Nieuws

Iedereen die kan werken, helpen we aan werk

Team Vooruit

Thursday 27

April 2023 14:38

Op 1 mei vieren we het Feest van de Arbeid. De dag dat wij, socialisten, onze strijd in the picture zetten. De strijd voor hogere lonen, voor uw koopkracht en voor uw gezondheid. Conner Rousseau: "Vooruit stopt de stilstand en schudt de oude politiek wakker. Het is tijd om de dingen in beweging te krijgen en opnieuw voor vooruitgang te zorgen. Met werk dat loont. Want alleen zo versterken we onze welvaartsstaat en verkleinen we de ongelijkheid. Wie werkt, draagt bij. Aan toegankelijke en betaalbare zorg, deftige pensioenen en beter onderwijs.”

LEES OOK Conner: “1 mei is onze feestdag. Waarom vieren we dat eigenlijk?" > 

Vooruit stopt de stilstand

De werkdruk wordt steeds groter. Steeds meer mensen vallen uit. En terwijl er tienduizenden mensen geen job hebben, blijven er tienduizenden vacatures openstaan. Dat is niet alleen slecht voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Helaas is de politiek al jaren niet in staat om die stilstand te doorbreken.

Vooruit stopt de stilstand en schudt de oude politiek wakker.

Vooruit stopt de stilstand en schudt de oude politiek wakker. Het is tijd om dingen in beweging te krijgen en opnieuw voor vooruitgang te zorgen. Met werk dat loont. Want een sterke welvaartsstaat, die iedereen vooruit helpt en beschermt, is alleen mogelijk als iedereen eraan bijdraagt.

Wie werkt, draagt bij aan onze welvaartsstaat

Solidariteit, dat is uw deel doen en uw deel krijgen. Dat is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden. Iedereen die kan werken, moet zijn deel doen. Maar iedereen die kan werken, heeft ook recht op een goeie job.

Werk geeft je de kans om bij te dragen aan onze welvaartsstaat en garandeert je bescherming wanneer het even tegenzit.

Met werk dat loont. Want een job is de motor voor welzijn, welvaart en integratie. Werk geeft je voldoening, financiële zekerheid en maakt je gelukkiger. Werk geeft je de kans om bij te dragen aan onze welvaartsstaat en garandeert je bescherming wanneer het even tegenzit.

Onze voorstellen:

1. Werken moet meer lonen
  • We versoepelen de loonnormwet zodat werknemers opnieuw kunnen onderhandelen over hogere lonen

  • We garanderen de index voor iedereen: als het leven duurder wordt, moeten ook de lonen stijgen

  • Hogere minimumlonen, want het verschil tussen werken en niet werken moet groter

  • Nettolonen verhogen via een fiscale hervorming die de grote vermogens meer doet bijdragen

2. Betere bescherming van werknemers
  • Betere work-life balance: via een tijdrekening kan iedereen zelf de balans houden gedurende zijn loopbaan

  • Meer ouderschapsverlof, zodat mama’s en papa’s tijd hebben voor hun kinderen

  • Betere bescherming van freelancers en platformwerkers en een strengere aanpak van sociale dumping

3. Iedereen aan het werk helpen
  • Snellere en strengere activering van werkzoekenden om iedereen die kan werken aan een volwaardige job te helpen

  • Snellere toeleiding naar opleidingen en knelpuntberoepen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

  • Basisbanen als sluitstuk: voor wie na 2 jaar actief zoeken nog geen job vond, voorziet de overheid een basisbaan. 

Wij willen meer mensen aan werk helpen. Door hen kansen te geven. Met opleidingen en begeleiding. Na 2 jaar intensieve begeleiding, geven we hen een basisbaan. Een volwaardige job met volwaardige sociale bescherming. Wie echt blijft weigeren, krijgt een sanctie. Dat is maar eerlijk. Iedereen die kan werken, helpen we aan werk. Om ongelijkheid te verkleinen en onze welvaartsstaat te versterken.

Met deze jobs pakken we een reeks maatschappelijke uitdagingen aan zoals eenzaamheid, het lerarentekort, tekort aan begeleiders in de kinderopvang en de leefbaarheid van onze steden en gemeenten.

Hard werken moet hard lonen

Het verschil tussen werken en niet werken moet groter. Vooruit strijdt voor grote een fiscale hervorming met een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op vermogen. Zodat wie werkt op het einde van de maand netto meer overhoudt.

Het verschil tussen werken en niet werken moet groter. Zodat wie werkt op het einde van de maand netto meer overhoudt.

Conner: “Door iedereen die kan werken ook aan een volwaardige job te helpen, verkleinen we de ongelijkheid. We versterken de koopkracht, de zelfontplooiing en de zelfwaarde van wie vandaag in de steek gelaten wordt. Tegelijkertijd versterken we de welvaartsstaat. Want wie werkt, draagt bij aan onze welvaartsstaat. Aan toegankelijke  en betaalbare zorg, deftige pensioenen en beter onderwijs.”

LEES OOK Jos: “1 mei is dé dag van de socialisten.” > 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.