Nieuws

LOKAAL: Gent – Budget 2022 Stad Gent in evenwicht: ‘Blijven bouwen aan ons schoon Gent’

Team Vooruit

Monday 15

November 2021 14:37

Rudy Coddens, onze schepen van Financiën, heeft op 29 oktober 2021 het ‘Budget 2022’ van de Stad Gent voorgesteld. En er is goed nieuws: “Het is een budget in evenwicht, ondanks de moeilijke tijden. We leggen geen extra lasten op de komende generaties door de schuldgraad onder de 100% te houden en de vele ambities blijven betaalbaar. Ook de Auto Financieringsmarge (AFM), de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn, blijft positief in 2025. Het schip houdt koers in woelig water. We blijven verder bouwen aan ons schoon Gent.”

Minder inkomsten en stijgende prijzen

De inkomsten van de Stad staan onder druk. Energie-intercommunale IMEWO besliste om de dividenden voor de lokale overheden drastisch te verminderen. Ondanks de gedeeltelijke compensatie uit Vlaanderen heeft deze beslissing een zware impact op het financieel meerjarenplan van de Stad Gent. Ook de inkomsten uit het Gemeentefonds dalen. Alles samen betekent dit een structurele daling van de inkomsten van 8 miljoen euro op jaarbasis.

“Als lokale overheid worden we, net als elke Gentenaar, geconfronteerd met extra kosten zoals door de stijgende energieprijzen en inflatie door het aantrekken van onze economie. Dat heeft een impact op heel wat parameters in het budget. Die werden aangepast en worden verder opgevolgd. De uitdagingen zijn groot en vragen een bijsturing van het meerjarenplan. Deze bijsturing zetten we ook de komende maanden verder. We gaan op zoek naar de juiste evenwichten.”

Bijsturing op werking, meer ontvangsten

De stadsorganisatie levert een inspanning van 10 miljoen euro op jaarbasis om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden houdt het college, samen met de administratie, de inhoudelijke prioriteiten en de werking tegen het licht. “Ondanks de nieuwe uitdagingen willen we uiteraard het aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening voor de Gentenaars blijven garanderen. Daarom werd er ook gezocht naar extra inkomsten die de beleidsdoelstellingen ondersteunen. Die bedragen ongeveer 6,7 miljoen euro per jaar.”

Leegstand, sluikstorten en foutparkeren zullen meer kosten of hoger worden beboet. Verharding en visueel storende masten en pylonen zullen meer worden belast. De parkeertarieven voor straatparkeren en de ondergrondse parkeergarages worden aangepast aan de levensduurte, want die waren sinds 2016 niet meer gewijzigd.

Focus op welzijn en jongeren

De Stad investeerde sterk in de strijd tegen corona en het welzijn van de Gentenaars. Het college maakt hiervoor nog 5 miljoen euro extra vrij, onder andere voor extra maatregelen voor het Gentse onderwijs (schoolwerking, opvang, wegwerken van leerachterstand). “Ook de gezondheid en het mentaal welzijn van de Gentenaar is een grote bekommernis. De werking van de psychologen en gezondheidsgidsen in de Gentse wijken wordt versterkt. Daarnaast zetten we ook sterker in op de strijd tegen eenzaamheid, seksuele intimidatie en discriminatie. De tijdens de coronacrisis extra gecreëerde opvangplaatsen voor daklozen in onze stad worden opgenomen in reguliere werking. We begeleiden deze mensen ook naar een definitieve woonst. Daarnaast blijven de huurgelden voor de verenigingen en handelaars met een significante omzetdaling in het stadspatrimonium kwijtgescholden tot april 2022. Hetzelfde geldt ook voor de terrasbelastingen.”

Tot slot: ter ere van de Gentse coronaslachtoffers komt er een herdenkingsmonument.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant