Nieuws

LOKAAL: Schepers trekt het aangetekende beroep B-Hive niet in

Vooruit Hasselt

Thursday 06

January 2022 15:36

Het voorstel dat CD&V gedeputeerde Inge Moors lanceerde in de krant waarbij ze vraagt om het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te trekken, is niet aan de orde volgens Marc Schepers. De Hasseltse schepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen: “Als we het beroep terug trekken, dan telt de oorspronkelijke vergunning. Dan is de projectontwikkelaar vrij om onze aanbeveling van onder meer extra groenelementen en meer betaalbare woningen en/of appartement volledig naast zich neer te leggen. Natuurlijk willen wij dat er schot in de zaak komt, maar niet op rekening van de Hasselaar”, aldus Schepers. “Ik mag hopen dat ook de deputé de urgentie voor een doortastende aanpak op maatschappelijke uitdagingen inziet. Het feit dat ze pleit voor het terugtrekken van het beroep, doet mij echter het tegendeel vermoeden. Ik nodig haar daarom graag uit tot dialoog om samen de schouders te zetten onder een klimaatrobuust en sociaalrobuust ruimtelijk beleid. Dat zou voor én de stad Hasselt én voor de provincie Limburg een goede zaak zijn.”

 

 

Sterke regierol voor de stad

Schepers wil dat de stad Hasselt gaat voor een sterke regierol in haar stadsontwikkelingsbeleid. "De vele maatschappelijke uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd, zullen we immers niet oplossen met een ‘laissez-faire’ beleid”, verklaart hij. Volgens Schepers moet een overheid sturend zijn bij bouwprojecten van enige omvang zodat de ontwikkelaar het nodige doet om in zijn project ook aandacht te hebben voor onder meer de klimaatuitdagingen waarmee een stad te maken heeft. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan een goede waterhuishouding, om wateroverlast tegen te gaan. Maar ook aan voldoende groen om de luchtkwaliteit te verbeteren en om het hitte effect in de stad het hoofd te bieden, maar ook om onze inwoners de mogelijkheid te geven om in een aangename omgeving buiten te zijn.” Schepers ijvert binnen zijn vergunningenbeleid bovendien sterk voor voldoende sociale en betaalbare woningen zodat starters, jonge gezinnen en anderen met een kleinere beurs ook in de stad kunnen wonen.

“Deze voorwaarden en vragen hebben we ook gesteld aan de projectontwikkelaar van B-Hive. Initieel besloot de ontwikkelaar geen rekening te houden met onze wensen en kreeg hij na onze weigering toch nog een vergunning voor het project bij de provincie Limburg”, aldus Schepers. “Pas nadat wij als stad beroep aantekenden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, kon een dialoog starten die uiteindelijk leidde tot een aanvaardbaar compromis met de stad Hasselt en waarvoor een nieuwe vergunning aangevraagd diende te worden.”

Vergunning

Helaas liep het daarna vergunningstechnisch mis. “In plaats van een volledig nieuw vergunningsdossier in te dienen, zoals de stad adviseerde, besloot de projectontwikkelaar enkel een vergunning voor de afgesproken aanpassingen aan te vragen.  Vervelend want die vergunning is niet uitvoerbaar zonder uitspraak van de Raad over het oorspronkelijke betwiste dossier.  En die uitspraak kan nog wel even op zich laten wachten.“

De ontwikkelaar zag gelukkig snel zijn fout in en diende enkele weken geleden een nieuwe vergunningsaanvraag in. “Die aanvraag wordt nu ook met de maximale prioriteit behandeld, zodat de ontwikkelaar zo snel mogelijk kan doorgaan met het project in de besproken vorm.”

 

 

 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant