Nieuws

LOKAAL: GENT – Definitief voorstel wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud-Gentbrugge is klaar

Team Vooruit

Wednesday 13

October 2021 15:38

Het ontwerp voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud-Gentbrugge is klaar. Op 22 november 2021 legt het college het voorstel voor goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De uitrol is voorzien voor het najaar van 2022, na de huidige werken aan Dampoort.

Het plan kan je bekijken op de website van de Stad Gent

Sven Taeldeman, Joris Vandenbroucke en Karin Temmerman, gemeenteraadsleden die het thema mobiliteit van nabij volgen in de gemeenteraad én bewoners van de betrokken wijken, zijn tevreden over het resultaat. “Met dit plan worden de Dampoortwijk en Oud-Gentbrugge verkeersveiliger én leefbaarder. Er komt meer ruimte voor de bus, fietsers en voetgangers. De wijken blijven tegelijk goed bereikbaar met de auto, maar het sluipverkeer gaat eruit. Er is heel veel inspraak georganiseerd in dit plan, op verschillende manieren, ondanks moeilijke corona-omstandigheden. Dat maakt dat het een plan is geworden dat breed gedragen wordt door de bewoners. Een goeie zaak voor de scholen, handelaars en bedrijven ook. Mooi zo.”

Gentbruggebrug niet geknipt

Hét hete hangijzer – ‘Wordt Gentbruggebrug geknipt?’ – is ook van de baan (de woordspeling is meegenomen). De brug blijft open voor verkeer uit de wijken. Het plan zorgt voor minder doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Gentbruggestraat door circulatiewijzigingen en een zogenaamde ‘verkeersfilter’ aan de voet van de brug (kant Gentbruggestraat). Voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten en huisvuilophaling kunnen hier gewoon door.

De Nijverheidskaai krijgt voluit de functie van fietsas en groenklimaatas, waarbij de kmo-zone bereikbaar blijft via een circulatielus vanaf de Dendermondsesteenweg. Er komt eenrichtingsverkeer van west naar oost, en het stukje Waterkluiskaai onder de Gentbruggebrug wordt eenrichtingsverkeer van oost naar west.

Gentbruggeplein wordt écht aangenaam wijkplein

De Frederik Burvenichstraat wordt een vrachtwagenarme straat en wordt ook autoluwer door de circulatiemaatregelen aan Gentbruggebrug. Om de straten aangenamer te maken en doorgaand verkeer te ontmoedigen, worden onder meer stukken Oude Brusselseweg, Ankerslaan en Odilon Vander Lindenstraat eenrichtingsverkeer.

De vernieuwde dynamiek van het Gentbruggeplein wordt versterkt als een rustig en aangenaam wijkplein. Door gemotoriseerd verkeer tussen Hielstraat en Gentbruggekouter te beperken, wordt het aantal verkeersbewegingen tussen Sint-Simonstraat en Hielstraat verminderd. Zo wordt de omgeving tussen twee scholen een veiligere buurt.

Dendermondsesteenweg blijft open in beide richtingen

In de Dampoortwijk blijft de Dendermondsesteenweg een belangrijke ontsluitende functie hebben in beide richtingen en worden verschillende woonstraten eenrichtingsverkeer, waardoor het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd. De rust voor bewoners wordt gegarandeerd door eenrichtingsverkeer in het stukje Forelstraat tussen Heernislaan en Toekomststraat, in de Wolterslaan, in de Destelbergenstraat, in de Engelstraat en in de Adolf Baeyensstraat. Daardoor komt er in al die straten natuurlijk ook ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, terrassen en vergroening.

Evalutie zes maanden na start

De procedure wordt nu opgestart om het voorstel op de gemeenteraad van 22 november ter goedkeuring voor te leggen. Daarna krijgen alle wijkbewoners een brochure met een plan in de bus. Er komt bovendien ook een informatiemoment waarop alles nog eens helder uitgelegd wordt en waar vragen zullen kunnen worden gesteld.

Zes maanden na de start wordt het plan grondig geëvalueerd. Ook daar worden de bewoners van de wijk vanzelfsprekend bij betrokken.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant