Nieuws

De klimaatuitdagingen: actueler dan ooit, nationaal en ook lokaal

Ronny Wolfcarius

Friday 18

March 2022 17:04

De eerste hackathon van The Big Shift vond plaats op 10 maart in Leuven. Meer dan 100 geëngageerde mensen pakten de klimaatuitdagingen aan door te brainstormen over oplossingen die écht een verschil maken. De klimaatcrisis leeft onder de mensen. Onze lokale afdelingen werken dan ook keihard om de klimaatdoelstellingen te halen.

 • Oudenburg - De handen in elkaar slaan voor het klimaat

  Vooruit Oudenburg engageert zich voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat doen ze samen met het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse overheid.

   LEES OOK  Hoe verlagen we je energiefactuur? >

  “Met dit pact slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de klimaatdoelstellingen waar te maken”, zegt schepen voor Vooruit Gino Dumon.

  (Het artikel gaat verder onder de foto.)

  Voor het aanpakken van de klimaatcrisis vervullen steden en gemeenten een sleutelrol. De focus ligt op 4 thema’s:

  1. Vergroening
  2. Inzetten op hernieuwbare energie
  3. Duurzame mobiliteit 
  4. Aanpakken van de droogte- en waterproblematiek

  Verledden van openbare verlichting

  “In Oudenburg zijn we volop bezig met het ‘verledden’ van openbare verlichting. We verlichten dus alle straten en pleinen met ledlampen, wat veel energiezuiniger is en zorgt voor minder CO2-uitstoot”, zegt Gino. 

  We verlichten alle straten en pleinen met ledlampen, wat veel energiezuiniger is en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

  Ze werken ook aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen in de stad. “We hebben al heel wat energiebesparende maatregelen genomen in verschillende stadsgebouwen”, gaat Gino verder. “Ook het aanplanten van bomen en bossen, het plaatsen van zonnepanelen en elektrische laadpalen, het verbeteren van fietspaden, ontharding en groepsaankopen stimuleren groene energie. Daar gaan we dus voluit voor.”

  De klimaatuitdagingen zijn groot. Vooruit Oudenburg wil hun inwoners ook betrekken bij de strijd tegen de klimaatcrisis. “We richtten een Oudenburgse klimaatgroep op, een project dat iedereen die met klimaat bezig is verenigt en betrekt. Het is een denktank en een doe-groep, voor jong en oud. Elke inbreng verbreedt onze blik. En dat is zó waardevol”, besluit Gino. 

  (Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

 • Balen - 1001 bomen, tegeltuintjes & lokale duurzame helden

  In Balen is Nancy De Bie bevoegd voor onder andere leefmilieu en duurzaamheid. Als Vooruit-schepen waakt zij erover dat klimaat een prioriteit is en blijft in Balen. Dat uit zich op verschillende manieren.

  “In 2019 ondertekende onze gemeente, net als alle andere Kempense gemeenten, het Burgemeestersconvenant Kempen2030 voor Klimaat en Energie. Samen met de provincie en de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) werkten we een sterk lokaal energie- en klimaatactieplan uit.  

  Met dit plan engageren we ons om een actieve rol te spelen in de uitdaging van de klimaatcrisis. We moeten bijvoorbeeld de gemeentelijke CO2-uitstoot met minstens 40% verminderen tegen 2030. Daarnaast willen we ook de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie verbeteren", zegt Nancy. 

  Balen engageert zich om de gemeentelijke CO2- uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030.

  Het blijft niet bij een engagement op papier. De gemeente onderneemt ook concrete acties.

  Bomen

  Bomen zijn van levensbelang voor ons klimaat. Ze zuiveren de lucht van CO2 en helpen zo om de aarde koeler te houden. Balen plant daarom, via verschillende initiatieven, meer bomen aan binnen de gemeente.

  Het voorbije jaar was er bijvoorbeeld de succesvolle actie 1001 bomen, waarbij elk gezin een gratis streekgebonden (fruit)boompje kon bestellen en afhalen. Daarnaast konden ook extra streekeigen planten besteld worden via de actie ‘Behaag onze Kempen’. 

  Het voorbije jaar hadden we de succesvolle actie 1001 bomen, waarbij elk gezin een gratis boompje kon bestellen en afhalen.

  (Het artikel gaat verder onder de foto)


  “Om de 2 jaar is er ook onze actie Geboortekloempen”, vervolgt Nancy. ”Elk kindje geboren in de afgelopen 2 jaar, nodigen we uit om samen met mama en/of papa een boom te planten in deze kloemp, onder het motto: voor elk kind een boompje.” 

   LEES OOK  Dit was de klimaat-hackaton van The Big Shift>

  Ontharding & vergroening

  De Balenaar kan op heel wat vlakken zijn steentje bijdragen aan een beter klimaat. Zo voorziet de gemeente een subsidie voor inwoners die de verharding in hun voortuin vervangen door gazon en/of (streekeigen) planten. Bij hevige regen kan het water dan in de bodem sijpelen, wat de kans op wateroverlast verkleint. 

  Met het project ‘Tegeltuintjes’ ondersteunen we Balenaars die het straatbeeld willen opfleuren.

  Nancy: “Daarnaast willen we met het project ‘Tegeltuintjes’ Balenaars ondersteunen die het straatbeeld willen opfleuren. Na goedkeuring halen gemeentearbeiders de straattegels weg om de grond plantklaar te maken. Tegen de gevel kunnen dan klimplanten en bodembedekkers groeien. Dit zorgt niet enkel voor vergroening in de dorpskern. Het verhoogt ook de biodiversiteit, wat goed is voor insecten."

  Duurzame energie

  Fossiele brandstoffen hebben een negatieve impact op het klimaat. De vraag naar hernieuwbare en duurzame energie stijgt meer en meer. Eén van die hernieuwbare energiebronnen is windenergie.

  “Sinds kort zijn er in Balen-Olmen ook 2 windmolens. Via de burgercoöperatie Campina Energie krijgen burgers de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project. Zo kunnen ze ook hun steentje bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen”, vertelt Nancy.

  Ieder jaar, tijdens de week van de duurzame gemeente zetten we de Balense duurzame helden in de bloemetjes.
  Lokale duurzame helden

  “Ieder jaar, tijdens de week van de duurzame gemeente, zetten we onze Balense duurzame helden in de bloemetjes.

  Deze lokale helden, genomineerd en verkozen door onze inwoners, dragen op een bijzondere manier bij aan een duurzaam Balen. Elk op zijn eigen manier en met zijn eigen project, hoe klein of groot ook. Wat ons betreft, zijn zij absolute voorbeelden voor het klimaatbeleid dat wij voeren. We zetten hen dan ook met veel plezier eens in de bloemetjes”, besluit Nancy.


Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant