Nieuws

UPDATE: Investeringen in onze geestelijke gezondheidszorg - Frank: “Zo grijpen we sneller in”

Ronny Wolfcarius

Wednesday 16

February 2022 19:02

De historische investering én de hervorming van Frank Vandenbroucke in onze geestelijke gezondheidszorg zijn nu ook stilaan concreet voelbaar op het terrein. Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt om nieuwe, toegankelijke en betaalbare psychologische zorg op de rails te zetten en dat met 1 doel: veel sneller de juiste steun en hulp bieden om problemen tijdig op te pikken, precies om langdurige psychologische problemen te vermijden. Frank: “Er ligt nog veel werk op de plank, maar we hebben al een flinke stap vooruit gezet.”

Samen meer mensen helpen

In juli 2021 legde Frank een nieuw samenwerkingsmodel vast, in overleg met het RIZIV. Daarna was het aan de verschillende netwerken geestelijke gezondheidszorg - 32 in totaal - om ook hun akkoord te geven. Het zijn precies die netwerken die de samenwerking met actoren binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg zullen organiseren. Hun akkoord is dus enorm belangrijk.

Via de netwerken kunnen we snel hulp bieden en vooral de juiste hulp bieden.

En goed nieuws: alle 32 netwerken gaan akkoord met het nieuw samenwerkingsmodel. Elk netwerk is zelfs al bezig met de volgende stap: de noden en vragen in de regio in kaart brengen. Op het platteland zijn er wellicht andere noden dan in steden. Op basis van die noden zal elk lokaal netwerk de samenwerking met lokale partners uitwerken. 

Handvaten om sneller in te grijpen

Deze hervorming focust op de geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn en ‘kwetsbare doelgroepen’. Frank: “We willen kinderen, jongeren en volwassenen die het het risico lopen op psychische problemen, veel sneller detecteren. Zo kunnen we hen vroegtijdig helpen en ondersteunen om erger te voorkomen.” 

Deze hervorming:

  • zet volop in op preventie en snelle detectie;

  • werkt aan individuele veerkracht;

  • versterkt gespecialiseerde psychologische zorg.

Voor deze hervorming was al een budget beschikbaar van 39,3 miljoen euro. Dat bedrag werd nog eens verhoogd naar 112,5 miljoen euro. In totaal investeren we dus 152 miljoen euro per jaar. Dat is vier keer meer dan het startbudget en het gaat bovendien om een duurzame investering. De komende jaren investeren we structureel in dit nieuwe samenwerkingsmodel. Een derde van die investeringen gaat naar onze kinderen en jongeren. 

De coronacrisis weegt zwaar op het mentaal welzijn van onze kinderen en jongeren. Daarom versterken we de psychiatrische ondersteuning voor kinderen en jongeren. 

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost)

Samenwerking met klinisch psychologen en orthopedagogen 

Elk netwerk werkt daarom samen met klinisch psychologen en orthopedagogen, op basis van de specifieke noden per regio. Op 5 februari hadden 1.083 individuele klinische psychologen en orthopedagogen bij zo'n netwerk ingetekend. Dat betekent dat zij geconventioneerd zijn en hun behandelingen of sessies worden terugbetaald door het RIZIV. Zo maken we psychologische hulp laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar. 

Wie daar nood aan heeft, moet gemakkelijk de weg vinden naar een betaalbare psycholoog.

Frank: “Er is nog veel werk aan de winkel maar de effecten van de hervormingen zijn stilaan voelbaar op het terrein. Het totale aanbod psychologische zorg in de eerste lijn is al enorm gestegen. Dat verschil is zelfs nog opmerkelijker in het aanbod voor kinderen en jongeren. Hun mentaal welzijn heeft enorm geleden onder de coronacrisis. Daarom hebben we specifiek ingezet op deze doelgroep.”

Volgende stappen en meer informatie

Tot eind februari/maart gaan de netwerken: 

  • De specifieke noden in hun regio in kaart brengen. In functie daarvan start de samenwerking met psychologen en orthopedagogen. 

  • De ontmoetingsplaatsen vastleggen die signalen snel helpen opvangen. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, sportclubs, OCMW’s, apothekers en huisartsenpraktijken.

  • De psychologische zorg in die ontmoetingsplaatsen versterken. 

Elk netwerk heeft een eigen website waarop de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen vermeld staan. Voor kinderen en adolescenten vind je hier meer info, voor volwassenen vind je hier meer info.

Wil je graag meer weten? Dan kan je hier terecht voor alle informatie. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant