Nieuws

Kris: “Stijgende energiefacturen? Sommige parlementsleden zijn daar gewoon niet mee bezig”

Team Vooruit

Thursday 30

September 2021 18:10

→ “De alsmaar stijgende energiefacturen zijn het beste bewijs dat we nu moeten investeren in de energie van de toekomst”, zegt Kris Verduyckt. Lees meer ▼

→ Gitta Vanpeborgh: "Met een positieve en stimulerende aanpak helpen we langdurig zieken weer aan het werk." Lees meer▼

 • Kris Verduyckt: investeer in de energie van de toekomst

  De energieprijzen swingen de pan uit. “De situatie is ernstig”, zegt federaal parlementslid Kris Verduyckt. “We moeten het probleem aanpakken met structurele antwoorden en maatregelen. Dat wil zeggen: investeren in de energie van de toekomst.”

   LEES OOK  "Een besparing is een kaakslag voor alle mensen in het onderwijs" >

  Onder impuls van Kris heeft de federale regering al een en ander gedaan om de energierekeningen betaalbaar te houden. “De vereenvoudiging van de markt heeft zeker al geholpen”, zegt Kris.

  “Door de wet op slapende contracten heeft vanaf januari iedereen recht op het goedkoopste contract. En ook de uitbreiding van het sociaal tarief heeft al geholpen. Wat nog het meest zou helpen, is het isoleren van huizen. Want de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Alleen kunnen we niet anders dan concluderen dat de Vlaamse regering daar niet in slaagt.”

  (Lees verder onder de Facebookpost.)

  De enige uitweg

  Voor Kris is een verlenging van het sociaal tarief een tijdelijke piste. “Het blijft een tijdelijke oplossing om de zwaarste schokken op te vangen. Bovendien komen veel gezinnen niet in aanmerking voor dat sociaal tarief. 

  Niets ondernemen is geen optie

  We kunnen deze gezinnen helpen door de federale en Vlaamse heffingen uit de factuur te verlagen. Tegelijkertijd blijven de uitbaters van kerncentrales enorme winsten maken. Winsten die ze maken op kap van de gewone gezinnen. Dat moet anders.”

  Kris is dan ook blij dat de federale regering vastbesloten werk maakt van oplossingen voor de stijgende facturen. “De gasprijzen mogen dan wel een internationaal gegeven zijn, we hebben dringend oplossingen nodig op korte én lange termijn, want niets ondernemen is geen optie.

  De stijgende gasprijzen bewijzen dat we volop moeten investeren in de energie van de toekomst, zodat we minder afhankelijk zijn. Het maakt onze energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. Het is de enige uitweg.”

  Het beleid voor de toekomst

  Voor Kris is het duidelijk dat nog niet iedereen daar zo over denkt. Onbegrijpelijk, vindt hij: “Sommigen in dit parlement en in andere parlementen zijn daar gewoon niet mee bezig. 

  De grootste partij van de Vlaamse regering, de N-VA, steekt de schuld op de kernuitstap terwijl alle centrales nog aan staan. En minister Demir pleit voor een BTW verlaging terwijl de N-VA zelf de facturen voor mensen met 15% verhoogd heeft. Dat is niet geloofwaardig. 

  In plaats van de schuld te leggen bij de federale regering zou de Vlaamse regering dus beter zelf maatregelen nemen: pak de isolatiegraad aan en stop met het ontzien van grote bedrijven. Dat is het beleid voor de toekomst”, besluit Kris. 

 • Gitta: via terug-naar-werk coördinatoren opnieuw aan de slag

  Gitta Vanpeborgh stelt vast dat er nog altijd 500.000 mensen langdurig ziek zijn. Dit terwijl er een tekort is op de arbeidsmarkt. Ze pleit voor een positieve en stimulerende aanpak om mensen weer aan het werk te helpen. 

  “Iedereen heeft er baat bij dat iedereen die kan werken ook echt werkt”, zegt Gitta. “De vorige regering begreep dat niet. Onder hun hardvochtig beleid stond langdurig ziek zijn bijna garant voor sancties en je job verliezen. Dat kan echt niet meer.”

   LEES OOK  Conner Rousseau: "Na de coronacrisis moeten we nú samen de klimaatcrisis aanpakken" >

  Ook VOKA verandert mee

  Gitta is dan ook blij dat VOKA nu ook inziet dat een andere aanpak nodig is. “De oplossing zit in een positief en stimulerend beleid. Mensen zien voor wat zij wél kunnen en mensen positief benaderen. Dat is de sleutel tot succes. 

  Met meer aandacht voor gesprekken tussen werkgever en werknemer. En - laat ons hopen - met meer aandacht voor aangepast werk. Een filosofie die Vooruit alleen maar kan onderschrijven.”

  Tijd dat we overschakelen naar de energie van de toekomst die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is
  Fitnota is een stap teveel

  VOKA stelt de Fitnota voor, een ziektebriefje waarin een dokter aangeeft wat iemand nog kan. Gitta: “Dat is een overbodige tussenstap. In Groot Brittannië is dat al mislukt. Bovendien zijn onze huisartsen al overbevraagd. En huisartsen zijn dan wel experten op het gebied van ziekte, ze zijn geen bedrijfsadviseurs.”

  Terug-naar-werk-coördinatoren zien beide kanten

  Volgens Gitta zorgt een terug-naar-werk coördinator ervoor dat de stap naar geschikte werkomstandigheden gezet kan worden. “De coördinator ziet beide kanten van het verhaal. Zij zijn de schakel die nu nog ontbreekt. 

  Ik hoop van harte dat de werkgeversorganisaties dit project ook een warm hart toedragen en zorgen voor aangepast werk. Dit project van terug-naar-werk-coördinatoren kan pas slagen als iedereen er zijn schouders onder zet. 

  Iedereen heeft er belang bij dat zij die kunnen werken ook effectief werken. De werkgevers en ook, in het bijzonder die mensen, die nu ziek thuis zitten”, aldus Gitta. 


Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.