Kom op voor een veilige Schanslaan! 💪

Buurtbewoners, fietsers, wandelaars en zelfs automobilisten: al wie de Schanslaan passeert kent de onveilige situatie. 

❌ overdreven snelheid
❌ onveilige oversteekplaatsen
❌ toenemende verkeersdruk

Door de huidige plannen zal de situatie er niet op beteren. Integendeel, de Schanslaan zal nog meer verkeer moeten slikken. 
Zo dreigt de Schanslaan een soort 'ring rond Borsbeek' te worden. 
Ten koste van de veiligheid van onze inwoners en de leefbaarheid van de buurt. 

👉 Teken onze petitie verderop deze pagina
👉 Lees ons volledig statement hier na 


Vooruit Borsbeek vraagt om de mobiliteitsplannen bij te sturen en te zorgen voor: 

✅ veilige oversteekplaatsen
✅ focus op leefbaarheid van de buurt
✅ maatregelen tegen overdreven snelheid

Voor de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners. 👉 Lees ons volledig statement hier na

Vooruit Borsbeek vraagt om de mobiliteitsplannen bij te sturen en te zorgen voor: 

✅ veilige oversteekplaatsen
✅ focus op leefbaarheid van de buurt
✅ maatregelen tegen overdreven snelheid

Voor de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners. 👉 Lees ons volledig statement hier na

Getekend: 51 signatures