Nieuws

Kathleen Van Brempt: "De strijd tegen klimaatverandering is ook een strijd tegen ongelijkheid"

Ronny Wolfcarius

Tuesday 30

November 2021 10:50

 In de spotlight 

De Europese politiek nestelde zich diep in het hart van Kathleen Van Brempt. In 2009 keerde ze terug naar het Europees Parlement. Of het nu gaat over klimaatbeleid, de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap of een gelijke toegang tot COVID-19 vaccins. Het is de strijd voor sociale rechtvaardigheid die haar drijft. 

Hoe ben je in het Europees parlement terecht gekomen?

Dat gebeurde eigenlijk redelijk onverwacht. In 1999 stond ik op de tweede opvolgersplaats voor het Europees Parlement. Frank Vandenbroucke was onze lijsttrekker, maar werd minister in de Federale regering. Nadat zijn opvolger Peter Bossu in 2000 het parlement verliet, kwam ik in het Europees Parlement.

Dat was, als jonge vrouw, een heel bijzondere ervaring. De eerste maanden voelde ik me écht als Alice in Wonderland. Maar de Europese politiek heeft zich in die eerste jaren diep in mijn hart genesteld. Na mijn ministerschap in de Vlaamse regering keerde ik in 2009 terug naar het Europees Parlement.

De Europese politiek heeft zich in die eerste jaren diep in mijn hart genesteld

En ik ben bijzonder blij dat ik daar vandaag nog altijd mijn steentje kan én mag bijdragen.

Je werkt in het Europees Parlement rond internationale handel, klimaat, transport, volksgezondheid en mensenrechten. Een brede waaier aan onderwerpen. Hoe kom je daarbij terecht?

De strijd tegen ongelijkheid en de strijd voor sociale rechtvaardigheid vormen de rode draad doorheen mijn hele politieke loopbaan.

Of het nu gaat over klimaatbeleid, de rechten van dokwerkers in onze havens, de strijd tegen sociale dumping, de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap in Polen en Hongarije of het gevecht dat we vandaag leveren voor een gelijke toegang tot COVID-19 vaccins. Het is de strijd naar sociale rechtvaardigheid die mij daarin drijft.

Vandaag ben ik in het parlement vooral bezig met het internationaal handelsbeleid van de Europese Unie. Dat lijkt misschien heel ongewoon, maar ook dat heeft te maken met de samenleving die we de komende jaren willen uitbouwen. Want het is niet voldoende om zelf het goede voorbeeld te geven, als we er niet voor zorgen dat de rest van de wereld mee kan op datzelfde pad.

Ik ben bijzonder blij dat ik vandaag nog altijd mijn steentje kan én mag bijdragen

Ervoor zorgen dat we – via ons internationaal handelsbeleid – bijdragen aan het beschermen van mensenrechten, de rechten van arbeiders en de strijd tegen klimaatverandering bij onze handelspartners is minstens even belangrijk. Dat betekent ook dat de Europese Unie een heel andere relatie moet gaan uitbouwen met strategische partners in het Zuiden en ontwikkelingslanden, bv. wanneer het gaat over duurzame technologie, maar ook – zeker in deze pandemie – de wereldwijde toegang tot vaccins en medisch materiaal.

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Hoe zijn die thema’s met elkaar gelinkt?

Duurzaamheid is voor mij altijd onlosmakelijk verbonden geweest met de sociaaldemocratie. Stevig en ambitieus klimaatbeleid en sterk sociaal beleid zijn – voor mij – twee poten van dezelfde stoel.

En de strijd tegen klimaatverandering is ook een strijd tegen ongelijkheid. Zowel hier bij ons in Europa, als elders in de wereld. Want wie betaalt vandaag al de prijs voor de stijgende zeespiegel, voor het gebrek aan drinkbaar water en de oprukkende droogte? Wie woont er vandaag in de slechtst geïsoleerde woningen met vaak de hoogste energiefactuur? Wie ademt de meest vervuilde lucht in in onze steden?

De strijd tegen klimaatverandering is ook een strijd tegen ongelijkheid

Europa neemt vandaag haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering met de Green Deal, de klimaatwet en het Fit For 55-pakket (een pakket aan maatregelen dat de uitstoot tegen 2030 met minimaal 55% moet doen dalen, n.v.d.r.), maar het zijn sociaaldemocraten die ervoor zullen zorgen dat iedereen mee kan in die transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

 LEES OOK  Conner Rousseau: "Zo beschermen we kinderen in onveilige thuissituaties" >

Welke grote uitdagingen zijn er momenteel? Waar wil jij iedere dag voor strijden?

Eigenlijk zijn dat er te veel om op te noemen. We staan voor zowat de grootste fundamentele omwenteling in onze samenleving sinds de industriële revolutie.

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 zal op zowat alle vlakken van ons leven een enorme impact hebben. Dat gaat veel verder dan investeren in elektrische wagens en het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat gaat over alle aspecten van hoe we wonen, werken en leven. Zorgen dat iedereen mee kan, is voor mij dé grootste uitdaging voor sociaaldemocraten vandaag.

Een tweede grote uitdaging is, volgens mij, het versterken van onze democratie en daarmee samenhangend de manier waarop we onze Europese identiteit verder vormgeven. Vandaag staan die Europese waarden en de democratie steeds meer onder druk door de opkomst van autocratische leiders in Oost-Europa. Maar ook bij ons zien we steeds vaker hoe essentiële onderdelen van de democratie, de rechtsstaat en de fundamenten van de Europese samenwerking onder vuur worden genomen.

Zorgen dat iedereen mee kan, is voor mij dé grootste uitdaging voor sociaaldemocraten vandaag

Democratie is veel meer dan om de vijf jaar een stem uitbrengen of de wil van de meerderheid. Het gaat over het beschermen van de stem en de rechten van minderheden, over een goed werkend en sterk middenveld, over de onafhankelijkheid van rechters en het beschermen van de vrije meningsuiting van journalisten en wetenschappers. Voor die Europese waarden wil ik absoluut op de barricaden gaan staan.  

Wat is jouw grootste prestatie?

Er zijn twee dossiers waar ik samen met heel wat anderen aan de kar heb getrokken en waar ik bijzonder trots ben op wat we hebben bereikt.

Het eerste is het behoud van de Wet Major die havenarbeiders beschermt. Sinds de start van mijn politieke loopbaan ligt die Wet Major onder vuur, eerst vanuit de Europese Commissie – die meerdere keren geprobeerd heeft om het statuut van havenarbeiders in ons land te liberaliseren – en later ook vanuit een kleine groep ondernemers, zoals Fernand Huts, en liberalen, die de Wet Major het allerliefst zouden zien verdwijnen.

Samen met onze vakbond (de BTB) en collega’s uit de beweging, zoals Monica De Coninck toen ze Minister van Werk was, heb ik het behoud van de Wet Major altijd met hand en tand verdedigd. En met succes, want de Wet Major bestaat vandaag nog steeds.

Het tweede dossier is de Europese klimaatwet, die de Europese lidstaten verplicht om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 55 procent te verminderen en die Europa op een pad zet om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Ik diende als eerste een amendement in in het Europees Parlement dat vroeg om werk te maken van een Europese klimaatwet. Dat amendement werd toen door een grandioze meerderheid van het parlement weggestemd. Maar met de steun van onze sociaaldemocratische collega’s in het parlement en Frans Timmermans in de Europese Commissie hebben we ervoor gezorgd dat die klimaatwet er nu, amper twee jaar later, ligt.

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)   

Wat is volmaakt geluk voor jou?

Volmaakt geluk bestaat natuurlijk niet. Maar wat daar het dichtste bij komt zijn toch de kleine, maar oh zo belangrijke persoonlijke dingen in het leven. En met stip op één: weten dat het goed gaat met de mensen van wie je houdt.

Wat is jouw meest typerende eigenschap

Als je sommigen op Twitter mag geloven, is dat het feit dat ik te veel met mijn hoofd beweeg als ik spreek. (lacht)

Maar ik denk persoonlijk dat hetgeen wat mij het meeste typeert mijn luisterend oor is. Je mag een sterke overtuiging hebben, maar je moet ook altijd proberen begrijpen waar anderen hun standpunt vandaan komt.

Ik heb ook altijd geprobeerd om naar iedereens verhaal te luisteren. Van de vakbonden tot de industrie. Dan die verschillende standpunten bij elkaar brengen, met een compromis de zaken in beweging zetten en het verschil kunnen maken, dat maakt van politiek de mooiste stiel die er is.

Je mag een sterke overtuiging hebben, maar je moet ook altijd proberen begrijpen waar anderen hun standpunt vandaan komt

Welke karaktertrek vind je het meest irritant bij jezelf?

Mijn slordigheid. Ik probeer er heel hard aan te werken. Maar het is nog een work in progress.

Welke karaktertrek vind je het meest irritant bij anderen?

Een gebrek aan empathie of medeleven voor anderen kan me ontzettend hard storen. En onvriendelijkheid, dat ook. 

Wie zijn je favoriete auteurs?

De boeken van Isabel Allende lees ik in één ruk uit. Daarnaast gooi ik me meestal op non-fictie. Mensen die out of the box denken en bestaande uitdagingen met een frisse blik aanpakken geven me bijzonder veel inspiratie waarmee ik ook in het dagelijkse werk in het parlement mee aan de slag kan.

Wat is je grootste angst?

Dat er iets ergs zou gebeuren met mijn dochter. Iets wat heel veel ouders zullen herkennen.

Wat is je motto?

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 

Voor welke drie dingen ben je vandaag dankbaar?

Het mooiste geschenk dat het leven me gegeven heeft, is zonder twijfel mijn dochter. Mijn gezin staat met stip op twee. En voor de pandemie werd het te vaak vergeten, maar uiteraard ook mijn gezondheid.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

Wat is je guilty pleasure? Waaraan kan jij niet weerstaan?

Snoep. Ik ben iemand die eigenlijk heel gezond probeert te eten. Door mijn drukke agenda is dat wel niet altijd even makkelijk en dan durft het wel eens te gebeuren dat ik snel een zak snoep ga kopen. 

Tot slot, wie zijn jouw helden?

Er zijn heel wat mensen waarvoor ik echt bewondering heb. Niet omwille van wie ze zijn, maar vooral omwille van hoe ze in het leven staan en wat ze doen.

Dat kan Angela Merkel zijn, omwille van het Europese leiderschap dat ze de afgelopen jaren heeft getoond, maar evengoed leerkrachten of het personeel in de zorg, omwille van de tomeloze inzet die ze tonen voor onze samenleving.

En ik haal veel goesting en energie uit de manier waarop jonge mensen vandaag opkomen voor hun mening en hun toekomst. De jonge vrouwen die de klimaatmarsen op gang hebben getrokken of jonge mensen, zoals Malala Yousafzai, die opkomen voor het recht op onderwijs voor elk kind. Onze generatie zou er goed aan doen om veel meer dan vandaag het geval is te luisteren naar hun verhaal en hun visie op de toekomst.

Meer weten over Kathleen? Volg haar op Facebook.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant