Nieuws

Hannelore: “Elke dag Internationale Vrouwendag”

Ronny Wolfcarius

Tuesday 08

March 2022 14:56

Dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop vrouwen meer dan ooit centraal staan. En na 111 edities is zo’n dag nog steeds nodig. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is vaak ver te zoeken. Samen strijden we tegen genderongelijkheid, vrouwonvriendelijkheid en grensoverschrijdend gedrag. Het hele jaar door.

Sophie Wilmès werd in 2020 de eerste vrouwelijke premier van België. In 2021 werd Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS. En in 2021 werd Magdalena Andersson de eerste vrouwelijke premier van Zweden. We leven in de 21e eeuw en toch zijn al deze vrouwen nog steeds ‘de eerste’. 

Uit cijfers blijkt dat wereldwijd slechts 1 op de 4 zitjes in het parlement wordt ingenomen door vrouwen. Ook in de topfuncties van bedrijven hinken vrouwen nog steeds achterop. Slechts 7% van de bedrijven wereldwijd had in 2019 een vrouwelijke CEO. Deze cijfers tonen het belang van Internationale Vrouwendag pijnlijk aan. 

Vooruit zet álle vrouwen in de bloemetjes

Er is nog veel werk aan de winkel. Om daar aandacht voor te vragen, zette Vooruit overal in Vlaanderen acties op.

Onze federale fractieleider Melissa Depraetere, Vlaams fractieleider Hannelore Goeman en voorzitter Conner Rousseau gingen op pad doorheen de Brusselse straten. Samen met zij-kant zetten ze de vrouwelijke standbeelden in Brussel - letterlijk - in de bloemetjes.

(Het artikel gaat verder onder de foto)

Hannelore: “Deze actie is een eerbetoon aan alle vrouwen die zich elke dag in duizend bochten wringen om hun job te combineren met een gezin, die keihard hard werken en toch minder verdienen dan mannelijke collega's, die vechten tegen seksisme en discriminatie. Kortom: alle vrouwen die de boel recht houden en daar vaak veel te weinig appreciatie voor krijgen.” 

Deze actie is een eerbetoon aan alle vrouwen die de boel recht houden en daar vaak veel te weinig appreciatie voor krijgen.

Deze initiatieven zijn nodig om aandacht te vestigen op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Toch is er meer nodig dan dat, want elke dag worden vrouwen geconfronteerd met ongelijkheid. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Strenge aanpak grensoverschrijdend gedrag 

Ook grensoverschrijdend gedrag is voor heel wat vrouwen nog een dagelijkse realiteit. “Ik werd nagefloten, aangeraakt en ongepast aangesproken”, getuigt Romy

Dat klinkt veel jonge meisjes en vrouwen bekend in de oren. Het antwoord is vaak: “Het was maar een grapje” of “Wees blij dat ik je aandacht geef”. Vrouwen nafluiten, naroepen of ongewenst aanraken is onacceptabel. Daardoor voelen veel vrouwen zich niet veilig alleen op straat. 

We moeten streng optreden bij grensoverschrijdend gedrag. Vooruit pleit ervoor om klachten centraal te registreren bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het IGVM zet zich in voor de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Door hun rol te versterken kunnen we de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ook echt aanpakken. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Zespuntenplan

Om het geweld tegen vrouwen aan te pakken, stelden Hannelore Goeman en Melissa Depraetere een zespuntenplan op met 6 initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken.

Melissa: “We moeten seksueel geweld eerst en vooral sneller en zwaarder bestraffen. De politie moet zorgvuldig te werk gaan bij een aangifte.” Daarnaast moeten we de nadruk leggen op de behandeling van daders. “Daders van seksuele misdrijven, hebben 4 keer minder kans om te hervallen na een behandeling”, vult Hannelore aan. 

We moeten ook extra investeren in zorgcentra voor slachtoffers na seksueel geweld. Melissa: “De zorgcentra moeten een centraal en laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor slachtoffers en omstanders van grensoverschrijdend gedrag. Daarom moet er ook een online meldpunt komen.” 

En ook het onderwijs kan zijn steentje bijdragen. Hannelore pleit voor een verplichte bystander vorming in het onderwijs: “Zo leren kinderen en jongeren omgaan met grensoverschrijdend gedrag.”

Met het laatste punt van ons zespuntenplan pakken we geweld en intimidatie op de werkvloer aan. “Naast het sanctioneren van intimidatie en geweld op de werkvloer, moet er ook een opleiding, begeleiding en training rond deze problematiek komen”, besluit Melissa. 

Hervorming seksueel strafrecht

Binnen de federale regering pakken we seksuele misdrijven ook écht aan. Federaal parlementslid Ben Segers werkte mee aan de hervorming van het seksueel strafrecht. Die hervorming maakt strengere straffen mogelijk, decriminaliseert sekswerk en maakt van toestemming het uitgangspunt bij verkrachting. Hier kan je meer lezen over de hervorming van het seksueel strafrecht. 

Vooruit pakt genderongelijkheid aan. Het hele jaar door en niet enkel op Internationale Vrouwendag. Samen strijden we tegen genderongelijkheid, vrouwonvriendelijkheid en grensoverschrijdend gedrag.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.