Nieuws

Ons plan om wonen opnieuw betaalbaar te maken

Team Vooruit

Wednesday 31

January 2024 13:36

Mensen zijn de politiek beu. Het is te veel gedoe en gezever. Te weinig dat hen vooruit helpt. Zaken die vroeger heel normaal waren, zoals je eigen woning, worden steeds moeilijker. Mensen hebben het gevoel dat we stilstaan. Dat onze kinderen het slechter hebben dan wij. Met Vooruit willen we die stilstand doorbreken en die gewone zaken opnieuw mogelijk maken. Onze voorzitter Melissa Depraetere en Vlaams parlementslid Maxim Veys komen met een plan om wonen opnieuw betaalbaar te maken.

Stilstand doorbreken en opnieuw vooruit

Het is een keiharde realiteit voor iedereen die in Vlaanderen op zoek gaat naar eigen stek. Of het nu gaat om kopen of huren: het is super duur. Een eigen huis kopen is 5 keer duurder dan dertig jaar geleden. De huizenprijzen stegen in diezelfde periode dubbel zo snel als onze lonen. Gemiddeld ligt de minimale eigen inbreng voor startende kopers op 60.000 euro. 

“Zonder hulp van de ouders is het voor de meeste jonge mensen gewoon onmogelijk geworden om een eigen woning te kopen.”

Melissa Depraetere: “Zonder hulp van de ouders is het voor de meeste jonge mensen gewoon onmogelijk geworden om een eigen woning te kopen. Wie wel kan meedingen, moet vaak de duimen leggen voor investeerders en projectontwikkelaars die meer en meer woningen opkopen in onze centrumsteden”, stelt Melissa Depraetere. Een huis huren is vandaag dan weer dubbel zo duur als 20 jaar geleden. Huurders besteden meer dan een derde van hun inkomen aan huur. “Als het al haalbaar is om de huurprijs te betalen, blijft er niets meer over om te sparen voor een eigen woning”, aldus Maxim Veys.

“Huurders besteden meer dan een derde van hun inkomen aan huur. Als het al haalbaar is om de huurprijs te betalen, blijft er niets meer over om te sparen voor een eigen woning.”

“Bovendien is de bouw van sociale huurwoningen in Vlaanderen volledig geïmplodeerd. Terwijl steeds meer budget beschikbaar is, worden steeds minder woningen opgeleverd”, gaat Veys verder, “de wachtlijst wordt dus steeds langer. Vandaag wachten 180.000 gezinnen op een sociale huurwoning. Ook zij moeten noodgedwongen huren op de private markt die helemaal oververhit is geraakt.”

Tot slot wonen we in de slechtst geïsoleerde woningen van heel Europa. Dat is slecht voor onze planeet én onze portemonnee.

Betaalbaar kopen en huren 

"Willen we dat iedereen mag dromen van een betaalbare eigen plek, en we niet naar superprijzen gaan zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, moeten we stevig ingrijpen. Zowel op de koop- als huurmarkt. Met een sterke overheid die duidelijke keuzes maakt. Die gaat voor collectieve oplossingen. Die onze jonge starters voorrang geeft op investeerders. En exorbitante prijzen afremt door de invoering van prijsplafonds” zeggen Depraetere en Veys.

Ons plan om een eigen woning kopen opnieuw betaalbaar te maken

 • Minder belastingen op eigen woning, meer op buitenverblijven
  Op de eerste schijf van 250.000 euro schrappen we de registratierechten. Het deel van het aankoopbedrag dat boven de 250.000 euro ligt, wordt progressief belast: 3% voor de schijf tussen 250.00 en 450.000 euro en 6% voor de schijf boven de 450.000. Zo wordt de aankoop van een eerste eigen woning goedkoper. Tegelijk verhogen we de registratiebelastingen voor buitenverblijven van 12 naar 21%. Een duidelijke keuze waarbij we voorrang geven aan onze jonge starters.

 • Opkoopbescherming
  Grote investeerders en projectontwikkelaars maken het voor een grote groep starters onmogelijk een eigen woning te kopen, zeker in onze centrumsteden. Nederland kampt met hetzelfde probleem en heeft daarom sinds januari van dit jaar gemeenten de mogelijkheid gegeven om een opkoopbescherming in te voeren. Een systeem waarbij huizen in dure woonbuurten enkel kunnen worden gekocht door wie er minstens 4 jaar zelf in gaat wonen. 

 • Lagere notariskosten
  De Belgische notarissen behoren tot de duurste van Europa. Deze legislatuur verlaagden we met de federale regering de kosten al met 25%. Vandaag worden echter nog steeds kosten en tarieven voor eenvoudige taken aangerekend die veel hoger liggen dan de werkelijke kosten. Daarom verbieden we de notarissen om nevenkosten voor opzoekingen en administratieve formaliteiten aan te rekenen. En vervangen we de wettelijk geregelde tarieven door maximumprijzen. Zo ontstaat er meer concurrentie op de markt en zullen de prijzen zakken. De prijzen worden zo ook onafhankelijk van de woningprijzen.

Ons plan om een eigen woning huren opnieuw betaalbaar te maken

 • Verlaging huurwaarborg van 3 naar 2 maanden
  Wie een woning wil huren moet meteen al enkele duizenden euro’s op tafel kunnen leggen. De eerste maand huur, 3 maanden huurwaarborg en de verplichte brandverzekering. Om de startkost te drukken, verlagen we de huurwaarborg van drie naar twee maanden.

 • Opkoopbescherming
  Voor veel gezinnen is een huurprijs van 850 euro per maand onbetaalbaar. Met ons voorstel willen we niet alleen de hoge koopprijzen doen dalen, maar ook de huurprijzen. Daarom laten we investeerders die een tweede of een derde woning willen aankopen in een beschermde regio wel toe op voorwaarde dat ze de woning verhuren aan een betaalbare huurprijs.

 • Huurprijsrem
  Net zoals in Nederland plafonneren we de huurprijzen op de marktconforme prijs. Hiervoor rekenen we een marge van 10 procent bovenop “de huurschatter” van de Vlaamse overheid. We voeren ook opnieuw een verbod in op huurprijsindexering voor woningen met een EPC-label E en F. Verhuurders die hun woning aanbieden of verhuren aan hogere prijzen zullen zich moeten verantwoorden voor een huurcommissie. Zo betaalt de huurder altijd een faire prijs en stellen we paal en perk aan huisjesmelkers.

 • 115.000 sociale woningen extra tegen 2050
  In tegenstelling tot de huidige Vlaamse regering, investeren we de budgetten voor sociale woningbouw volledig. Tegen 2050 bouwen we 115.000 extra sociale woningen extra. Zowel via nieuwbouw als door het actief opkopen en renoveren van slecht geïsoleerde woningen op de private markt. We voorzien de jaarlijkse kost, die we verwachten wanneer de bouw op kruissnelheid is, meteen in de begroting. Zolang de bouw niet op kruissnelheid is, wordt dat budget aangewend voor het uitbreiden van de huurpremie naar iedereen die minstens twee (in plaats van vier) jaar op een wachtlijst staat.

Collectief renoveren

Vlaanderen heeft de slechtst geïsoleerde woningen van heel Europa. En we renoveren drie keer trager dan zou moeten. Hoe komt dat? De helft van de woningeigenaars heeft niet de middelen om een renovatie te betalen. Ook niet met de premies en de renteloze leningen van de Vlaamse overheid. De Vlaamse renovatiesteun komt dus terecht bij mensen die ook zonder steun zouden renoveren. En wie dat niet kan, of wie huurt, blijft achter met een torenhoge energiefactuur. Verspilling van middelen zonder resultaat.

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Daarom moeten we er met een collectief renovatieplan voor zorgen dat elke woning tegen 2040 energetisch gerenoveerd wordt. Via een systeem waarbij netbeheerder Fluvius de renovatie organiseert en voorschiet. De Vlaming betaalt die geleidelijk terug via de energiefactuur. Dat is goed voor de koopkracht, het klimaat en de economie. Het lager verbruik verlaagt de factuur en de CO2-uitstoot. De collectieve renovatie levert duizenden jobs op in de bouw en de sector van de duurzame energie. Als Vlaanderen hier in 2020 mee begonnen was, hadden de Vlaamse gezinnen al miljarden euro’s bespaard en waren we voor meer dan de helft minder afhankelijk van Russisch gas.

We stimuleren ook verhuurders om een huurwoning te renoveren. We belasten de werkelijke huurinkomsten en maken het zo mogelijk om de werkelijke onderhoudskosten van de bruto-huurinkomsten af te trekken. Bovendien voorzien we een tijdelijke fiscale superaftrek (meer dan 100%) voor renovaties die de huurwoning energiezuiniger maken.

Iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning. 
Het is Vooruit. Of het is achteruit. Kies maar.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant