Nieuws

LOKAAL: Schepers wil groei studentenkoten spreiden in ruimte én tijd

Vooruit Hasselt

Tuesday 28

May 2024 17:05

Sinds Marc Schepers, Hasselts schepen van stadsontwikkeling, begin dit jaar zijn kotenbeleid bekendmaakte, ontving stad Hasselt opvallend meer vergunningsaanvragen voor studentenkamers. Schepers roept nu om op te temporiseren. “Het is belangrijk dat we de groei van deze koten zo goed mogelijk spreiden in tijd én ruimte.” 

Sinds zijn aantreden zet Schepers sterk in op studentenhuisvesting. “Studenten zorgen namelijk niet enkel voor de nodige dynamiek in onze stad, ze zorgen ook voor een verjonging”, verklaart hij. “Daarnaast zijn studenten op kot een goede zaak voor onze mobiliteit: hoe meer studenten in onze stad wonen, hoe minder verkeer er elke dag naar Hasselt komt. Zo neemt onze verkeers- en parkeerdruk aanzienlijk af.”

Populaire studentenstad in volle ontwikkeling

Hasselt zit momenteel in de lift als studentenstad en de toekomst ziet er bijzonder rooskleurig uit. “We weten dat onze studentenpopulatie nog zal toenemen”, verklaart Schepers. “De demografische cijfers leren ons dat het aantal 18-24 jarigen sterk zal toenemen in Vlaanderen, met een piek in 2023. We krijgen dus niet alleen meer studenten, wie zien ook dat ze steeds vaker kiezen voor een kot in Hasselt.” Ondertussen ontwikkelt Hasselt zich volop verder als studentenstad en ook de hogere onderwijsinstellingen maken werk van serieuze groeiplannen. “Inspanningen die uiteraard zullen zorgen voor een nog grotere studentenpopulatie.”

“Volgens onze prognose hebben we in 2030 dus nood aan 4500 kamers”, gaat Schepers verder.  “Momenteel is er geen tekort. De afgelopen bestuursperiode kwamen er al zo’n 1000 kamers bij -de teller staat nu op een 3000- deze zijn quasi allemaal verhuurd.”

Temporiseren op Elfde Linie en in Kanaalkwartier, mogelijkheden rond station en in binnenstad

Schepers roept daarom initiatiefnemers op  om te temporiseren en/of het vizier te wenden.

“We zijn uiteraard tevreden dat er zo enthousiast werd gereageerd op deze beleidsdoelstelling. Maar het is belangrijk dat we de groei van de extra studentenkamers zo goed mogelijk spreiden in ruimte én in tijd. Zo volgen we het ritme van het toenemende aantal studenten. Als er te vroeg te veel projecten vergund worden, ontstaat er een overaanbod en dreigt leegstand.”

Anderzijds zal de markt zichzelf wel beschermen tegen een overaanbod en drukt het voorkomen van schaarste de prijs.  Een andere bezorgdheid is echter de spreiding.  Zo blijkt vandaag dat het overgrote deel van de ingediende aanvragen en dossiers in voorbespreking zich focust op de Elfde Liniecampus en het Kanaalkwartier. Er zitten voor die buurt in 2024 nog verschillende honderden studentenkoten in de pipeline.  “Inspirerende en dynamische studentenbuurten, waar slim omgegaan wordt met ruimte en mobiliteit en die dus uitermate geschikt zijn voor studentenhuisvesting”, aldus Schepers, “We juichen de initiatieven toe, maar we moeten vermijden dat we een te hoge concentratie studentenkamers krijgen op een te beperkte oppervlakte.”

Volgens de Hasseltse schepen is het belangrijk dat het extra aanbod koten verspreid wordt over enkele strategische locaties. “We kijken hiervoor uiteraard naar Kanaalkwartier en onze 11de linie studentencampus, maar ook de stationsomgeving én onze binnenstad”, verklaart Schepers. “Door in te zetten op studentenkoten boven winkelpanden slaan we namelijk meerdere vliegen in één klap: we creëren betaalbare koten, brengen terug meer beleving naar ons stadscentrum én geven we een invulling aan leegstaande verdiepingen en zelfs panden.”

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant