Nieuws

LOKAAL: Stad Hasselt wil groeien als studentenstad met 300 studentenkamer per jaar

Vooruit Hasselt

Friday 09

February 2024 11:12

Maar liefst 22.000 jongeren studeren vandaag aan één van de Hasseltse hoger onderwijsinstellingen. Hasselt maakt duidelijke furore als studentenstad. “Dat Hasselt in trek is bij de jongeren, blijkt ook uit de stijging van het aantal kotstudenten”, duidt Marc Schepers, bevoegd voor stadsontwikkeling en wonen. Waar er in het verleden vooral gependeld werd naar de campus, kiezen vandaag meer en meer jongeren ervoor om tijdens hun studies in Hasselt te verblijven. “Een gunstige evolutie”, aldus Schepers, “Studenten zorgen niet enkel voor de nodige dynamiek in een stad, ze zorgen ook voor de verjonging.” Daarnaast is het een goede zaak voor de mobiliteit. “Hoe meer studenten er in onze stad wonen, hoe minder verkeer er elke dag naar Hasselt komt. Zo neemt natuurlijk onze verkeers- en parkeerdruk aanzienlijk af.”

Met het oog op het stimuleren van jongeren om in Hasselt op kot te gaan, zet de Hasseltse schepen al geruime tijd in op een duidelijke studentenhuisvestingsbeleid. “We streven daarmee naar voldoende, kwalitatieve én betaalbare koten.” Met succes zo blijkt: de afgelopen vijf jaar kwamen er maar liefst 1000 kamers bij, waardoor de teller nu op 2800 staan. “En deze zijn quasi allemaal verhuurd”, aldus Schepers.

Groeiplannen

Er mag dan vandaag geen tekort zijn, toch wil Schepers het aantal studentenkamers verder laten groeien. “Als beleidsmakers moeten we namelijk vooruit durven kijken”, weet de schepen, die meteen al enkele trends identificeert. “In de eerste plaats doen wij als stadsbestuur de nodige inspanningen om ons verder te ontwikkelen als studentenstad.” Schepers verwijst naar het studentenbeleidsplan -dat Stad Hasselt én de onderwijsinstellingen samen opmaakten-waarin enkele strategische doelstellingen en actieplannen werden neergeschreven om Hasselt nog meer op maat van de studenten te ontwikkelen.

“Ook onze hoger onderwijsinstellingen hebben heuse groeiplannen”, aldus de schepen. “Niet alleen zal het aantal studeerrichtingen uitgebreid worden, zij werken ook hard aan de verdere internationalisering van hun instellingen. Stuk voor stuk plannen die zullen zorgen voor een toenemende studentenpopulatie in Hasselt.”

De zogenaamde ‘pushfactor’ is een derde belangrijke trend voor Schepers. “De grootste Vlaamse studentensteden slagen er tegenwoordig maar moeilijk in om voldoende huisvesting te voorzien voor hun studenten. De markt lijkt er verzadigd.” Het resultaat? Een duur of net een minder kwalitatief woonaanbod. “Een stad als Hasselt wordt dan natuurlijk een bijzonder interessant alternatief”, stelt Schepers.

300 studentenkamers per jaar extra

Tot slot verwijst de Hasseltse schepen naar de demografische cijfers. “Het aantal 18 tot 24 jarige jongeren in Vlaanderen stijgt met zo’n 12% per jaar. Dat zijn maar liefst 80.000 extra jongeren.” De piek van deze groei wordt bereikt in 2030. “Nu al kiezen steeds meer 18 jarige voor het hoger onderwijs, er wordt verwacht dat die trend zich zal blijven verder zetten.”

Op basis van bovenstaande trends, maakte Stad Hasselt een prognose: “Volgens ons rekenmodel zouden we in 2030  nood hebben aan 4500 studentenkamers. Om dit te realiseren, streven we  naar een groei van gemiddeld 300 kamers de volgende jaren.”

Kwalitatief, betaalbaar en future-proof

Aan die extra studentenkamers blijven natuurlijk voorwaarden verbonden. “Zo blijven we streven naar kwalitatieve en betaalbare koten op gerichte locaties.” Om de kwaliteit van de kamers te blijven garanderen, is de schepen voorstander van de invoering van ‘Het Kotlabel’ – een Vlaamse initiatief.

“Om studentenhuisvesting betaalbaar te houden, willen we zoveel mogelijk overschakelen van studio’s naar kamers met gemeenschappelijke keukens en sanitair”, stelt Schepers. “Niet enkel drukken we zo de kosten voor de studenten, we stimuleren eveneens sociale contacteren tussen de studenten.” Dat laatste wil Schepers nog meer aanmoedigen door community managers in te zetten. “Een moderne versie van de kotmadam.”

Betaalbare koten blijft een belangrijke focus voor Schepers. “De markt doet haar werk. Een hoger aanbod in een gezonde concurrentie, drukt de prijs. Ook de onderwijsinstellingen doen zelf al heel wat inspanningen om in huurkosten bij te springen voor zij die het nodig hebben.” Maar voor de schepen moet het meer, beter én sneller. “Als stedelijke overheid moeten we zo bijvoorbeeld de komende tijd werk maken om binnen ons ruimtelijke beleid samen met ontwikkelaars nieuwe hefbomen uit te werken waarmee het huren van een kot ook voor de kleinere portemonnee eenvoudiger wordt.”

Om na 2030 het risico op een overaanbod te verminderen, zet stad Hasselt alvast in op het ‘future proof’ ontwerp van de studentenwoningen. “Gebouwen veranderen nu eenmaal regelmatig van functie en invulling”, stelt Schepers. “Logisch, want ook de noden van de mensen veranderen steeds. Door daar in het ontwerp van studentenwoningen op te anticiperen, geven we gebouwen veel makkelijker kansen op een in de omgeving passende herbestemming.”

Schepers ziet het bijkomend aanbod vooral ter hoogte van onze nieuwe studentencampus 11de linie, in onze binnenstad én de stationsomgeving. “

 

 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant