Nieuws

Vooruit met onze koopkracht

Ronny Wolfcarius

Wednesday 08

December 2021 09:36

Een regering met socialisten is een regering die de koopkracht van onze mensen centraal zet. Geen besparingen, maar ongeziene investeringen in de pensioenen, minimumlonen, uitkeringen én onze gezondheidszorg. Vooruit maakt het verschil.

 

Meer koopkracht

De indexsprong die de vorige regering invoerde, leidde tot minder koopkracht. Logisch, want de lonen stegen niet mee met de hogere facturen. 

Vooruit vindt de indexsprong allesbehalve logisch en garandeert een automatische indexering van lonen, pensioenen en uitkeringen. Het resultaat? De inkomens verhogen automatisch als de prijzen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel stijgen.

Zo beschermen we de koopkracht van gezinnen en alleenstaanden. 

Wie hard werkt moet daarvoor beloond worden. Vooruit maakt in deze regering het verschil voor iedereen die werkt. De minimumlonen stijgen voor de eerste keer sinds 2008. En vanaf 1 januari 2022 stijgen ook de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto per maand voor werknemers én zelfstandigen. En met de coronapremie van maximaal 500 euro voor werknemers binnen sectoren die goede resultaten neerzetten, wordt de consumptie verder ondersteund. 

We trekken ook ten strijde tegen armoede. De laagste sociale uitkeringen verhogen we tegen 2024 met 10,75% en de werkloosheidsuitkeringen met 4,5%. Concreet betekent dit, afhankelijk van de gezinssamenstelling, dat er al tussen de €44 en €89 bijkwam bij het leefloon of de inkomensvervangende tegemoetkoming en tussen de €31 en €91 voor wie werkloos is. Zo maken we het verschil.

We zorgen er ook voor dat meer mensen aan het werk kunnen. Frank Vandenbroucke: "Werken is zo belangrijk om je goed en nuttig te voelen. Maar wie lang ziek is - of geweest is - heeft het ontzettend moeilijk om weer aan een job te geraken. Nochtans willen ze vaak niet liever. Daarom zetten we Terug-Naar-Werk-coördinatoren in. Zij gaan wie langdurig ziek is, wegwijs maken en begeleiden naar werk."

 LEES OOK  Loes Mispoulier: "Ik ben me daardoor ook heel erg bewust van het belang van een job" >

We zorgen ook voor hogere vervangingsinkomens voor wie uitvalt wegens ziekte of pech. Werklozen ondersteunen we ook financieel in hun zoektocht naar werk door o.a. een extra opleidingsvergoeding.

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Ongeziene investeringen in onze gezondheidszorg

Ons respect voor al wie in de zorg werkt is enorm. Maar ook toegankelijke en betaalbare zorg is belangrijk voor Vooruit. Waar de vorige regering bespaarde, investeert onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke massaal in onze gezondheidszorg. Het is de grootste investering sinds de financiële crisis.

Tegen 2024 zullen we meer dan 4,5 miljard extra investeren om onze gezondheidszorg betaalbaarder en toegankelijker te maken voor iedereen. Dat is 4,5 miljard meer dan een regering zonder socialisten. 

Vooruit zorgt voor:

  • 4.500 extra jobs in de zorg, zodat er meer mensen zijn om zorg te geven aan wie het nodig heeft;

  • hogere lonen voor mensen die in de zorg werken;

  • betere terugbetalingen van tand-, oog- en oorzorg;

  • terugbetaling van een aantal dure medicijnen, waaronder medicatie voor ernstige migraine; 

  • een betaalbaar (11 euro/uur) bezoek aan de psycholoog; 

  • een lagere maximumfactuur: van 450 euro per jaar naar 250 euro per jaar.

De jaarlijkse groeinorm werd opgetrokken naar 2,5%. Alleen al voor volgend jaar betekent dat een extra investering van meer dan 700 miljoen euro in vergelijking met dit jaar. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Geen cadeaus voor de allerrijksten

De vorige regering zorgde voor cadeaus voor de allerrijksten. Deze regering voert een miljonairstaks in. We belasten daarmee de grootste vermogens. Met de taks op effectenrekeningen boven 1 miljoen euro, halen we meer dan 400 miljoen euro op. Die bijdrage investeren we weer in de gezondheidszorg. Het geld komt op die manier terecht bij wie het nodig heeft. 

We zorgen er ook voor dat het spel eerlijk gespeeld wordt. Iedereen zijn deel is niets te veel, ook voor profvoetballers. Daarom betalen zij vanaf nu hogere sociale bijdragen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daar zorgen we met deze regering voor.

Energiefactuur 

Energie is geen luxe, maar een basisproduct. Voor te veel gezinnen en alleenstaanden zijn de hoge energiekosten de druppel. We zitten middenin een energiecrisis. 

Vooruit wil daarom de btw op elektriciteit verlagen naar 6%, maar we zijn de enige. Wij blijven niet bij de pakken zitten en komen met constructieve en creatieve voorstellen. Er werd een pakket maatregelen genomen voor in totaal 584 miljoen euro om de factuur te verlagen in 2021 en 2022. 

Vooruit zorgt voor: 

  • Verlenging van het sociaal tarief tot na de winter voor 1 miljoen gezinnen en het invoeren van een sociaal tarief voor zij die rechtstreeks met warmte verwarmen;

  • extra korting op de factuur van 80 euro voor gezinnen die vallen onder het sociaal tarief;

  • energienorm om toekomstige prijsstijgingen te vermijden; 

  • betere bescherming tegen wanpraktijken van leveranciers.

Vanaf 1 januari zal iedereen die een verouderd, vaak te duur, energiecontract heeft, ook automatisch een nieuw contract krijgen dat voordeliger is. Energieleveranciers kunnen die oude contracten dan niet langer stilzwijgend verlengen.

Om de koopkracht van de laagste en middeninkomens te beschermen en te zorgen dat zij hun factuur kunnen betalen, stellen we nu ook een sociale noodindex voor. Eenmalig passen we een andere index toe: meer indexering voor de laagste en middeninkomens. 

We zorgen ervoor dat iedereen vooruit gaat in plaats van achteruit of ter plaatse blijft trappelen. Dat is het verschil tussen regeren met socialisten, met Vooruit en zonder socialisten.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant