Nieuws

LOKAAL: GENT – Gent binnenkort erkend als ‘toeristisch centrum’? ‘Maar géén 7-op7-economie!’

Team Vooruit

Friday 22

October 2021 14:21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 oktober 2021 de aanvraag goedgekeurd om het Gentse stadscentrum te laten erkennen als ‘toeristisch centrum’ (binnen de wet van 10 november 2006 die de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening regelt). Daarmee wordt de verplichte sluitingsdag voor winkels op zondag afgeschaft. Tegelijk worden maatregelen genomen (in een gemeenteraadsbesluit) om de bezorgdheden over een ‘7-op-7-economie’ in Gent en over werkbaar werk weg te nemen.

De coalitie van OpenVLD, Groen, CD&V en Vooruit kiest er zo voor om onze winkeliers de flexibiliteit te bieden om hun openingsdagen en sluitingsdagen vrij te kiezen op basis van vakanties, evenementen, werken op afspraak, weersomstandigheden en tal van andere factoren. De uitdagingen waarmee ze vandaag geconfronteerd worden – globalisering, concurrentie van e-commerce, filialisering, … - zijn immers groot. Voor de horeca was dit al zo (een boekhandel die ook brasserie is mocht om die reden bijvoorbeeld al open zijn), de regels voor winkels worden nu gelijkgetrokken.

Geen extra koopzondagen – ‘Werk moet werkbaar blijven’

Maar: die flexibiliteit is niet onvoorwaardelijk. Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, legt uit. “We willen als stadsbestuur absoluut niet het signaal geven dat de winkels in ons centrum nu zomaar 7 dagen op 7 open kunnen zijn. Werknemers moeten in de sector van de detailhandel al vaak heel flexibel zijn. Het werk moet werkbaar blijven, de balans tussen werk en vrijetijd moet in evenwicht blijven. Daarom laten we als eerste garantie vastleggen dat het aantal koopzondagen beperkt tot de eerste zondag van de maand en de eindejaarshopping.”

De statuten van en de samenwerkingsovereenkomst met vzw BIG (de middenstands-vzw met handelsverenigingen, alle Gentse gemeenteraadspartijen en enkele experten die als doel heeft handel en horeca te ondersteunen en promoten, gekend als ‘PuurGent’) zullen in die zin worden gewijzigd. Er zal nog steeds enkel en alleen promotie gevoerd worden voor de eerste zondag van de maand als koopzondag, met gratis openbaar vervoer.

Ten tweede: oproep aan handelaarsverenigingen en vakbonden om in dialoog te gaan over balans werk-vrije tijd en zondagverloning

“Gent ís nu eenmaal een populaire toeristische stad. Daar zijn we vooral blij om. Bovendien zijn er heel wat mensen die op zaterdag werken en daarom alsnog op zondag shoppen. Het zou jammer zijn mochten die dat noodgedwongen online moeten doen in plaats van de ontelbare wijze boetiekjes in onze stad. Er is op dit moment nog Vlaamse wetgeving uit de jaren ‘60 geldig die bepaalt dat een sluitingsdag 6 maanden vooraf moet worden doorgegeven en dat er op zondag algemene sluiting is. Maar de maatschappij evolueert en wij evolueren (wel) mee. Al zijn er grenzen uiteraard. Die hebben we met de vakbonden besproken. Ook voor Vooruit Gent blijft de bescherming van werknemers prioriteit nummer 1!”

Daarom wordt aan de gemeenteraad op maandag 25 oktober 2021 ook de goedkeuring gevraagd om enerzijds de partners van de vzw BIG en anderzijds de vakorganisaties te vragen om voor eind 2021 in rechtstreekse dialoog te gaan over de bezorgdheden. Voor ons als Vooruit resulteert dit idealiter in een ‘charter’ waarin ze afspreken zorg te zullen dragen voor de balans werk-vrije tijd, én te zorgen voor een correcte verloning voor (eventueel) zondagwerk.

“De Stad heeft dus zelf al een overeenkomst in de maak, binnen vzw BIG, om het aantal koopzondagen te beperken. Zaken als workload en verloning moeten natuurlijk binnen de sector afgesproken worden. Kortom: we staan achter de beslissing om Gent te laten erkennen als toeristisch centrum én we erkennen de bezorgdheden van de werknemers in de sector. Daarom dienden we mee het gemeenteraadsbesluit in dat garanties biedt. We blijven bovendien pleiten voor een gedragen charter tussen werkgevers en werknemers.”


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant