Nieuws

LOKAAL: GENT – Sven Taeldeman over Stadsbudget 2022: ‘De rekening klopt’

Vooruit Gent

Tuesday 21

December 2021 08:59

Sven Taeldeman, onze fractieleider, heeft tijdens de gemeenteraad van 20 december 2021 uitvoerig het Stadsbudget 2022 (opgesteld onder de bevoegdheid van onze schepen van Financiën Rudy Coddens) besproken.

‘Gentenaars kunnen rekenen op Rudy!’

“Extra ‘uitdagingen aanpakken’, dat klinkt mooi maar dat is allesbehalve simpel, zeker als je in (corona)crisistijd ook nog eens wordt geconfronteerd met een structurele daling van de inkomsten van 8 miljoen euro op jaarbasis. Hoe dan ook: ook in die moeilijke omstandigheden moet je als schepen van Financiën het schip op koers houden in die ‘quasi perfecte storm’. Dat is wel degelijk gelukt: de Stad Gent blijft financieel gezond en stabiel; de schuldgraad blijft onder de 100% de komende jaren; en de Auto Financieringsmarge blijft positief in 2025. We kunnen met een gerust hart zeggen dat de Gentenaars kunnen rekenen op Rudy!”

‘Geen uitverkoop bij stadsdiensten!’

De Stad Gent zal zelf, als organisatie, een inspanning doen van 10 miljoen euro op jaarbasis om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusoefening. “Maar: we gaan géén uitverkoop houden. We gaan geen noodzakelijke dienstverlening schrappen voor de Gentenaars. Wij zijn er trots op dat het stadsbestuur ervoor gekozen heeft om activiteiten met wettelijke bezettingsnormen in het onderwijs, de kinderopvang en de ouderenzorg buiten beschouwing te laten van de focus-oefening. Een samenleving moet kunnen bogen op een sterke overheid die solidariteit als het hoogste goed beschouwt.”

Blijven investeren = kansen geven

De coronacrisis zet spanning op het samenleven. De taal verruwt, op sociale media maar ook in interviews zoals bijvoorbeeld met N-VA in De Gentenaar van het voorbije weekend. “Zelfs een historische doorbraak zoals de ondertunneling van de Dampoort wordt op cynisme onthaald. Maar een crisis pak je samen aan. Wij blijven ervan overtuigd dat investeren in crisistijden de juiste remedie is. Dat heeft een directe positieve impact op de samenleving en op de economie; én een indirecte, omdat het vertrouwen geeft aan de mensen.”

Initiatieven die uit solidariteit kansen geven aan mensen maar die zonder steun dreigen te verdwijnen, die krijgen alle kansen om hun prachtige werk voor onze samenleving verder te zetten. “We investeren in onderwijs, onze woonzorgcentra, tewerkstelling, steun aan mensen in nood, gelijke kansen, en de strijd tegen seksuele intimidatie. We investeren in de strijd tegen vervoersarmoede, in betere woningen en in stadsvernieuwing – in de Dampoortwijk (‘En Route’), Muide-Meulestede, de Rabotwijk en het Scheldeoord.”

5 miljoen euro extra in strijd tegen corona

Daar bovenop komt dan nog ‘een corona-laag’: investeringen in de strijd tegen corona en vóór het welzijn van de Gentenaars. 5 miljoen euro extra, waarvan 1 miljoen euro voor het Gentse onderwijs. “De psychologen en gezondheidsgidsen worden verder ingezet in de Gentse wijken; de strijd tegen eenzaamheid, seksuele intimidatie en discriminatie wordt versterkt, idem voor de samenwerking tussen de vele organisaties in het Gentse middenveld. De huurgelden voor de verenigingen en handelaars (die laatste weliswaar als ze een significante omzetdaling hebben), die panden huren van de Stad zelf, die worden kwijtgescholden tot april 2022. Hetzelfde geldt voor de terrasbelastingen. En de tijdens de coronacrisis extra gecreëerde opvangplaatsen voor daklozen in onze stad worden opgenomen in de reguliere werking.”

Extra inkomsten: logische keuzes

De Stad Gent zorgt ook voor extra inkomsten, in lijn met de beleidskeuzes in het bestuursakkoord. 6,7 miljoen per jaar, onder andere om sluikstorten aan te pakken, verharding tegen te gaan, en daarin iedereen eerlijk te laten bijdragen. “Opnieuw: logische keuzes.”

Was Plato een socialist?

“Socialisten beschouwen de maatschappij niét als een bedrijf. Niet kil, maar warm. Achter de cijfers zitten immers mensen, Gentenaars. We versterken daarom ook de dienstverlening en steun om die Gentenaars sterker te maken. Zo veel mogelijk mensen, liefst álle Gentenaars, want daarvoor zijn we hier toch? 2400 jaar geleden al zei Plato (nochtans geen Gentenaar): ‘Ons doel bij de stichting van de staat was niet het buitenproportionele geluk van één enkele klasse, maar het grootste geluk van het geheel.’ ‘Het geheel’, dat is vandaag nog altijd ons doel, als socialisten. Anders zouden we geen socialisten zijn.”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant