Nieuws

LOKAAL: Stad zorgt voor uitbreiding capaciteit buitengewoon onderwijs

Vooruit Antwerpen

Wednesday 08

June 2022 15:59

Stad Antwerpen neemt twee initiatieven om de capaciteit in het Antwerps buitengewoon onderwijs structureel uit te breiden. Dit doet ze door een bouwgrond aan te kopen voor een nieuwe basisschool buitengewoon onderwijs in Hoboken en door de capaciteit van De leerexpert Columbiastraat te vergroten. Er is namelijk een nijpend tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs waardoor heel wat kinderen op de wachtlijst staan, wat ook bleek uit het rapport van Meld je aan Antwerpen. Eerder werd op verschillende plaatsen al noodcapaciteit bij gecreëerd, ook nu wachten Stad Antwerpen en haar onderwijspartners niet af en maken ze zelf middelen vrij om extra plaatsen te creëren.

Bouwgrond in erfpacht voor CKSA

De stad kocht een grond aan in de Antwerpsesteenweg ter hoogte van nr 195, 2660 Hoboken, en geeft die in erfpacht aan het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen, CKSA. Die zal er een nieuwbouwproject op zetten, een basisschool voor het buitengewoon onderwijs type 3 met plaats voor 175 leerlingen. Een deel van die kinderen komt van andere scholen, maar het gebouw is toch goed voor 35 nieuwe plaatsen. Als alles volgens plan verloopt zou de school in 2025 moeten openen.

 

209 extra plaatsen in De Leerexpert Columbiastraat

De Leerexpert Columbiastraat biedt vandaag buitengewoon onderwijs aan 180 kleuters en leerlingen van de lagere school (type basisaanbod en type 2), mede doordat er begin dit jaar reeds 35 type 2-plaatsen als noodcapaciteit bij werden gecreëerd.

Wanneer stedelijke basisschool Sportomundo verhuist naar het nieuwe schoolgebouw aan de Santiagostraat, komt er extra ruimte vrij in de Columbiastraat. Stad Antwerpen en Stedelijk Onderwijs willen deze ruimte benutten om meer capaciteit in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs te creëren. De noodcapaciteit die Stedelijk Onderwijs begin dit schooljaar oprichtte, vindt hier een definitieve stek.

Volgens de huidige plannen zal de schoolcampus in 2029 volledig gebruiksklaar zijn. Er zullen in totaal 105 extra kinderen (type 2 en type 9) terecht kunnen in de basisschool en 104 extra jongeren in de secundaire school (OV1 en OV2). De 35 plaatsen in de basisschool die begin dit jaar bij gecreëerd werden, zijn hier inbegrepen. In de campus aan de Columbiastraat kunnen dan in totaal 354 leerlingen terecht.

Bedrijfsdirecteur van Stedelijk Onderwijs Gonda Verhaert: “De Leerexpert Columbia wordt zo een campus waar leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan terecht kunnen. Kinderen kunnen van hun 2,5 jaar tot hun 21 jaar thuiskomen in dezelfde school, met een vlotte overgang van de basisschool naar de secundaire school.”

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Met deze plannen lossen we de capaciteitsproblemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden niet op. Maar elk plekje telt. Naast oplossingen op korte termijn, denk aan de noodcapaciteit die we al twee jaar op rij creëren, werken we ook aan oplossingen op lange termijn. Deze twee projecten zijn daar concrete voorbeelden van. Maar toegegeven: als stad botsen we op onze limieten en de crisis wordt elk jaar groter. Oekraïne bewijst dat wanneer de nood hoog is, hogere overheden de grote middelen kunnen bovenhalen. In ons buitengewoon onderwijs is de nood hoog en zijn de grote middelen nodig. Ik vraag dus eenzelfde sense of urgency.” ​

 

Plek voor buitengewoon onderwijs

Dat er een tekort is aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs, bleek opnieuw uit het rapport van Meld je aan Antwerpen dat de resultaten van aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 heeft gebundeld. 533 kinderen staan momenteel op de wachtlijst voor een school in het buitengewoon basisonderwijs, dat is 58 % van het totaal aantal aanmeldingen. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het over 43 % leerlingen zonder plaats. 

De stad blijft zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande capaciteit. Daarnaast biedt ze ook extra ondersteuning aan reguliere scholen om hen te ondersteunen in de opvang van leerlingen met specifieke zorgbehoeftes. 


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant