Nieuws

LOKAAL: 11de linie site wordt onderwijscampus van de toekomst

Vooruit Hasselt

Wednesday 19

January 2022 10:27

De 11De linie site is momenteel versnipperd, grijs en moeilijk bereikbaar. Om Hasselt als studentenstad verder op de kaart te zetten, wil Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling van de stad Hasselt,  deze site een make-over geven. De 11de Liniesite moet dé onderwijscampus van de toekomst worden met een sterke eigen identiteit.  Schepers streeft naar een campus naar Amerikaans model met veel meer groen en een optimale maar duurzame bereikbaarheid. Ook moet de onderwijscampus geen eiland zijn, maar een volwaardig onderdeel van de stad vormen waar ook de link met cultuur, innovatie en ondernemerschap nooit veraf is. Kortom, een topomgeving voor studenten, onderwijsinstellingen en Hasselaren.

 

 

Deze toekomstvisie voor de 11de Liniecampus is gebaseerd op een eerder door het stadsbestuur goedgekeurde masterplan, dat binnenkort samen met de verschillende actoren en betrokkenen op de campus, verder verankerd zal worden in een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). 

De blauwdruk voor dit plan steunt op een aantal pijlers:

 

Eén campus

In de opmaak van zo’n ruimtelijke visie wordt er natuurlijk eerst gekeken naar het ruimtelijke aspect. Momenteel is de bebouwing op de site te versnipperd. Door een overdaad aan omheiningen en hekwerk ontstaan er bovendien veel onbenutte ruimtes. 

In de toekomst willen we die ruimte efficiënter aanwenden en optimaliseren.  Daarom streven we met elke instelling naar compactere en ook flexibelere gebouwenclusters. De gebouwen willen we zo dus meer concentreren in ruimte, ze met elkaar verbinden en zorgen voor een kleinere ruimtelijke voetafdruk.  Minder horizontaal bouwen, betekent uiteraard meer verticaal bouwen een dus zal ook meer bouwhoogte toegelaten moeten worden.

Het resultaat van deze ruimtelijke benadering is dat er omliggende aan de gebouweninfrastructuur veel meer open en vrije ruimte kan ontstaan die gemeenschappelijk kan worden benut en kwaliteitsvol kan worden ingevuld … door onder meer vergroening.

Vergroenen 

 

Beschikbare open en vrije ruimte willen we systematisch verder ontharden, vergroenen en ze een gemeenschappelijke functie geven ten behoeve van studenten. Denk aan aantrekkelijke ontmoetingsplekken en rustpunten waar studenten samen kunnen lunchen of studeren.  Maar ook aan outdoor sportactiviteiten (een Finse piste, een basketbal- of tennisterrein, een petanquebaan,..), terrasjes of podia wordt gedacht.  Met deze invulling versterken we meteen de sociale cohesie binnen de campus en is er meer ruimte voor ontmoeting.  Niet alleen binnen de studentengemeenschap, maar ook voor de Hasselaar.   

 

Door de integratie van het Kapermolen Park in het campuspark verweef je immers ook hun functies en publiek.  Door het park te integreren versterkt het bovendien haar als dé groene long binnen de kleine ring. Binnen deze aanpassingen willen we ook de Demer meer ruimte geven met het oog op een betere waterhuishouding, maar evengoed om een kilmaatrobuustere omgeving te creëren.

 

Volwaardig stadsdeel

Deze nieuwe, groene campus wordt geen eiland. Ze moet uitgroeien tot een volwaardig stadsdeel verweven met de omringende stad. Vooral de relatie met de binnenstad willen we ontwikkelen door het voorzien van groene stapstenen en veilige aangename looplijnen via het Dusartplein.  Stadsdelen zoals de stationsomgeving, de Blauwe Boulevard, maar ook de 11de Liniecampus moeten we blijven versterken in hun relatie met de binnenstad door te investeren in verbindende infrastructuur. 

 

De vele studenten die hier enkele jaren studeren willen we meer en meer deel laten uitmaken van het dagelijkse leven in onze stad.  Ze trekken naar onze binnenstad om er te shoppen, te eten en de drinken, er cultuur te beleven, ….    Het omgekeerde geldt evengoed: we zorgen dat ook de Hasselaar zijn of haar weg naar de campus vindt. Daarom zouden we graag zien dat aula’s, vergaderzalen en sportaccommodaties op de campus (na de schooluren en in het weekend) ook voor inwoners, organisaties, … toegankelijk zijn.

 

Studenten “verbinden” met de stad, willen we ook door het woonaanbod voor studenten te optimaliseren met meer en betaalbare studentenkoten in het centrum.  Op het vlak van betaalbaar wonen richten we ons specifiek op starterswoningen opdat pas afgestudeerden ook in onze stad hun eerste vaste woning kunnen vinden, passend binnen hun budget.

 

Duurzame mobiliteit

 

Meer studenten op kot, betekent ook minder pendelstudenten.  Momenteel pendelt een groot aantal studenten met de auto naar school.  Daardoor zijn de Elfde Liniestraat - en bij uitbreiding de Vilderstraat - bijzonder drukke straten. Om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit op de campus te verbeteren, maken we de site in de toekomst autoluw.

 

Natuurlijk voorzien we de nodige mobiliteitsalternatieven:  

 

  • De automobilisten zullen terecht kunnen op de verschillende randparkings. Van daaruit leggen mensen de ‘last mile’ op een duurzame manier af: met de elektrische fiets en steps geraak je snel en eenvoudig tot op de campus. Uiteraard maken we een uitzondering voor andersvaliden en leveranciers. Deze doelgroepen zullen nog altijd op de campus zelf kunnen parkeren.

 

  • Op de groene campus wordt er bovendien sterk ingezet op zogenaamde ‘zachte verbindingen’. Zo voorzien we veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden (inclusief tunnels) op én rond de campus, met aansluitingen naar andere stadsdelen.

 

  • Ten slotte speelt het openbare vervoer een belangrijke rol. Enerzijds krijgen de vele lijnbussen een stopplaats aan de rand van de site. Anderzijds loopt passeren Lijn 1 en 2 van Spartacus via de Boudewijnlaan en zal lijn 2 – via een aparte bedding - door de Elfde – Linie straat lopen, met een halte aan de campus.

 

Innovatie & technologie   

Tot slot wordt de campus die wij voor ogen hebben, gekenmerkt door innovatie en technologie. De 11de linie moet dé campus van de toekomst worden, met 5G verbinding, smartcity oplossingen, enzovoort.  Om hierop in te zetten zoeken we uitdrukkelijk de relatie met ondernemerssites in de omgeving : vlakbij Quartier Canal en iets verder de Corda Campus.  In de toekomst moeten cultuur, onderwijs en ondernemerschap elkaar nog meer gaan vinden en versterken door over deze 3 sites heen te investeren in de verweving.

 

Timing

 

Het opstartoverleg met de verschillende actoren op de 11de Liniecampus vond 17.01 reeds plaats en was het startschot voor de opmaak van het RUP. Dergelijk proces heeft een doorlooptijd van 18 tot 24 maanden. Ondertussen kunnen diverse deelprojecten reeds opstarten die inzetten op de vergroening en verduurzaming van de mobiliteit. Denk hierbij aan de verdere aanleg van het Kapermolenpark, de herinrichting va de Boudewijnlaan voor Spartacus lijn 1 en 2 of de ontwikkeling van randparkeer- oplossingen.  

 

https://www.tvl.be/nieuws/hasselt-bouwt-studentencampus-om-tot-verkeersluw-groen-stadsdeel-met-hoogbouw-132674

 

 

Meer lezen over de 11de liniecampus: 

https://nieuws.vooruit.org/stad_hasselt_verankert_20_hectaren_groen_30_voetbalvelden_aan_groen_in_nieuwe_studentencampus_11de_linie

https://nieuws.vooruit.org/tvl_reportage

 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant