Nieuws

Nieuwe steunmaatregelen voor horeca en zwaarst getroffen sectoren

Team Vooruit

Wednesday 21

April 2021 16:59

De federale regering voorziet in totaal ruim 835 miljoen euro bijkomende steun voor sectoren die binnenkort heropstarten als de cijfers dit toelaten, zoals de horeca. Dat heeft het kernkabinet vandaag beslist. Ook andere sectoren krijgen bijkomende ondersteuning wanneer ze werknemers uit tijdelijke werkloosheid laten terugkeren. Het steunpakket voorziet ook een aantal sociale maatregelen zoals een beschermingspremie voor werknemers in de niet-medische contactberoepen.

Wat betekent dit nu concreet voor de horeca?

Voor de horeca voorziet de overheid een btw-verlaging: op alle maaltijden en dranken geldt tot en met 30 september 2021 een verlaagd belastingtarief van 6%. Op deze manier krijgt de horeca meer ademruimte.

Ook de vakantiebijdragen van arbeiders worden in 2021 betaald door de federale overheid in plaats van de werkgevers zoals in andere jaren. Werknemers uit de horeca blijven dus gewoon hun vakantiegeld ontvangen, terwijl de werkgevers hiervan vrijgesteld worden.

We ondersteunen met deze maatregel de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis zoals de cultuur-en eventsector en de horeca

Tot slot werd beslist om het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, gedurende de maand mei te verlengen. Als de horeca heropent, zal dat volgens een strikt protocol immers de komende weken beperkt zijn tot de terrassen. 

Ondersteuning voor alle activiteitensectoren 

Een maatregel die geldt voor alle activiteitensectoren is een RSZ-vermindering voor het derde kwartaal van 2021 voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen.

We helpen ook mensen en niet enkel sectoren

Ook de mensen die hun job verloren zijn als gevolg van deze pandemie laten we niet in de kou staan. Zo telt de coronaperiode niet mee in de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor werkloosheidsuitkeringen. Concreet zullen 12 maanden niet meetellen in de individuele berekening van elke werkzoekende.

Tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen, worden financieel niet bestraft als ze ook deze job verliezen of hebben verloren. Hun uitkering wordt berekend op basis van hun vroegere (hogere) loon.

Het is goed dat we dit er door kregen. Veel getroffen sectoren krijgen nu opnieuw zuurstof

Tot slot zal de beschermingspremie voor langdurig tijdelijk werklozen worden uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen (ook kappers krijgen hier toegang toe). Deze beschermingspremie betreft het personeel in loondienst, aangezien zelfstandigen in de sector een dubbel overbruggingsrecht hebben.

Perspectief voor studentenjobs

Ook studentenjobs gaan we verder stimuleren. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, worden uitzonderlijk niet meegerekend in het jaarlijkse quotum.

Onze minister van Sociale zaken, Frank Vandenbroucke is tevreden: "We ondersteunen met deze maatregel de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis zoals de cultuur-en eventsector en de horeca. Werkgevers zullen met deze tijdelijke RSZ-vermindering makkelijker werknemers terug aan het werk kunnen zetten, door hen bijvoorbeeld uit technische werkloosheid te halen. Hierdoor kan de heropstart van deze sectoren vlotter en sneller verlopen."

Ook onze voorzitter Conner Rousseau is tevreden met deze maatregelen. “Het is goed dat we dit er door kregen. Veel getroffen sectoren krijgen nu opnieuw zuurstof.”


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant