Nieuws

LOKAAL: Vooruit drukt stempel op evenwichtig akkoord over de nieuwe Antwerpse bouwcode

Vooruit Antwerpen

Friday 15

March 2024 15:26

Het globale akkoord rond bouwcode omvat drie elementen die cruciaal zijn voor Vooruit Antwerpen: de verankering van heel wat klimaatmaatregelen, een duurzamere modal split én het flankerend parkeerbeleid.
Het feit dat de nieuwe bouwcode onlosmakelijke verbonden is met de andere ruimtelijke instrumenten zoals de in opmaak zijnde SOK-regeling, de transformatieleidraad, het SRA én de Hoogbouwnota2.0, maakt dat hier volgens Vooruit Antwerpen heel wat kansen in zitten voor een duurzamere én leefbaardere stad.

 

KLIMAATTOOL

Antwerpen liep met zijn huidige bouwcode al voorop op klimaatvlak door bijvoorbeeld als eerste stad in Vlaanderen een verplichting tot groendak op te leggen bij een verbouwing. Nu heeft Vooruit het momentum van de herziening aangegrepen, om van de Antwerpse bouwcode een heuse ‘klimaattool’ te maken.

Zo moeten nieuwe ontwikkelingen voortaan mínstens 20% van het perceel open, onbebouwd, en vooral volle grond laten zodat regenwater kan infiltreren. Grotere gebouwen (nieuwbouw of herbouw) krijgen in navolging van het verbod op het plaatsen van een mazoutketel, ook niet langer een toelating voor een stookinstallatie op aardgas, áls er een warmtenet in de straat ligt.

Duurzame technieken zoals warmtepompen, zonnedaken of kleine windturbines worden aangemoedigd door ze veel makkelijker vergunbaar te maken voor zowel kleine als grote projecten.

Tenslotte wordt bij renovatie van platte daken die niet met een groendak kunnen worden uitgerust, een lichtkleurige dakbedekking de norm. Het is m.a.w. gedaan met de zwarte roofing. En zo kan ook de “vijfde gevel” van een gebouw mee ingezet worden ter verkoeling van de stad.

DUURZAME MODAL SPLIT

Om de ambitie van een duurzame modal shift uit het Toekomsterbond (2017) kracht bij te zetten, zullen multimodaal goed ontsloten gebieden en nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten inzetten op een meer duurzame modal split.

Dit betekent concreet dat bij bouwprojecten in een straal van 800 meter rond multimodale knopen, vooral zal ingezet worden op die functies die veel gebruikers van openbaar vervoer aantrekken.

Deze ambitie wordt nu voor het eerst verankerd in de Antwerpse bouwcode, door voor deze projecten een afwijking op de geldende parkeernormen toe te passen.

Zo zal voor toekomstige kantoorontwikkelingen de parkeernorm drastisch verlaagd worden rond Antwerpse treinstations (-50%), de regionale knooppunten zoals haltes Harmonie, Nationale Bank of Opera bijvoorbeeld (-30%) en de drie grote Park & Rides (-20%).

Voor andere ontwikkelingen rond deze multimodale knooppunten gaat het om eenzelfde verlaging van het bezoekersaandeel in de opgelegde parkeernorm.

Aanduiding multimodale knooppunten

FLANKEREND PARKEERBELEID

Parkeren op eigen terrein (POET), op basis van de in de bouwcode vastgelegde parkeernormen, blijft het uitgangspunt bij de bouw van nieuwe of vernieuwde gebouwen in Antwerpen. Zo kan het openbaar domein meer en meer gevrijwaard worden van geparkeerde auto’s.

Om deze verschuiving van straatparkeren naar inpandig parkeren een boost te geven, werd er een akkoord gevonden over twee concrete flankerende parkeermaatregelen.

       1. Het parkeerverbod voor bezoekers in de binnenstad

Deze maatregel werd reeds goedgekeurd bij de goedkeuring van het voorontwerp bouwcode vorig jaar.

Door toeristen te verplichten om ondergronds te parkeren, kan maar liefst 1/3e van de beschikbare capaciteit op het openbaar domein vrijgemaakt worden voor ofwel bewoners parkeren, ofwel alternatieve invullingen. Op deze manier kan de 16e-eeuwse binnenstad verder worden omgevormd tot een grote wandel- en fietszone volgens het woonerfprincipe.

       2. De afbouw van het aantal bewonerskaarten

Nieuw in dit akkoord is dat werd beslist om voor grote nieuw- of herbouwprojecten met meer dan 30 wooneenheden, géén parkeervergunning meer uit te reiken.  

Voor projecten tussen de 5 en de 30 wooneenheden wordt nog maximaal één kaart toegelaten per bewoner, en voor kleinere woonprojecten worden meer mogelijkheden geboden.

Op deze manier kan het “parkeren op eigen terrein” principe kracht worden bijgezet, en worden bewoners verplicht om inpandig te parkeren.

SAMENHANG

Een van de in het oog springende nieuwe elementen in deze nieuwe bouwcode, is het loslaten van de harmonieregel met uitzondering van de binnenstad. Dit heeft voor de nodige ongerustheid gezorgd bij veel betrokken Antwerpenaars.

In een eerder artikel beschreven we al dat deze onrust begrijpelijk is, als enkel wordt gekeken naar de bouwcode. Het globale akkoord dat binnen het college werd bereikt, omvat echter naast de nieuwe bouwcode en het flankerend parkeerbeleid, ook de principes van de transformatieleidraad en een nieuwe regeling voor de stedelijke ontwikkelingskosten (SOK).

De samenhang tussen deze ruimtelijke instrumenten werd dus nogmaals bevestigd en verankerd.


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant