Nieuws

LOKAAL: Terug vooruit aan het kruispunt N32-N35.

Vooruit Torhout

Tuesday 30

January 2024 18:29

Vooruit Torhout vraagt en krijgt vlotter en veiliger kruispunt Lichtervelde

In juni 2023 begon Vooruit Torhout haar huisbezoeken in de wijk Sint-Henricus gelegen vlakbij Lichtervelde. De mensen in de wijk waren er positief over de stad Torhout en gaven vooral aan heel graag in hun wijk te wonen. Eén klacht kwam echter opvallend veel naar voor.

Nick Mouton, gemeenteraadslid Vooruit: “Opvallend veel bewoners van Sint-Henricus vertelden ons dat ze zich tijdens de spits ’s morgens en ’s avonds ergerden aan de tergende ellenlange files aan de verkeerslichten van het voormalige rondpunt te Lichtervelde. Files die zelfs soms tot helemaal in Sint-Henricus reiken.” De afdeling bleef niet bij de pakken zitten en stelde via Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Verkeer Lydia Peeters. “Onze vraag: onderzoeken of aanpassingen nodig waren aan het kruispunt en of er maatregelen mogelijk waren om het fietsverkeer van de vele jongeren die het kruispunt nemen veiliger te laten verlopen.”, aldus Nick Mouton.

De minister ging erop in en van 19 tot 27 september werden er tellingen uitgevoerd. Daarbij gaf ze aan dat er onderzocht zou worden of er ontruimingspijlen toegevoegd dienden te worden aan de verkeerslichten én of de duurtijd dat de lichten op groen staan anders verdeeld diende te worden, waarbij de fietsers ook meer tijd zouden hebben om conflictvrij over te steken.

Uit de tellingen bleek inderdaad dat de verkeersafwikkeling niet optimaal verliep: met gemiddeld tussen de 900 tot 1200 (!) voertuigbewegingen per uur tussen 7u en 9u alsook tussen 14u en 18u. Dit voorjaar zal daarom een groene ontruimingspijl voor het verkeer komende van Sint-Henricus worden toegevoegd waardoor zij voorrang krijgen op het verkeer komende van de E403. Daarnaast zal een conflictvrije fase georganiseerd worden voor de fietsers in alle richtingen. Uitvoering van het plan: dit voorjaar.


Ga naar Vooruit Torhout
Over de Auteur

Vooruit Torhout

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant