Berchem

Antwerpen

Berchem is superdivers, Berchem beweegt, Berchem bruist, en dat is in hoge mate te danken aan onze jarenlange bestuursdeelname in het district. Met ons centrumlinks kartel haalden we trouwens de hoogste score bij de verkiezingen van 2018, dus dat belooft voor de toekomst. Daarin willen we volop inzetten op (schone) mobiliteit en verkeersleefbaarheid, zowel intra muros als erbuiten, en we stellen tevreden vast dat steeds meer nieuwe, jonge leden de weg naar onze beweging vinden en met Berchem Vooruit willen. Komt goed!