Nieuws

Nieuws uit het Vlaams Parlement: "Hannes Anaf: "Communicatie over versoepelingen raakt kant noch wal"

Team Vooruit

Thursday 20

May 2021 13:13

“Nu er eindelijk versoepelingen komen, is het pijnlijk om te zien hoe de communicatie van de Vlaamse Regering kant noch wal raakt”, zegt onze fractieleider Hannes Anaf in het Vlaams Parlement. "De vele misverstanden over de avondfeestjes, jeugdkampen en de noodzakelijke testen waren FC de Kampioenen waardig." Katia Segers eiste dan weer een duidelijke veroordeling van de oorlogsgruwel tussen Israël en de Palestijnen. Onze ploeg diende er ook een resolutie over in.

 • Hannes Anaf: geef de mensen duidelijke, ondubbelzinnige informatie

  Vlaams fractieleider Hannes Anaf begrijpt niet hoe het mogelijk is dat de Vlaamse Regering er nog altijd niet in slaagt duidelijk te communiceren.  

  “Over de feestjes die weer thuis mogen georganiseerd worden bijvoorbeeld. Eén avondje minister-president op de televisie en het was weer van dat: verwarring, teleurstelling en verontwaardiging. Verwarring omdat de minister-president gewoonweg vergat de voorwaarden daarvoor op te noemen. Mag je nu met vier aan een tafel? Moet je nu stoppen om 22.00 uur? Geen mens die het nog begreep.

  Je zal het kind maar zijn dat zich schuldig voelt omdat door zijn besmetting alle vriendjes naar huis moeten

  Voor Dat is vooral jammer voor al die mensen die al feestjes hebben ingepland en die nu grondig moeten wijzigen of annuleren. Die mensen zijn blij gemaakt met een dode mus. En weten wellicht gewoon niet meer wat er nu wel of niet mag. Een situatie die heel gevaarlijk kan zijn voor nieuwe besmettingen.”

  Ook de verwarrende communicatie over de testen bij jeugdkampen raakte volgens Hannes kant noch wal.

  “Laat het duidelijk zijn: het Overlegcomité adviseert om testen te gebruiken bij  jeugdkampen. Volgens minister Dalle is dat echter niet nodig. Een gevaarlijke  situatie, want ouders weten wat er gebeurt als een kind positief test in de klas. Dan moet iedereen naar huis EN in quarantaine. Je zal het kind maar zijn dat zich schuldig voelt omdat door zijn besmetting alle vriendjes naar huis moeten.

  Om dat te voorkomen volstaat het de honderdduizenden tests niet op de plank te laten liggen. Zo kunnen kampen veilig plaatsvinden.”

 • Katia Segers: een formele veroordeling van het Israëlisch-Palestijns conflict is nodig

  Net zoals iedereen raakt Katia Segers maar niet gewoon aan al die ondraaglijke en onmenselijk beelden die ons voor de zoveelste keer bereiken uit Palestina. “Als die beelden ons al bereiken”, zegt Katia. “Want de situatie voor journalisten, ook Vlaamse, is ronduit gevaarlijk. Bij zo’n situaties kunnen we niet langer blijven zwijgen.

  Situaties waar elke dag mensenrechten worden geschonden en kinderen worden verwond of gedood mogen we niet laten passeren. Vooruit veroordeelt deze misdaden tegen de mensheid. De Vlaamse regering moet dat ook doen.”

  Annick Lambrecht dwong een uitspraak van het Vlaams parlement in deze kwestie af door het indienen van een resolutie. Deze resolutie vroeg om de veroordeling van de schendingen van het internationaal recht door Israël, het geweld tegen de Palestijnse bevolking en de aanvallen door Hamas. Dit voorstel werd ingediend door Annick Lambrecht, Hannes Anaf, Caroline Gennez, Maxim Veys, Katia Segers en Kurt De Loor. Helaas was er geen meerderheid te vinden in het Vlaams Parlement en stemde Open VLD, CD&V, NV-A en Vlaams Belang tegen. 


Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant