Nieuws

Van alle markten thuis met een hart voor Limburg: Ludwig Vandenhove

Ronny Wolfcarius

Tuesday 18

January 2022 17:34

 In de spotlight 
De carrière van Ludwig Vandenhove kunnen we al lang niet meer op 1 Wikipediapagina samenvatten. Zijn carrière omvat meer dan 30 jaar actieve politiek en ervaring. Ludwig: “Door samen met mensen naar oplossingen te zoeken, zorgen we ervoor dat iedereen vooruit kan in het leven.”

Ludwig, jij was 18 jaar burgemeester van Sint-Truiden, 10 jaar federaal volksvertegenwoordiger, 6 jaar gedeputeerde, 4 jaar senator en je zetelt nu in het Vlaams Parlement. Hoe ben jij in de politiek terecht gekomen? 

Een precieze datum kan ik niet geven. Vanaf het moment dat ik me bewust was dat politiek bestond, ben ik er geïnteresseerd in geraakt. Politiek is een roeping voor mij, ik adem politiek.

Politiek is een roeping voor mij, ik adem politiek

Ik kom uit een rood nest. Mijn familie was doordrongen van de toenmalige Belgische Socialistische Partij (BSP):de nicht van mijn moeder was schepen in de stad Sint-Truiden en mijn oom was gemeenteraadslid in Diepenbeek. 

Ik was dan ook vastbesloten om in hun voetsporen te treden. Daarom wilde ik Politieke en Sociale Wetenschappen gaan studeren. Door omstandigheden, onder andere financiële, lukte dat helaas niet. Mijn vader was jong overleden en op kot gaan in Brussel zat er dus niet in.  Ik studeerde dan Handels- en Bestuurswetenschappen (want dat kon) in Diepenbeek. 

Hoe zie jij de weg Vooruit en voor welke uitdagingen wil je elke dag strijden? 

De weg Vooruit is voor mij bezig zijn met de uitdagingen waar mensen echt wakker van liggen en terwijl zo dicht mogelijk tussen de mensen staan. The Big Shift is daar een voorbeeld van. Met de suggesties en ideeën die per thema uit de bus komen, gaat onze beweging aan de slag. Dat doen we door een wetsvoorstel, een parlementaire vraag of een actie in de straat. We blijven luisteren naar de mensen en gaan daarna met hun bezorgdheden aan de slag om onze samenleving vooruit te laten gaan.

De weg Vooruit is bezig zijn met de thema’s waar de mensen echt wakker van liggen en zo dicht mogelijk en tussen de mensen staan

Bij dat alles blijven we de nadruk leggen op het sociaal-economische. Dat is de rode draad doorheen onze geschiedenis en moet onze rode draad blijven voor de toekomst. 

Met al je ervaring ga je geen enkel thema uit de weg? 

Inderdaad, dat is ook nodig. Ik blijf tenslotte als volksvertegenwoordiger een vertegenwoordiger van het volk en mensen liggen wel van meerdere thema’s wakker. Ik beschouw het als mijn taak om voor ieder probleem mee een oplossing te zoeken. 
Waar ik kan probeer ik te helpen. Wat het thema ook is. 

Momenteel ben ik bijvoorbeeld - als tweede oudste qua leeftijd in het Vlaams Parlement - nogal bekommerd om de groep senioren, die steeds maar omvangrijker wordt in onze samenleving. Daarom doe ik heel wat tussenkomsten in diverse Commissies om senioren het leven aangenamer te maken.

(Het interview gaat verder onder de Facebookpost.)

Dierenwelzijn is al enkele jaren een hot item. Jij hebt dat als eerste op de agenda geplaatst.

Dat klopt. Het thema laat me niet los. Ik ben nog altijd heel actief binnen de commissie voor Dierenwelzijn. Begin december heb ik zelfs samen met onze Voorzitter nog een Voorstel van decreet ingediend om dierenmishandeling harder aan te pakken.  

Ik verzet me al heel mijn loopbaan tegen personen die dieren opzettelijk pijn doen. In 2012 kreeg ik bijvoorbeeld de 'Gouden Poot Award van GAIA'. Want dankzij mijn wetsvoorstel werd seks met dieren verboden.

Ik ben dus inderdaad één van de pioniers in de politiek die strijden voor het dierenwelzijn en de wettelijke en decretale bescherming van de rechten van dieren. Het beste voorbeeld daarvan is het concept van de dierenpolitie. Toen ik dat uitwerkte en realiseerde in Sint-Truiden zag je vele mensen bedenkelijk kijken. Nu zijn er heel veel steden en gemeenten die hun eigen dierenpolitie hebben. 

Ook de landbouwers kunnen op je steun blijven rekenen. 

Ik ben en blijf natuurlijk een Truienaar. En zoals je weet, ligt Sint-Truiden in Haspengouw: de fruitstreek bij uitstek. Als Truienaar moet je dus wel geïnteresseerd zijn in de landbouw en de fruitsector (lacht). 

Het toekomstig Vlaams landbouwbeleid is een enorme uitdaging. Zo moeten we dringend de impact op het klimaat en de stikstofproblematiek aanpakken. Helaas blijft de Vlaamse regering beide problemen voor zich uitschuiven. Daarom pleiten wij voor een ander soort landbouw. Een landbouw waarbij kleinschaligheid en familiale landbouw de voorkeur krijgen op steeds maar grotere bedrijven. Ook de landbouwgrond moet betaalbaar blijven. 

We moeten voor onze landbouwers dringend de impact op het klimaat en de stikstofproblematiek aanpakken 

Daarnaast willen we de biolandbouw stimuleren, duurzame praktijken een duwtje in de rug geven en zorgen voor eerlijke prijzen voor landbouwproducten.

Iedereen weet ook: als Limburg ter sprake komt in een dossier, dan kan je terecht bij Ludwig.

Zo zit dat. De Limburgse belangen liggen mij na aan het hart. Daarom volg ik over alle beleidsdomeinen heen de Limburgse dossiers op. Er zijn nog steeds heel wat dossiers waar Limburg niet krijgt waar het recht op heeft. Ik blijf mij daarin ‘opjagen’. Maar ik voel me goed in de rol die ik momenteel heb.

De Limburgse belangen liggen mij na aan het hart. Daarom volg ik over alle beleidsdomeinen heen de Limburgse dossiers op 
Nu we de persoonlijke kant uitgaan. Wanneer en waar was je het gelukkigst?

Op politiek vlak is dat de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 1988. Ik veroverde toen voor de eerste keer de sjerp in Sint Truiden. Dat moment vergeet ik nooit.

Op persoonlijk vlak zijn dat uitstapjes die mijn echtgenote Sonja en ik samen maken met mijn 2 (achter)nichtjes. Dat is voor mij echt genieten. 

En wat is je dierbaarste bezit?

Ik ga voor 2 antwoorden, mag dat? Mijn familie en mijn gezondheid. Ik ben blij dat ik nog relatief gezond ben en dat ik een kleine familie heb, die heel sterk samenhangt.

(Het interview gaat verder onder de Facebookpost.)

Wat is voor jou het dieptepunt van ellende?

De te hoge armoede en vooral de te hoge kinderarmoede. Terwijl we in één van de meest welvarende landen ter wereld leven. 

Het breekt ook mijn hart wanneer families  geconfronteerd worden met vroege overlijdens. Wanneer de "normale volgorde in leeftijd" doorbroken wordt.

Wat is je meest typerende eigenschap?

Volhouden en blijven doorgaan. Op het koppige af, maar net niet. (lacht). 

Wie zijn je favoriete auteurs?

Ik lees veel, fictie en non-fictie. Wat betreft non-fictie lees ik heel wat vakliteratuur, zowel tijdschriften, als boeken. Wat de fictie betreft, wil ik zoveel mogelijk auteurs lezen. Dat geldt zeker ook voor nieuwe, jonge auteurs. Zo las ik de afgelopen maanden ondere andere werken van Jonathan Franzen, Paolo Cognetti, Jeroen Olyslaegers, Marieke Lucas Rijneveld en recent het eerste boek van Stany Crets.

Wie zijn jouw helden?

De talrijke vrijwilligers, die zich op verschillende terreinen inzetten. Veel mensen lijken hun vertrouwen in de politiek verloren te zijn. Ik heb dan ook veel respect voor onze militanten die zich vol enthousiasme blijven inzetten voor onze beweging. Wat zij doen is zo waardevol.

Welke karaktertrek vind je het meest irritant van jezelf?

Ik ben nogal ongeduldig. Vandaar dat ik mij regelmatig ‘boos maak’ als mijn laptop weer eens niet doet wat ik wil…   

Welke karaktertrek vind je het meest irritant bij anderen?

Hypocrisie en onnodige uitweidingen. En dat gebeurt nogal eens in de politiek…

Welke verleiding kun je niet weerstaan?

Een lekkere Cristal Alken, het beste bier ter wereld.

Waarvan heb je het meeste spijt?

Daar denk ik niet over na. Het leven is veel te kort om spijt te hebben. Je kan er toch niets meer aan veranderen. Naarmate ik ouder word, neemt dat gevoel alleen maar toe.

Hoe luidt je lijfspreuk?

"Er moet gewerkt en er moet gelachen worden.” Vaak hangen ze samen (lacht). 

Meer weten over Ludwig? Lees meer op zijn pagina.
Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant