Nieuws

Een goed pensioen voor wie hard werkt? Natuurlijk. Straffen wie zijn best doet? Nee

Team Vooruit

Friday 27

August 2021 16:16

"Wie zijn leven lang keihard werkt, moet daarvoor beloond worden en verdient een goed pensioen." Dat stelt federaal parlementslid Anja Vanrobaeys in dit opiniestuk. "Een minimumpensioen van 1.500 euro netto is de evidentie zelve. Laten we ook werken zelf aantrekkelijker maken. Heb het lef om iets aan die beperkende loonnormwet te doen."

Zeven verschillende regelingen

Wie zijn leven lang keihard werkt, moet daarvoor beloond worden en verdient een goed pensioen.

Daarom trekken we met Vooruit tijdens deze legislatuur het minimumpensioen op tot 1.500 euro netto.

Dat is de grootste investering in onze pensioenen sinds de oprichting van het pensioenstelsel.

Ook het loonplafond waarop het pensioen wordt berekend, wordt verhoogd. Daardoor sluit het bedrag van je pensioen dichter aan bij je loon. En voor wie langer blijft werken dan strikt noodzakelijk, voeren we opnieuw een bonus in. 

Werken moet lonen, vinden we bij Vooruit.

Heel veel jongeren geloven niet meer dat er voor hen nog een pensioen zal zijn. Dat is niet zo gek, als je ziet hoe complex ons wettelijk pensioenstelsel in elkaar zit.

Alleen al voor het minimumpensioen bestaan zeven verschillende regelingen. Naargelang het statuut waaronder je werkt en elk met eigen definities over hoe lang je nu precies écht gewerkt moet hebben om er recht op te hebben.

 Lees ook  Anja Vanrobaeys: "Werken moet lonen. Daarom gaat het minimumloon omhoog" >

Twee principes

We moeten dat kluwen dringend hervormen tot een eenvoudig, transparant en eerlijk systeem.

Zodat onze jongeren opnieuw geloven dat ook zij na een leven lang werken op een deftig pensioen mogen rekenen.

Dat is een gigantische uitdaging. Die ga je niet te lijf met populistische losse flodders die mensen hun minimumpensioen afpakken. Het pensioenstelsel is misschien complex. Toch is de test voor elke hervorming simpel.

(Lees verder onder de Facebookpost.)

Gaan we erop vooruit? Daarvoor hoef je een voorstel slechts te toetsen aan twee heldere principes.

Ten eerste, het verzekeringsprincipe. Wie meer werkt, moet nadien ook kunnen profiteren van een hoger pensioen.

Ten tweede, het solidariteitsprincipe. En solidariteit dat is heel simpel. Dat is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden.

Wie bijdraagt naar vermogen, mag vervolgens niet gestraft worden voor de pech die hij of zij kende in het leven.

Neen, mensen gaan er niet op vooruit door hun minimale sociale bescherming te ondergraven. Het minimumpensioen is net bedoeld om te voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen.

 Lees ook  Anja Vanrobaeys: "Telewerk moet beter vergoed worden" >

Vertrouwen in en voor mensen

Voor Vooruit moeten de pensioenen voor de werkenden stijgen, zonder dat andere mensen in de armoede belanden. De belangrijkste vraag is echter: ga je ervan uit iemand die geen volledige loopbaan heeft automatisch een profiteur is of gaat het in de meeste gevallen om individuele pechverhalen.

Schets het pechverhaal en je begrijpt meteen waarom die mensen recht hebben op een minimale sociale bescherming. Ze hebben bijgedragen naar vermogen.

Enkele voorbeelden.

• Stel je voor. Je hebt 19 jaar gewerkt, maar je krijgt kanker en kan nadien niet meer werken.

• Of je zorgt dag en nacht voor je kind met een handicap dat jarenlang op een wachtlijst staat. En het lukt je net om een regeling met je werkgever te treffen waarbij je 1 of 2 dagen per week toch kan werken.

• Of je werkt na je studies 20 jaar op basis van dagcontracten. Jonge mensen zitten steeds langer vast in flexibele contracten.

Gaan de populisten deze mensen geen recht geven op het minimum na jaren hard werken? Ja, Vooruit wil graag het debat aangaan, want het is absoluut noodzakelijk om werken meer te doen lonen. En om het vertrouwen in het pensioenstelsel te herstellen.

Te veel mensen werken vandaag aan te lage lonen en vragen zich af of er überhaupt nog wel iets voor hen overblijft. 

Dat vertrouwen herstel je niet door het oplaten van een ballonnetje over het beperken van de toegang tot het minimumpensioen. Integendeel, daarmee vergroot je enkel de onzekerheid bij een grote groep mensen die vandaag keihard hun best doen.

En als het je echt te doen is om werken meer te doen lonen, heb dan ook het lef om eindelijk iets te doen aan die beperkende loonnormwet.

Zodat mensen die echt werken ook een hoger loon kunnen krijgen.

Tijd voor een open debat en oplossingen die werken. Mensen verdienen dat.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.