Nieuws

Vooruit maakt jouw gezondheidszorg betaalbaar

Team Vooruit

Monday 18

October 2021 17:38

De investeringen in onze gezondheidszorg die Frank Vandenbroucke, onze minister van Volksgezondheid, voor 2022 voorstelde, zijn goedgekeurd. Frank: “Gezondheid is ons allerhoogste goed. Dat heeft deze gezondheidscrisis meer dan ooit aangetoond. Investeren in onze gezondheidszorg is dan ook investeren in ons allen.”

Onze gezondheidszorg stond het afgelopen anderhalf jaar zwaar onder druk. Door de gezondheidscrisis uiteraard, maar ook door de besparingen in onze gezondheidszorg door de vorige regering. De begroting voor onze gezondheidszorg in 2022 brengt daar verandering in. 

Frank: “Daarbij hebben we de filosofie voor het eerst volledig omgekeerd. Wat zijn de zorgnoden? Waar zetten we het eerst op in, om zorg betaalbaar en toegankelijk te maken daar waar de nood het hoogst is? Dat uitgangspunt lijkt logisch, maar vroeger was dat niet zo. Die vraag werd pas gesteld nadat het budget werd vrijgemaakt. Nu investeren we slim in onze zorg, omdat die investeringen beantwoorden aan de noden.” 

 Ontdek hier The Big Shift >

De vragen die we stelden, om slim te investeren, waren onder meer: wat kunnen we doen om de ziekenhuisfactuur betaalbaar te maken? Krijgen jongeren met een eetstoornis wel voldoende begeleiding? Hoe kunnen we mensen met diabetes beter ondersteunen? Hoe verlagen we de (financiële) drempel om naar de huisarts te gaan? Hoe zorgen we ervoor dat mensen tandzorg niet uitstellen?

Deze nieuwe aanpak moet betaalbare en toegankelijke zorg opleveren

“De bezorgdheden en noden in onze zorg zijn vanaf nu dus het startpunt. Niet alleen voor het opstellen van zo’n budget, maar ook om onze investeringen echt te laten renderen voor iedereen die zorg nodig heeft. Deze nieuwe aanpak moet betaalbare en toegankelijke zorg opleveren”, stelt Frank

 Lees ook  Slim investeren in plaats van blind besparen? >

Waar zorgen we concreet voor in 2022?

Frank: “De coronacrisis heeft de kracht van ons gezondheidsstelsel aangetoond, net als het groot aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van zorgverstrekkers. Tegelijk legde de crisis ook de kwetsbaarheid van en de ongelijkheid tot onze gezondheidszorg bloot. Daarom investeren we nu volop.”

Zo zorgde Vooruit ervoor dat de groeinorm in het gezondheidszorgbudget van 1,5% naar 2,5% stijgt vanaf 2022. De groeinorm financiert de zorgvraag, maakt nieuwe zorginitiatieven mogelijk én verlaagt de factuur voor de patiënt. 

De crisis legde de kwetsbaarheid van onze gezondheidszorg bloot. Daarom investeren we nu volop

De nieuwe zorginitiatieven hebben vier krijtlijnen als focus: aangepaste zorg, betere toegang tot zorg, kwaliteit van de zorg en preventie. Allemaal met één doel: ervoor zorgen dat iedereen op het juiste moment de juiste zorg krijgt. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

Concreet voor 2022:

  • Je krijgt de mogelijkheid om niks meer voor te schieten bij je huisarts, je betaalt enkel nog remgeld;

  • Je krijgt een verhoogde terugbetaling voor heel wat behandelingen van tandzorg. 

Bovendien zorgen we in 2022 voor:

  • Een verlaging van de maximumfactuur in de zorg voor gezinnen met de laagste inkomens, d.i. het totaal aan remgeld per jaar. We verlagen het plafond van 450 euro naar 250 euro;

  • Investeringen in begeleiding voor jongeren met eetstoornissen; 

  • Investeringen in begeleiding voor mensen met diabetes.

Frank besluit: “Deze begroting voor 2022 gaat voor het eerst uit van gezondheidsdoelstellingen die de toegang tot zorg voor de patiënten vergroot en de factuur verlaagt. Ik ben dan ook blij dat alle partners (werkgevers, vakbonden, ziekenfondsen en regering) in onze gezondheidszorg de investeringen voor 2022 hebben goedgekeurd.

Het is een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van kijken naar het gezondheidsbeleid met 1 doel: zorg toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen die zorg nodig heeft.”

 

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.