mail.png    fb.png    ig.png   

01

Why

Je kind veilig achterlaten in de crèche zodat jij kan gaan werken, een betaalbare woning en de beste zorg thuis of in een rusthuis. Vooruit blijft strijden voor de beste zorg, voor jong en oud. Voor iedereen die het nodig heeft.

📍Met een plek in de kinderopvang voor élk kind, zodat elke ouder met een gerust hart kan gaan werken.

📍Met 115.000 extra sociale woningen tegen 2050, zodat iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd heeft.

📍Met een maximumfactuur in de zorg, zodat zorg ook op je oude dag betaalbaar is.

Het is Vooruit met uw zorg.
Of het is achteruit.
Kies maar.

why
tag meegeven
Wat is er
gaande

Pablo Annys calendar

Wil je meer weten over mijn strijd?