Nieuws

Hannelore & Bruno: “Maak nu de omslag naar meer, propere én betaalbare energie”

Ronny Wolfcarius

Monday 04

April 2022 17:12

De federale regering komt met een pak maatregelen om de energie- en brandstofprijzen aan te pakken. Op Vlaams niveau blijft het akelig stil. Hannelore Goeman en Bruno Tobback: “We moeten nù de omslag maken: minder energie verspillen en méér investeren in hernieuwbare energie.” Vooruit komt met 5 kant-en-klare ‘quick wins’ die een einde maken aan de Vlaamse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

5 quick wins voor ons klimaat en onze portemonnee

1. Renovatieplan - Gebruik het budget dat er is om oude woningen te renoveren en isoleren

2. Sneller windturbines en andere hernieuwbare energiebronnen gunnen

3. Haal extra Vlaamse kosten uit onze energiefactuur

4. Kiezen voor openbaar vervoer

5. Heroriënteer de financiële compensatie voor energie-intensieve bedrijven zodat ze deze rechtstreeks moeten investeren in het verlagen van hun uitstoot


Fossiele brandstoffen zijn slecht voor onze gezondheid, ons klimaat en onze portemonnee. “De agressie van Poetin maakt nog eens pijnlijk duidelijk dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen, uit Rusland in het bijzonder”, zegt Vlaams parlementslid en energie-expert
Bruno Tobback

Maak nù de omslag naar propere en betaalbare energie

Hoe schaarser deze stoffen, hoe hoger de prijzen. En de prijzen zijn al schandalig hoog. “Het geld van de mensen is op en ons geduld ook”, gaat onze fractieleidster Hannelore Goeman verder. “Waar wacht de Vlaamse regering op? We moeten nù de omslag maken: minder energie verspillen en veel méér eigen propere en betaalbare energie opwekken.”

Waar wacht de Vlaamse regering op? We moeten nù de omslag maken: minder energie verspillen en veel méér eigen propere en betaalbare energie opwekken.

De federale regering kwam al in actie met een fors pakket maatregelen om de energie- en brandstofprijzen op korte termijn aan te pakken. Op Vlaams niveau blijft het akelig stil. Toch ligt de échte oplossing voor de energieafhankelijkheid op Vlaams niveau. 

“We moeten onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen écht afbouwen”, zeggen Hannelore en Bruno. “De Vlaamse regering heeft daarvoor alle sleutels in handen. Ze moet nu investeren in propere energie van hier, maar kiest ervoor om energie te verspillen aan eindeloze discussies. Op vlak van concrete acties blijft het akelig stil.”

5 quick wins voor ons klimaat en onze portemonnee

Vooruit kiest voluit voor het klimaat én voor onze portemonnee. Daarom komen we met 5 kant-en-klare ‘quick wins’ die de Vlaamse regering op korte termijn kan doorvoeren en die een einde maken aan de Vlaamse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

1. Renovatieplan - Gebruik het budget dat er is om oude woningen te renoveren en isoleren

Je moet al heel wat geld sparen en neerleggen voor een eigen woning. Als die woning slecht geïsoleerd is, moet je ook nog elke maand een peperdure energiefactuur betalen. 

De goedkoopste en properste energie is de energie die je niet nodig hebt. Toch zorgde de wirwar van premies, energieleningen en fiscale maatregelen er in de afgelopen jaren niet voor dat we onze woningen massaal renoveerden.  

Met Vooruit zetten we in op betaalbaar én haalbaar renoveren. We leggen een duidelijk renovatieplan op tafel: tegen 2035 renoveren en vergroenen we de warmtevoorziening van het volledig Vlaamse woningpark. Dat doen we via het “terugbetaling via de meter”-systeem waarbij iedereen zijn woning energiezuinig of -neutraal kan maken op een betaalbare manier. 

De Vlaamse regering moet het budget dat niet wordt gebruikt voor de bestaande renovatiepremies gericht investeren.

Hannelore: “De Vlaamse regering moet het budget dat niet wordt gebruikt voor de bestaande renovatiepremies gericht investeren. Met die middelen kan de netbeheerder zonnepanelen en warmtepompen installeren voor het isoleren van daken, gevels en vloeren. Gezinnen betalen die ingrepen terug via de winst op hun energiefactuur. 

We willen dat op zo’n manier doen dat de nieuwe energiefactuur en de terugbetaling van de investering steeds lager ligt dan de huidige energiefactuur. Een win-win dus: zo kan je duurzaam wonen en win je aan koopkracht.”

2. Sneller windturbines en andere hernieuwbare energiebronnen gunnen

Onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Dat betekent dat we méér moeten investeren in hernieuwbare, propere en betaalbare energie van hier. Bruno: “De federale regering schakelt een serieus niveau hoger door windmolenparken op zee te bouwen. 

De federale regering schakelt een serieus niveau hoger door windmolenparken op zee te bouwen. Hoog tijd dat ook de Vlaamse regering zijn deel doet. We verliezen kostbare tijd.

“Hoog tijd dat ook de Vlaamse regering zijn deel doet door, naast zelf extra windmolens te bouwen, er ook voor te zorgen dat die energie van op zee ook aan land komt. Momenteel weigert de Vlaamse regering hiervoor de nodige vergunningen af te leveren. Heb het lef om die knopen door te hakken. We verliezen kostbare tijd”, aldus Bruno. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost)
https://www.facebook.com/vooruit.nu/posts/345805784253621

3. Haal extra Vlaamse kosten uit onze energiefactuur

Je huis verwarmen, de was doen of koken: dat is basis, geen luxe. Als we willen dat mensen minder gas gebruiken om zich te verwarmen of verplaatsen, moeten de alternatieven op elektriciteit betaalbaar zijn. 

Haal Vlaamse netkosten, taksen en heffingen uit onze elektriciteitsfactuur. Vandaag betalen vooral gezinnen en KMO’s. De grootste verbruikers dragen niet bij.

“Het helpt niet dat de elektriciteitsfactuur vol zit met Vlaamse netkosten, taksen en heffingen. Haal die extra kosten uit onze energiefactuur. Dat maakt elektrische oplossingen een stuk aantrekkelijker. Het is ook veel socialer omdat iedereen zo meebetaalt naar eigen vermogen - vandaag betalen vooral gezinnen en KMO’s. De grootste verbruikers dragen niet bij.”

 4. Kiezen voor openbaar vervoer

De brandstofprijzen gaan door het dak. Toch kiezen mensen niet voor het openbaar vervoer als alternatief. Tijdens de coronacrisis verloor De Lijn al 40 % van zijn reizigers en binnenkort wordt ook het goedkoopste busticket weer duurder: het goedkoopste ticket stijgt van €2 naar €2,5

We moeten ons openbaar vervoer dringend uitbreiden en toegankelijker maken. Zo willen we op korte termijn de prijzen van De Lijn bevriezen en Blue bikes gratis ter beschikking stellen. 

Bruno: “We moeten mensen opnieuw overtuigen van ons openbaar vervoer. Dat kan enkel als we het simpeler en goedkoper maken, door net meer aan te bieden voor minder geld. Dat is goed voor het klimaat én voor onze portemonnee.”

Mee strijden voor betaalbaar openbaar vervoer? Teken hier onze petitie >

5. Heroriënteer de financiële compensatie voor energie-intensieve bedrijven zodat ze deze rechtstreeks moeten investeren in het verlagen van hun uitstoot

Energie-intensieve bedrijven krijgen een compensatie voor hun indirecte energiekosten. De afgelopen 6 jaren werd daar zo’n 400 miljoen euro aan besteed. Dat systeem is aan herziening toe. We willen de focus verleggen zodat dit geld geïnvesteerd kan worden in hernieuwbare energie. “Alleen zo zorgen we voor een klimaattransitie bij deze bedrijven”, besluit Hannelore.

Vooruit verwacht dat de Vlaamse regering eindelijk 5 versnellingen hoger schakelt om onze energieafhankelijkheid af te bouwen. Dat is veiliger, beter voor onze portemonnee én de planeet. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.