Nieuws

LOKAAL: Tienen Vragen in de gemeenteraad rond de wateroverlast van juli 2021

Team Vooruit

Friday 01

October 2021 16:28

Onze fractie wil graag even terugkomen op de extreme wateroverlast die we in juli hebben gehad. 

Eerst en vooral willen we alle hulpdiensten en onze technische dienst bedanken voor de hulp bij deze extreme regenval. Ook dank voor de talrijke initiatieven en solidariteitsacties die er ontstonden. Het is heel fijn te zien dat als we in moeilijkheden zitten dat we een verbindende stad kunnen zijn.

Maar we stellen ons toch ook wel een aantal vragen bij de problematiek van wateroverlast.

Ondanks dat deze wateroverlast extreem was, kunnen we niet ontkennen dat dit eigenlijk niet de eerste keer is. We hebben dit al een aantal keren gezien, vaak op dezelfde plaatsen. Zo hebben we dit ook reeds in 2016 vastgesteld en toen werd er door de stad een waterplan opgemaakt

Niet zomaar een gewoon plan maar een gedetailleerde evaluatie met gerichte acties en budgetten. We zouden een wateringenieur aanstellen die deze problematiek in kaart zou brengen en hiervoor de nodige acties zou uitwerken. 

Ondertussen zijn we september 2021 en zien we dat van dit plan en van deze acties weinig tot niets is uitgevoerd. Ook dossiers vanuit andere overheden worden geschrapt van het programma (bv. Wachtbekken in Oplinter). 

Dit baart ons zorgen geeft Nele Daenen aan. 

Dit baart ons en de buurtbewoners al langer zorgen.

Wie is hier bezig binnen de stad met deze problematiek want we zien met deze wateroverlast opnieuw dezelfde pijnpunten naar voren komen (gebied roosmolen, gete, KVK & oplinter dalweg). 

Ik verneem dat er ook al actiegroepen zijn opgericht o.a in Oplinter waar mensen expliciet vragen naar oplossingen voor deze problemen. 

En ik kan ze geen ongelijk geven.

We hebben als stad de plicht om dit te doen. We hebben als stad de plicht om dit op te pikken, zoals we in 2016 eigenlijk reeds van plan waren.


Daarom had ik graag de volgende vragen willen stellen:

 

Ik zie in het SC vooral een evaluatie van ons eigen patrimonium waar we wateroverlast hebben gehad maar weinig voor het algemeen belang. 

 

Daarom:

 

  • Eerst en vooral wat is de evaluatie van de wateroverlast van 2021? 
  • Welke acties worden hier verder genomen en zijn hier budgetten voorzien op de MJP?
  • Is er een structureel overleg ingepland met de andere bevoegde overheden zoals de provincie, watering,…?
  • Wat met KVK en de tennis?
  • Wordt er nagedacht om deze sites te verplaatsen?
  • Is het de bedoeling dat jullie op korte termijn een wateringenieur zullen aannemen die deze problematiek verder zal uitwerken met concrete acties?
  • Wordt er gecommuniceerd naar de betrokken mensen? Wat mogen ze verwachten?

 Het antwoord hierop kan je hier herbekijken vanaf 2:58:00


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant