Nieuws

Fouad: “Door het vuil op mijn gezicht ontdekte mijn moeder dat ik gepest werd”

Ronny Wolfcarius

Friday 25

February 2022 15:38

Pesten is helaas nog steeds wijdverspreid in ons land. 1 op 6 kinderen en jongeren wordt vandaag gepest. Jaarlijks vraagt ‘De Week tegen Pesten’ extra aandacht voor dit probleem. Dit jaar onder het motto “Iedereen is anders. Iedereen hoort erbij”. Vooruit wil pesten structureel aanpakken met een anti-pestbeleid het hele jaar door.

Wie als kind gepest wordt, draagt dat mee voor de rest van zijn leven. Dat zegt ook Brussels parlementslid voor Vooruit Fouad Ahidar in een interview in De Morgen. Fouad werd op jonge leeftijd het slachtoffer van pesten. “Mijn moeder ontdekte dat ik gepest werd door de vuile strepen op mijn gezicht. Door het spelen op school werden mijn handen vuil en daarmee veegde ik mijn tranen weg.” Toen Fouads moeder ontdekte dat hij gepest werd, was het pestgedrag al 6 jaar bezig. 

Fouad: “Het begon toen ik als nieuwe leerling aankwam op mijn nieuwe school in Brussel. Ik kon er niet echt mijn plaatsje vinden en werd al snel gepest: klop krijgen, mijn wafel of appel afpakken. Het was een dagelijkse realiteit voor mij. Ik heb zelfs eens 20 frank moeten stelen van mijn vader omdat ik mijn busabonnement moest terugkopen van mijn klasgenoten.” Fouad was bang, schaamde zich en durfde het tegen niemand vertellen.

Ik heb zelfs eens 20 frank moeten stelen van mijn vader omdat ik mijn busabonnement moest terugkopen van mijn klasgenoten.

 LEES OOK  Fouad: "Pesten op school blijft een onderschat probleem" >

Fouad is helaas niet alleen. 75% van de jongeren geeft aan ooit gepest te zijn. Bovendien geeft de helft aan dat de school niet goed ingrijpt bij pestgedrag. Dat blijkt uit cijfers van de Arteveldehogeschool en De Ambrassade.

De reden om te pesten is vaak omdat iemand anders is: een andere haarkleur, het spreken van een andere taal of niet mee zijn met een bepaalde trend. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, daarom blijft Vooruit strijden tegen pesten.

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Vooruit pakt pestgedrag aan

Het thema van de Week Tegen Pesten sluit volledig aan op het verhaal van Fouad: “Iedereen is anders. Iedereen hoort erbij.” Met Vooruit willen we deze week ook extra stilstaan bij identiteitsgebonden pesten, maar eigenlijk is er meer nodig. Dat vindt ook onze Antwerpse Schepen van Onderwijs en Jeugd, Jinnih Beels. Ze pleit voor een antipestbeleid het hele jaar door.

”Pesten voorkomen is meer dan 1 studiedag of 1 campagne per jaar. We moeten daar elke dag op inzetten, binnen en buiten de schoolmuren. Pesten kunnen we voorkomen door te leren hoe we met elkaar moeten omgaan en hoe we met verschillen moeten omgaan. Daarbij moeten we ook inzetten op hoe we conflicten het best oplossen.”

 LEES OOK  Jinnih: "Zo kunnen we pesten voorkomen" >

Om pestgedrag concreet aan te pakken, strijdt Vooruit voor een structureel anti-pestbeleid in elke school. Het doel is slachtoffers een luisterend oor bieden en beter begeleiden. Daarbij zijn peer support en een kenniscentrum 2 mogelijkheden om pesten aan te pakken. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Pesten beperkt zich niet enkel tot de schoolomgeving. Ook online pesten komt in deze digitale tijden steeds vaker voor, bij jong en oud. Daarom willen we met Vooruit een kenniscentrum opstarten dat alle info rond cyberpesten bundelt.

Verder pleit Vooruit voor een centraal aanspreekpunt waar alle slachtoffers zich in alle discretie kunnen melden en waar ze geholpen worden. We zien ook een rol voor een nationale regulator weggelegd. Die regulator controleert de social mediaplatformen. Wanneer iemand gepest wordt op sociale media, grijpt de regulator in en zal indien nodig de social mediasite streng bestraffen. Want ook een online omgeving moet een veilige omgeving zijn. 

Stip it!

Vooruit zet zich 100% mee achter de actie van de Week Tegen Pesten. Onze beweging zette afgelopen week dan ook mee de vier stippen op hun hand als krachtig signaal tegen pesten. Met die vier stippen onderschrijft Vooruit de vier afspraken tegen pesten:

  • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen;

  • Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt;

  • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij;

  • Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Want voor pesten is er geen plaats in onze samenleving en zal er ook nooit plaats zijn.

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.