op in! Laat jullie stem horen! Samen kunnen we stenen verleggen in de rivier. Samen kunnen we Vooruit.”


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant