Nieuws

Ieder gezin moet veilig zijn

Team Vooruit

Monday 01

March 2021 13:07

Kamerlid Karin Jiroflée is blij dat er over de partijgrenzen heen een akkoord is om intrafamiliaal geweld zo grondig mogelijk aan te pakken. "Zo vermijden we verdriet en ontwrichting bij veel families. Dankzij onze voorstellen kan elk kind opgroeien in een veilige omgeving."

“Al voor er sprake was van lockdowns, telewerken en technische werkloosheid werd ik al verontrust door steeds luidere signalen over intrafamiliaal geweld, in het bijzonder tegen vrouwen en kinderen”, zegt Karin Jiroflée. “Dat kan natuurlijk niet door de beugel. In een gezin moet je altijd veilig zijn. Daarom plaatste ik het op de agenda van het adviescomité maatschappelijke emancipatie in De Kamer.”

Of het nu om fysiek, seksueel, psychologisch, economisch of online geweld gaat, samen met alle actoren in het veld willen we de strijd opvoeren om zo verdriet en ontwrichting bij veel families te vermijden.

Aanzienlijke stijging van meldingen sinds de lockdown

Volgens Jiroflée steeg het aantal meldingen over intrafamiliaal geweld sinds de lockdown aanzienlijk. Want tijdens de lockdown zitten mensen simpelweg vaker opgesloten in een onveilige situatie. “Al is intrafamiliaal geweld helaas iets van alle tijden en komt het vaak voor achter gesloten deuren. Er rust nog steeds een zwaar taboe op. Intrafamiliaal geweld gaat om alle daden van fysiek, seksueel, psychologisch, economisch of online geweld die plaatsvinden binnen het gezin of het huishouden of tussen voormalige of huidige echtgenoten of partners.”

Goedgekeurd over de partijgrenzen heen

Jiroflée is dan ook blij dat het comité over de partijgrenzen heen een tekst heeft kunnen laten goedkeuren die alle aspecten van intrafamiliaal geweld aanraakt, en bijzondere aandacht schenkt aan kinderen. “Of het nu om fysiek, seksueel, psychologisch, economisch of online geweld gaat, samen met alle actoren in het veld willen we de strijd opvoeren om zo verdriet en ontwrichting bij veel families te vermijden.

Concreet omvat de resolutie 34 aanbevelingen. “Die gaan van preventie tot slachtofferhulp. Zo komen er sensibiliseringscampagnes op school, zodat kinderen intrafamiliaal geweld in het eigen gezin kunnen herkennen en hulp kunnen vragen wanneer nodig. Daarnaast voeren we een gedeeld beroepsgeheim ten voordele van het kind in. Andere zaken moeten dan nog weer gestroomlijnd worden. Ik denk dan aan de de procedure van tijdelijke uithuiszettingen bij huiselijk geweld. Dat gebeurt nu nog te vaak op een andere manier naargelang het parket dat het behandelt.”

Kinderen zijn altijd slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Of ze nu delen in de klappen, of toeschouwer zijn van geweld tussen hun ouders.

Tot slot wijst Jiroflée er nog op dat de gezamenlijke tekst er gekomen is omdat elke partij de ernst inziet en actie wil ondernemen. “Kinderen zijn altijd slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Of ze nu delen in de klappen, of toeschouwer zijn van geweld tussen hun ouders. Kinderen dragen dat de rest van hun leven mee. Dat kunnen we niet aanvaarden. Gelukkig zorgen onze voorstellen nu voor een veilige plek voor elk kind”, besluit Karin Jiroflée.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant