Nieuws

LOKAAL: schone en betaalbare energie dankzij het warmtenet

Vooruit Antwerpen

Sunday 30

April 2023 11:16

Tegen 2030 zullen warmtenetten instaan voor 10% van de warmtevraag voor gebouwen in de stad. Dat wil zeggen dat we die gebouwen afkoppelen van het aardgasnet en ze aankoppelen aan een grootschalig warmtenet. “Hier kunnen we als Antwerpenaar alleen maar…. warm van worden”, zegt schepen van Leefmilieu Tom Meeuws.

Waarom nog fossiele brandstoffen als aardgas gebruiken terwijl in een stad als Antwerpen genoeg warmtebronnen zijn om in te zetten voor de verwarming van gebouwen? Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws heeft in Antwerpen de ambitieuze doelstelling gesteld om tegen 2030 zo’n 33.500 wooneenheden aan te sluiten op een warmtenet, dat is goed voor het verminderen van de CO2 uitstoot met 71.000 ton per jaar.

Zo’n warmtenet is een soort collectieve centrale verwarming voor de stad. Bij deze manier van verwarmen, wordt bijvoorbeeld restwarmte van een groot bedrijf gebruikt, die anders verloren gaat. Die restwarmte wordt aangesloten op een ondergronds buizennetwerk van leidingen. Die leidingen verwarmen op hun beurt de gebouwen via een warmtewisselaar die aangesloten is aan de radiatoren in de huizen. Zo worden binnenkort gebouwen verwarmd met de warmte die onttrokken wordt uit de Schelde of met de restwarmte uit de haven.

De stad ging er lange tijd van uit dat de warmtenetten in het zuiden van Antwerpen zouden gevoed worden door de ISVAG-verbrandingsoven, maar door de recente juridische ontwikkelingen is die als warmtebron in toenemende mate onzeker geworden. Daarom zal er beroep worden gedaan op nieuwe, bijkomende duurzame bronnen.

Schepen Tom Meeuws: “Met ons stadsbreed warmtenet halen we Antwerpen in sneltempo uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Dat ambitieuze plan krijgt vorm. De recentste ontwikkeling gaat over het zuiden van de stad, waar we met Aquafin en Umicore twee nieuwe warmtebronnen willen aanboren, die onze hele warmtestrategie meer robuust maken. Het is een grensverleggende gedachte dat appartementsgebouwen op het Kiel, zoals de iconische blokken van architect Braem of bedrijven op Bluegate op termijn klimaatneutraal zullen worden verwarmd.” ​

Ondertussen is het warmtenet Noord in volle ontwikkeling en worden de woonblokken van de wijk Luchtbal en die van de wijk Rozemaai vanaf 2024 aangesloten op dat warmtenet. Ook de grootste mouterij van Europa Boortmalt wordt aangekoppeld. Met een productiecapaciteit van 470.000 ton per jaar wordt daar genoeg mout gemaakt om jaarlijks zo’n 16 miljard biertjes te brouwen. Dat worden in de toekomst dan klimaatneutrale biertjes van Antwerpse bodem.


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant