Nieuws

Vooruit investeert in de toekomst

Team Vooruit

Tuesday 12

October 2021 14:20

Investeringen in onze gezondheidszorg, in onze welvaart en in ons klimaat. Dat zijn de krachtlijnen van de federale begroting die we met Vooruit onderhandeld hebben. Geen besparingen, maar investeren in onze toekomst, zodat we volgende generaties niet opzadelen met een gepeperde factuur. Vooruit doet dat met een begroting die vooruitdenkt.

Vooruit investeert in zorg, klimaat en welvaart. Vooruit zorgt voor meer mensen aan het werk. Vooruit zorgt voor sociale vooruitgang door hogere lonen. Vooruit zorgt voor eerlijke bijdrage van grote vermogens en multinationals.
1. Vooruit investeert in toegankelijke en betaalbare zorg

Vooruit investeert in de gezondheidszorg van de toekomst, in kwaliteitsvolle zorg die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Concreet zorgen we onder meer voor een betere terugbetaling van tandzorg, goedkopere tarieven voor een bezoek aan de huisarts en investeringen in mentaal welzijn.

 

2. Vooruit investeert in de aanpak van de klimaatcrisis

De mensen mogen niet de factuur blijven betalen voor een klimaatbeleid dat alles uitstelt. Vooruit maakt werk van een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Zo maakt Vooruit het verschil: 

  • Investeringen in het spoor, want dat zorgt voor minder files, minder vervuiling en betere mobiliteit. Bovendien brengt elke euro die we investeren in het spoor 2,83 euro op voor de Belgische economie. 

  • Investeringen in de renovatie van overheidsgebouwen en in wind- en zonne-energie. Zo zorgen we voor minder energieverbruik én pakken we de CO2-uitstoot aan.

  • Minder subsidies voor vervuilende systemen zoals professionele diesel.

  • Internationale strijd tegen de klimaatcrisis. We pakken de klimaatcrisis samen aan. Hier en in de rest van de wereld. Vooruit pakt verwoestijning aan in het Zuiden en investeert de komende jaren 37,5 miljoen euro in de strijd tegen klimaatverandering.


3. Vooruit helpt meer mensen aan het werk en aan hogere lonen

Voor Vooruit is het duidelijk. Wie heel zijn leven keihard werkt, verdient een eerlijk loon. Corona of niet, we zorgen voor hogere nettolonen voor alle werknemers met lage en middeninkomens. Hiermee versterken we de stijgende minimumlonen vanaf 1 april 2022.

Na ziekte is het vaak niet evident om terug werk te vinden. Met een totaalaanpak begeleiden we langdurige zieken die kunnen werken terug weer naar een aangepaste job. Wie wil werken, moet kunnen werken. Daar zorgen we samen voor.

Bovendien maken we knelpuntberoepen aantrekkelijker door het loon voor een knelpuntberoep te combineren met een vierde van de uitkering gedurende de eerste drie maanden. We maken het ook mogelijk om de uitkering te combineren met een vergoeding voor de opleiding van een knelpuntberoep. Zo investeren we in werkbare jobs voor iedereen. 

(Lees verder onder de Facebookpost.)

4. Vooruit zorgt voor eerlijke bijdrage van grote vermogens en multinationals

Een sterke overheid heeft haar begroting op orde. Vooruit zorgt ervoor dat de grootste schouders de zwaarste lasten dragen.

Met de effectentaks halen we elk jaar bijna een half miljard euro op bij de allerrijksten die meer dan een miljoen euro op hun effectenrekening hebben staan. Ook profvoetballers zullen in de toekomst een eerlijke bijdrage moeten doen. En valsspelers van sociale dumping en fiscale fraude zullen veel meer controles krijgen door de inzet van veel meer inspecteurs op het terrein. Zo zetten we ferme stappen vooruit naar eerlijke fiscaliteit. 

 

5. Vooruit pakt de energiefactuur aan

Energie is geen luxeproduct. Het is een basisproduct. Vooruit pakt de stijgende energieprijzen aan. 

Wanneer de energieprijzen omhoog gaan, krijgt de overheid extra inkomsten. Vooruit heeft ervoor gezorgd dat de extra BTW-inkomsten van de overheid integraal terug gaan naar de gezinnen via een lagere energiefactuur.

De federale regering geeft in 2021 220 miljoen euro terug en bijna 600 miljoen euro in de periode 2021-2022 via:

  • Verlenging van het sociaal tarief tot na de winter voor 1 miljoen gezinnen en het invoeren van een sociaal tarief voor zij die rechtstreeks met warmte verwarmen;

  • Extra korting op de factuur van 80 euro voor gezinnen die vallen onder het sociaal tarief;

  • Energienorm om toekomstige prijsstijgingen te vermijden; 

  • Betere bescherming tegen wanpraktijken van leveranciers door een verhoging van de voorschotfactuur bij vaste contracten enkel toe te staan als het jaarlijks verbruik ook effectief wijzigt. En strengere controles door de CREG op prijsverhogingen van variabele contracten. 

 

Vooruit doet het

Kortom, waar de vorige regering na de financiële crisis volop heeft bespaard, met weinig extra welvaart, meer ongelijkheid en geen investeringen in onze toekomst zoals het klimaat, leggen we nu wel een begroting voor die focust op investeringen.

Investeringen die onze welvaart vergroten en ze eerlijk herverdelen. Dat is waar Vooruit voor gestreden heeft. Dat gaan we nu realiseren!


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.