Nieuws

LOKAAL: Onze lokale afdelingen maken van betaalbaar wonen een prioriteit

Ronny Wolfcarius

Friday 10

December 2021 15:27

 Lokaal 

Deze federale regering zet de koopkracht van mensen opnieuw centraal. Geen besparingen, maar massale investeringen in de pensioenen, minimumlonen, uitkeringen én onze gezondheidszorg. Zo maakt onze beweging het verschil, op elk niveau. Ook Brugge, Genk en Turnhout investeren in de betaalbaarheid van het leven. 

 

 

Als we willen dat jonge mensen in Vlaanderen nog een woning kunnen kopen of huren, moeten de overheden in dit land hun verantwoordelijkheid nemen.

Een dak boven je hoofd wordt steeds duurder als gevolg van onze dalende koopkracht. Vooruit wil die trend keren. Deze federale regering zet opnieuw de koopkracht van mensen centraal.

Ok het lokale bestuur speelt vaak een belangrijke rol in de betaalbaarheid van het leven. Dat is niet anders wanneer we kijken naar de kost van een eigen woning. Daarom zetten we met Brugge, Genk en Turnhout drie centrumsteden in de spotlight waar dankzij Vooruit betaalbaar wonen een prioriteit is en blijft. 

 LEES OOK  Vooruit met onze koopkracht >

 • Brugge - betaalbaar wonen

  In Brugge maken de socialisten van goed en betaalbaar wonen een topprioriteit. De stad voorziet een opknappremie en investeert jaarlijks 2,5 miljoen euro in een ambitieus renovatieprogramma. De premie dient ook voor ingrepen die de woning verduurzamen: het opvangen van regenwater of het isoleren van de gevelschil.

  “Het is een extra (financieel) duwtje in de rug voor al wie zijn woning wil renoveren”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

  Daarnaast krijgen organisaties die woningen op de (dure) private huurmarkt onderverhuren aan rechthebbenden van een Vlaamse huursubsidie een tegemoetkoming vanuit de stad.

  Pablo: "
  We krijgen daarbij hulp van ‘Het Pandschap’, een organisatie die eigenaars ontzorgt bij de renovatie van hun pand in ruil voor de belofte dat het pand nadien via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd gedurende 9 jaar. Op die manier hebben eigenaars minder kopzorgen, wordt het huizenpatrimonium verduurzaamd en zijn heel wat mensen geholpen aan een kwaliteitsvolle betaalbare woning. Drie vliegen in één klap."

  (Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

  Housing First

  Voor dak- en thuislozen hanteert Brugge de Housing First-methodiek. Daarbij volgen ze het voorbeeld van onze minister van Grootstedelijk beleid Meryame Kitir. "Housing First houdt in dat er eerst gekeken wordt naar huisvesting voor betrokkenen en pas nadien komt al de rest: budgetbegeleiding, begeleiding naar het werkcircuit, psychische hulpverlening bij verslaving, enzovoort", zegt Pablo. 

  In Brugge willen ze zorgen dat wonen betaalbaar blijft voor de toekomstige generaties. Een woonbeleidsplan werd ontwikkeld om de strategie op lange termijn te bepalen. 

  "Aan dat plan zijn heel wat acties gekoppeld: wooncoaches voor mensen in moeilijkheden, een woonbarometer, de stad als regisseur om leegstand tegen te gaan enzovoort. 

  Met al die acties willen we van Brugge een stad maken die uitnodigend is voor jong en oud. Een stad die klaar staat voor de uitdagingen van de toekomst”, besluit Pablo.

 • Genk - Garden City 2.0

  Genk is een stad met heel wat historische panden. Die panden dateren uit de tijd dat de stad snelle huisvesting zocht voor de vele arbeiders die in de Limburgse mijnen kwamen werken. Dat oud patrimonium wil de gemeente nu een nieuwe en duurzame toekomst geven. 

  "Met 'Garden city 2.0' bekijkt stad hoe de woningen op een duurzame, ruimtelijke én betaalbare manier in hun authenticiteit kunnen worden gerenoveerd.”, zegt Alessandro Cucchiara, schepen van Wonen in Genk.

  “Het gaat over cités die hun uitstraling behouden, maar klaar zijn voor de toekomst en inspelen op de noden van jonge gezinnen die opnieuw willen investeren. Dat gaat erg breed: van isolatie over parking in de wijk tot gedeelde voorzieningen.”

  Om jonge mensen daarin bij te staan, voorziet de stad Genk ook begeleiding via het energiehuis. Renoveren is niet gemakkelijk en vaak heel tijdrovend. Dat maakt het onbetaalbaar en lastig voor heel wat jongeren om zich hier aan te wagen.

   LEES OOK  Alessandro: "Een kwaliteitsvolle woning moet voor iedereen de regel zijn" >

  Renocoach

  “We maakten bij de stad een aanzienlijk budget vrij om zoveel mogelijk geïnteresseerden via de ‘renocoach’ te helpen. Die coach staat geïnteresseerden bij van A tot Z. Dat betekent onder andere samen offertes bekijken, samen een plan maken en uiteindelijk ook helpen om knopen door te hakken.

  Want als wij jongeren en jonge gezinnen in Genk willen houden, moeten wij enerzijds weten hoe hun ideale wijk er in de toekomst uitziet en anderzijds begeleiding op maat voorzien als ze in ons mooi Genk willen investeren. Want iedere gerenoveerde woning is een investering in ons Genk”, besluit Alessandro.

  Iedere gerenoveerde woning is een investering in ons Genk
 • Turnhout - Leegstandsregister

  In Turnhout besturen socialisten mee en werkt onze beweging hard om de uitdagingen op het vlak van betaalbaar wonen aan te pakken. Daarom bestrijdt de gemeente heel actief leegstand. Leegstand zorgt voor verloedering en zet daardoor de verhouding prijs-kwaliteit onder druk. 

  “In Turnhout gaan we echt voor een betaalbare en kwaliteitsvolle woning voor iedereen”, zegt schepen van Wonen Kelly Verheyen.

  “Ons woonbeleid is erop gericht om de private huurmarkt te versterken, extra sociale woningen te creëren én bestaande sociale woningen te renoveren. Daarom nemen we maatregelen om leegstand en verloedering uit onze gemeente te weren.”

  (Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

  Leegstandsheffing

  Een leegstandsregister is één van die maatregelen. Panden die lang in dat leegstandsregister staan, riskeren een leegstandsheffing. Die komt er wanneer eigenaars weigeren actie te ondernemen. Kelly: ”Gelukkig nemen de meeste eigenaars wel stappen om de leegstand op te lossen. Zo stellen we vast dat driekwart van de panden na overleg weer klaargemaakt voor verhuring."

  In Turnhout gaan we echt voor een betaalbare en kwaliteitsvolle woning voor iedereen

  Turnhout voorziet ook extra sociale woningen om de lange wachtlijsten weg te werken. De stad doet dat door onder andere aan ontwikkelaars te vragen om bij nieuwe woonprojecten ook steeds 15% sociale woningen te voorzien. 

   LEES OOK  Maxim Veys: "De Vlaamse woningmarkt mag niet ontsporen zoals in Berlijn. Wat is daar aan de hand?" >

  Daarnaast renoveert de stad bestaande sociale woningen. Van elke sociale woning in Turnhout – intussen meer dan 1500 – weet de stad wanneer deze vernieuwd zal worden en dat ten laatste tegen 2030.

  “Sociale huisvesting blijft een van de belangrijkste hefbomen om armoede te bestrijden. Wie minder betaalt voor huur, houdt meer over om van te leven”, besluit Kelly.


Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.