Nieuws

We blijven investeren in onze zorg

Team Vooruit

Tuesday 17

October 2023 12:01

Ook in het laatste jaar van de regeerperiode blijft onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke volop investeren in betaalbare zorg. Frank: “Met deze begroting investeren en hervormen we verder in onze zorg. Deze begroting is een echte booster, waarmee we in het laatste jaar van de regeerperiode nog op volle kracht vooruit kunnen.”

Massale investeringen in onze zorg

Na de coronacrisis heeft Frank al belangrijke stappen gezet om onze gezondheidszorg te hervormen. Of beter gezegd: om onze solidaire gezondheidszorg de toekomst in te loodsen. Om al die zorgverleners, die elke dag het beste van zichzelf geven, beter te ondersteunen. 

“We blijven investeren in onze zorg. Om al die zorgverleners, die elke dag het beste van zichzelf geven, beter te ondersteunen.” 

Door de solidariteit in onze gezondheidszorg niet alleen te koesteren, maar ook te versterken. En daar maakt Frank met deze begroting opnieuw werk van. Het budget voor gezondheidszorg neemt in 2024 toe met 2,6 miljard euro tegenover 2023. 

Op volle kracht Vooruit met onze zorg

Frank: “Met deze begroting investeren en hervormen we verder in onze zorg. Deze begroting is een echte booster. Ook in het laatste jaar van de regeerperiode gaan we op volle kracht vooruit.”

“Deze begroting is een echte booster. Ook in het laatste jaar van de regeerperiode gaan we op volle kracht vooruit.”

Vooruit met onze zorg door:

 • Betaalbare zorg bij de tandarts, kinesist en logopedist

  We zorgen voor een correcte vergoeding voor het werk van zorgverleners. Daardoor zullen meer zorgverleners werken aan de officiële tarieven, zonder extra supplementen te vragen aan patiënten. Zo maken we zorg betaalbaar voor iedereen.

 • Betere terugbetaling van brillen, lenzen en hoorapparaten

  Hoorapparaten zullen voor het eerst terugbetaald worden vanaf 35 decibel en dit voor alle leeftijden. Daarnaast verbetert Frank ook opnieuw de terugbetaling van brillenglazen en lenzen.

 • Extra investeringen in mentaal welzijn

  Dankzij de investeringen van Frank vonden bijna 230 000 mensen al sneller de weg naar mentale hulp. In 2024 zetten we hier verder op in. Daarnaast investeren we verder in crisisopvang voor mensen met ernstige en complexe psychische problemen

 • Meer ondersteuning en extra zorgpersoneel, ook via opleidingen

  Frank zorgt voor extra administratieve en logistieke ondersteuning, zodat verpleegkundigen meer tijd hebben voor hun patiënten. Daarnaast investeren we in extra personeel door betaalde opleidingen tot verpleegkundige en zorgkundige te organiseren. Zo blijft werken in de zorg werkbaar.

Vooruit blijft investeren in betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.