Nieuws

Dankzij Vooruit onderzoekscommissie naar wantoestanden in de Vlaamse kinderopvang

Ronny Wolfcarius

Wednesday 09

March 2022 17:12

Na het drama in ‘Het Sloeberhuisje’, de kindercrèche in Mariakerke waar een meisje overleed na mishandeling, blijven vele vragen onbeantwoord. Daarom eisen Hannes Anaf, Hannelore Goeman en Freya Van den Bossche de oprichting van een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. En die komt er: alle partijen gaan unaniem akkoord. Lees meer ▼


Kurt De Loor komt in het Vlaams Parlement op voor ons overheidspersoneel: “De Vlaamse regering moet het vertrouwen nu herstellen met de vakorganisaties. Goed overheidspersoneel is goed voor de dienstverlening naar Vlamingen en Vlaamse ondernemingen.” Lees meer▼

 • Hannes: “Vooruit neemt zelf het heft in handen

  “De zorg voor kinderen en ouderen is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Toch lijkt ze daarin te falen”, stelde Vlaams parlementslid Hannes Anaf enkele weken geleden in zijn opiniestuk. Daarom eisen Hannes Anaf, Hannelore Goeman en Freya Van den Bossche een onderzoekscommissie om de wantoestanden in de kinderopvang grondig te onderzoeken. 

  Vragen blijven onbeantwoord

  Hannes: “Na het drama in de crèche in Mariakerke blijven heel wat vragen onbeantwoord. Hoe kon dit gebeuren in een crèche die al langer op de lijst stond van crèches in de gevarenzone? Dit is bovendien geen alleenstaand geval. Recent werd duidelijk dat ook in Schoten een crèche-uitbater eerder al veroordeeld was voor kindermishandeling.” 

  Al sinds februari 2020 vragen we minister Beke om actie te ondernemen. Hoe kon dit gebeuren in een crèche die al langer op de lijst stond van crèches in de gevarenzone?

  “We hebben al verschillende vragen gesteld aan minister Beke over de wantoestanden in de kindercrèches”, vervolgt Hannes. “Al sinds februari 2020 waarschuwden we hem en riepen we de minister op om actie te ondernemen. Dat deden we opnieuw in december 2020 toen Het Laatste nieuws een schrijnende reportagereeks bracht over onze kinderopvang. En ook vorige week tijdens het actuadebat vuurden we onze vragen af. Zonder resultaat. Deze week opnieuw tijdens de commissie Welzijn. Als er geen antwoorden komen van de minister, dan zoeken we ze zelf.”

  Wantoestanden onder de loep

  Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat de meeste kinderopvanginitiatieven schitterend werk leveren. Dit gaat om uitzonderingen. Heel veel mensen zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze kinderen. Dat deden ze ook tijdens de coronacrisis, toen de rest van de wereld stilviel. Voor hen moeten we dit doen. Maar degene die onze kinderen in gevaar kunnen brengen, moeten we er tussenuit halen want zij schenden het vertrouwen van heel wat ouders.” 

  We moeten snel antwoorden vinden. Vooral voor de veiligheid van onze kinderen. 

  Minister Beke heeft tot op vandaag zelf geen verklaring voor dit drama. “Als die antwoorden er niet komen, moeten we zelf het heft in handen nemen met een onderzoekscommissie. We moeten snel antwoorden vinden. Voor alle ouders die dagelijks hun kind afzetten in de kinderopvang. Voor alle mensen die zich elke dag keihard inzetten in onze kinderopvang. Maar vooral voor de veiligheid van onze kinderen. 

  (Het artikel gaat verder onder de Facebookpost)

 • Kurt: “Een vertrouwensbreuk uitgesproken door het gezamenlijk vakbondsfront. Dit is een nooit eerder geziene situatie”

  Eind januari stuurden de vakorganisaties (vereniging die de belangen van de werknemers vertegenwoordigt binnen een bedrijf n.v.d.r.) een brief aan de Vlaamse regering. Ze uitten hun bezorgdheid over de vertrouwensbreuk tussen de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, en de vertegenwoordigers van het overheidspersoneel. Wie wil kunnen rekenen op de beste dienstverlening, heeft sterk overheidspersoneel nodig. Dat kan enkel als de Vlaamse overheid hun arbeidsvoorwaarden waarborgt. Deze staan nu onder druk.

  Geen ruimte voor sociaal overleg

  Vlaams parlementslid Kurt De Loor: “Volgens de werknemersorganisaties laat de minister geen ruimte voor inspraak en overleg met de vakbonden. Daarnaast zou de minister ook niet transparant zijn over genomen beslissingen en zelfs foute informatie doorgeven. Op die manier is er geen ruimte voor sociaal overleg, benadrukken de werknemersorganisaties.

  Er is echt een ‘sense of urgency’. Het democratisch debat en het overlegmodel staan onder druk.

  Dit kwam eerder al ter sprake in de Commissie van Binnenlands Bestuur maar het werd toen van tafel geveegd. Nu geven de vakorganisaties opnieuw aan dat de Vlaamse regering nog geen actie heeft ondernomen om de vertrouwensbreuk te herstellen. Er zijn geen toenaderingen geweest en laattijdige uitnodigingen voor gesprekken wekken de indruk dat de Vlaamse regering weinig interesse heeft in een oplossing.

  Nooit eerder geziene situatie

  Daarom kondigde het gezamenlijk vakbondsfront op 7 maart 2022 een staking aan van onbepaalde duur. Een staking is het ultieme wapen als er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn. De vakbonden willen alleen verder overleggen als er eerst een afsprakenkader komt voor het sociaal overleg. Het is nu aan de Vlaamse regering om de hand uit te reiken.

  Dit is een nooit eerder geziene situatie. Een vertrouwensbreuk uitgesproken door het gezamenlijke vakbondsfront. Zij vertegenwoordigen bijna 200.000 personeelsleden.

   “Er is echt een ‘sense of urgency’. Het democratisch debat en het overlegmodel staan onder druk. Dit is een nooit eerder geziene situatie. Een vertrouwensbreuk uitgesproken door het gezamenlijke vakbondsfront. Zij vertegenwoordigen bijna 200.000 personeelsleden. Hopelijk kan de impasse voor de arbeidsvoorwaarden van honderdduizenden personeelsleden zo doorbroken worden. Alleen zo zijn we zeker van een sterke overheid die onze burgers en ondernemingen vooruit kan helpen”, aldus Kurt.


Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.