Nieuws

LOKAAL: Onze lokale afdelingen dragen hun steentje bij aan de klimaatstrijd

Ronny Wolfcarius

Saturday 04

December 2021 09:53

 Lokaal 

Dat het klimaat de grootste uitdaging is voor onze samenleving, werd nog maar eens duidelijk op de klimaatconferentie in Glasgow. Ook in ons land werden de gevolgen tastbaar. Het is niet langer een ver-van-ons-bed-show. Een tijdje geleden zetten we al een aantal afdelingen in de spotlight. Hun verhalen kan je hier nog eens teruglezen. Vandaag zetten we opnieuw drie afdelingen in de spotlight die binnen hun gemeente heel wat inspanningen leveren voor ons klimaat.

 

 • Laakdal - Klimaatmakers

  In Laakdal ijvert Benny Smets al jaren voor een groene, duurzame én klimaatneutrale gemeente. Om dat te realiseren blijft hij niet bij de pakken zitten. Vanuit zijn functie als schepen voor klimaat maakt hij lokaal het verschil. 

  “Vandaag maken wij het klimaat van morgen”, zegt Benny. “Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Zoals iedereen wellicht ondertussen al weet, is het dringend tijd dat elk beleidsniveau zijn verantwoordelijkheid neemt om het klimaat te helpen. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie mee te ondertekenen. Het klimaat is  een zaak van ons allen, dat moeten we samen aanpakken. Laakdal engageert zich alvast om haar steentje bij te dragen.”

   LEES OOK  Conner Rousseau: "Zo beschermen we kinderen in onveilige thuissituaties" >

  Dankzij onze Laakdalse afdeling kwam er ook een lokaal klimaatactieplan binnen de gemeente. Enkele van de voornaamste doelstellingen zijn een vermindering van de lokale CO2-uitstoot met 40% tegen 2030 en het klimaatproof inrichten van het openbaar domein. Het volledige klimaatplan van Laakdal kan je hier lezen.

  “Laakdal heeft daarnaast als pilootgemeente ook het participatietraject “Klimaatmakers” opgestart”, zegt Benny. “Klimaatmakers zijn geëngageerde inwoners, die meedenken, voorstellen doen, initiatieven nemen en het gemeentebestuur ondersteunen om de gemeente klimaatvriendelijker te maken. Op die manier zetten we ook in op burgerparticipatie. We willen in gesprek gaan met de bevolking, in plaats van alleen maar met de experts. Wat onze beweging nationaal doet met “The Big Shift”, dat proberen wij lokaal ook”, aldus Benny.

  Tot slot startte men binnen de gemeente niet zo lang geleden ook met een vrijwilligersproject in samenwerking met Inverde, de opleidingstak van het Agentschap Natuur en Bos. In dit project nemen speciaal opgeleide tuinrangers geïnteresseerde Laakdallenaren mee op safari in hun eigen tuin en doen ze voorstellen om hun tuin biodiverser en klimaatproof te maken.

  “Hiermee doet Laakdal heel wat inspanningen voor het klimaat. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenten ons voorbeeld volgen”, besluit Benny

  (Lees verder onder de foto.) 


 • Dilsen-Stokkem - Fiets- en bomenplan

  Ook in Limburg, meer bepaald in Dilsen-Stokkem, is het klimaat een belangrijke prioriteit in het beleid. Met maar liefst 108 acties mag het klimaatactieplan 2030 van Dilsen-Stokkem gerust ambitieus genoemd worden. “Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de wereldwijde klimaatuitdagingen en werken we op verschillende fronten tegelijk samen”, zegt schepen van Milieu, Klimaat & Natuur Ingrid Erlingen. 

  Om er slechts enkele uit te pikken: De gemeente Dilsen-Stokkem zet sterk in op een doordachte vergroening van het straatbeeld door het planten van klimaatbomen en het opmaken van een bomenplan. Met initiatieven zoals de aankoop van een gratis boom of struik via natuurpunt en de introductie van het concept geveltuinen betrekt de gemeente de inwoners. De Dilsen-Stokkemnaren zijn zo op die manier co-creators van het klimaatactieplan.

  Die Burgerparticipatie komt ook terug bij de bouw van de laatste drie windturbines. Daarvoor werkte de gemeente samen met de coöperatieve vennootschap Bronsgroen met sociaal oogmerk.

  Dilsen-Stokkem draagt zijn steentje bij aan de wereldwijde klimaatuitdagingen. We werken op verschillende fronten tegelijk samen. Met een fietsplan en een bomenplan.


  “Daarnaast stimuleren we duurzaam verplaatsingsgedrag. Daarvoor is een fietsplan uitgewerkt, geven we fietsstimulansen voor onze medewerkers en kopen we met de gemeente elektrische dienstwagens- en fietsen aan”, aldus Ingrid.

  “Ook investeren we in duurzame energie. Dat doen we onder meer via een doorgedreven renovatie van het eigen patrimonium en energiezuinige nieuwbouw. We kiezen ook voor een 100% groen stroomcontract. 

  “We werken gestaag verder aan de uitvoering van dit mooie plan”, besluit Ingrid.

 • Roeselare - Klimaatscholen

  En ook in Roeselare zetten ze zich in om de Klimaatswitch te maken. Hieronder lees je over twee van hun belangrijkste initiatieven om tegen 2050 van Roeselare een klimaatneutrale stad te maken.

  “Om die doelstelling te realiseren, hebben we iedereen nodig. Bedrijven, verenigingen, wijken, gezinnen, maar ook de scholen “Want ‘t is schoon wat we samen doen voor onze toekomst. En de toekomst, dat zijn onze kinderen!”, zegt schepen van Klimaat Michèle Hostekint

   LEES OOK  Vooruit eist een veel forsere aanpak van seksueel en gendergerelateerd geweld >

  Daarom beloont het stadsbestuur van Roeselare de scholen die zich inzetten om het klimaat meer onder de aandacht te brengen in hun campussen. “Zo voorzien we vanuit het gemeentebestuur (financiële) ondersteuning om ideeën, die van Roeselare een gezonde, groene, veilige en fijne stad helpen maken, te ondersteunen”, zegt Michèle. 

  Scholen die ideeën hebben om hun schoolomgeving te verduurzamen of die willen inzetten op gedragsverandering, komen in aanmerking voor een financiële impuls van de Stad. Dat gebeurt via het hernieuwde subsidiereglement ‘Klimaatscholen #VANRSL’. 

  En dat werkt. “Er lopen op dit moment bijvoorbeeld al projecten om grijze, betonnen speelplaatsen om te toveren tot een groen speelparadijs. Maar ook kleinere projecten rond voedselverspilling, water, energie of natuur krijgen een duwtje in de rug. Iedereen wordt betrokken in dit project want zowel leerkrachten, oudercomités als de leerlingen zelf kunnen voorstellen indienen”, aldus Michèle. 

  Er lopen projecten om grijze, betonnen speelplaatsen om te toveren tot een groen speelparadijs.

  “Participatie is voor ons erg belangrijk. Als stadsbestuur zijn we ervan overtuigd dat onze doelstellingen alleen realiseerbaar zijn als we iedereen erbij betrekken. Beetje bij beetje ondersteunen we onze scholen om zich tot echte Klimaatscholen om te bouwen. Een belangrijkste stap om zo van Roeselare een echte Klimaatstad maken”, besluit Michèle.

 


Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.