Nieuws

LOKAAL: Stad Hasselt verankert 20 hectaren groen (30 voetbalvelden) aan groen in nieuwe studentencampus 11de Linie

Vooruit Hasselt

Thursday 21

December 2023 11:56

De Hasseltse 11de site moet dé studentencampus van de toekomst”, met die ambitie kwam Marc Schepers, bevoegd voor stadsontwikkeling en mobiliteit, anderhalf jaar geleden naar buiten.

Sindsdien werd er hard gewerkt om dit droombeeld om te zetten in realiteit. Gisteren werd opnieuw een belangrijke stap genomen, toen keurde de Hasseltse Gemeenteraad de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijke uitvoeringsplan goed. “Een grote stap”, duidt Schepers. “Want na tal van doorgedreven gesprekken met alle betrokkenen, adviesinstanties en diverse beleidsniveaus, komen we nu in de laatste rechte lijn om onze plannen definitief en juridisch vast te leggen.”

30 voetbalvelden aan groen

 

Uniek aan het voorliggende plan is dat het binnen de Hasseltse Grote Ring maar liefst 20 hectare groen zal verankeren. “Dat is vergelijkbaar met zo’n 30 voetbalvelden en een stijging van 30% ten opzichte van vandaag.”, duidt schepen van stadsontwikkeling Marc Schepers.  Dat extra groen komt natuurlijk mede door de integratie van het Kapermolenpark in de campus, maar ook door een duidelijke vergroeningsstrategie. “In de eerste plaats door in te zetten op een autoluwe campus. Door het verplaatsen van de huidige parkeermogelijkheden naar de ondergrond en naar de rand van de campus, zullen we extra groene ruimte creëren op plekken die vandaag nog verhard zijn en vol staan met geparkeerde wagens.” Daarnaast worden er strikte bouwvoorschriften vastgelegd. “Het ruimtelijke plan heeft vooral ook als doel om de groei van onze onderwijsinstellingen mogelijk te maken. Door hen in de hoogte te laten bouwen en hun ruimtebehoefte niet langer uit te smeren over grote oppervlaktes, krijgen we meer open ruimtes die we groener kunnen inrichten”

 

Al dat extra groen zorgt natuurlijk niet alleen voor een betere waterhuishouding en een klimaatrobustere omgeving, het draagt vooral bij tot de gezelligheid van de campus. “Het geeft ons de mogelijkheid leuke ontmoetingsplekken te voorzien. Denk aan terrasjes, studeerplekken en zelfs podia of sportfaciliteiten zoals een tennisveld of basketbalplein. Op die manier wordt onze 11de linie site een gezellige en inspirerende omgeving voor studenten, ondernemers én Hasselaren.”

 

Next steps

 

Alvorens het Ruimtelijk uitvoeringsplan definitief kan bekrachtigd worden, moet er volgens de wettelijke procedures een openbaar onderzoek gevoerd. Dat zal lopen van 9/1/2024 tot 8/3/2024. “We gaan in deze periode ook intensief in dialoog met alle betrokken, in het bijzonder onze inwoners. E zal een infomarkt georganiseerd worden waar we iedereen de kans geven informatie in te winnen, vragen te stellen of bemerkingen op tafel te leggen.” Schepers hoopt in mei 2024 het finale plan naar de gemeenteraad te brengen.

 

Meer over onze studentencampus 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant