Statement verkeersveiligheid Borsbeek

Onze gemeente kampt op veel plaatsen met verkeersonveiligheid. Dat is helaas geen geheim.
Zo kent iedereen de gevaarlijke situatie aan het kruispunt van de De Robianostraat en de Jozef Reusenslei. 
Dat is niet de enige plek waar dringend iets moeten gebeuren. Ook de Schanslaan is er zo een. 

  • Waarom de Schanslaan? 👇

De vernieuwde Schanslaan ging in augustus 2020 open voor het verkeer. De heraanleg duurde 15 maanden en was voor de gemeente Borsbeek één van de duurste investeringen van de afgelopen decennia. Sinds de heraanleg kunnen fietsers gebruik maken van een volwaardig egaal en breed fietspad langs beide kanten van de straat. Toch stellen we bij deze heraanleg een aantal kanttekeningen. 

In aanloop naar de heraanleg werden er info-momenten voor buurtbewoners georganiseerd. Tijdens die momenten werden er maatregelen beloofd om iets te doen aan de overdreven snelheid.
Die kwamen er niet. Bovendien lijken de verhoogde kruispunten niet hoog genoeg om het autoverkeer af te remmen naar de wettelijke 30 km/uur. 
Ze missen daardoor hun effect en er wordt er nog steeds te snel gereden. 

Op deze onvoldoende verhoogde kruispunten bevinden zich bovendien de meeste oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Hierdoor komt ook de veiligheid van de zwakke weggebruiker op deze plaatsen weldegelijk in het gedrang. Dit is zeker zo het geval aan het kruispunt met de Akkerdonckstraat waar voor de heraanleg nog verkeerslichten stonden. Vooral tijdens de spitsuren is dit een zeer drukke oversteekplaats van veel schoolkinderen, zonder verkeerslichten of zelfs gemachtigde opzichter.

  • Gemiste kans ❌


De heraanleg van de Schanslaan moest volgens het gemeentebestuur “veiliger verkeer voor elke weggebruiker waarborgen”. We moeten de dag van vandaag vaststellen, dat dit helaas niet het geval is en dat de heraanleg dus een gemiste kans is geweest om er voor iedereen een echte verkeersveilige straat van te maken. Sinds de heraanleg moet de Schanslaan ook meer autoverkeer slikken om enigszins het centrum van de gemeente te ontlasten. Op zich is hiermee niets mis. Iedereen moet een deel van de lasten dragen. We zijn echter van mening dat vlot verkeer ook gepaard  kan gaan met een lage snelheid, die ook afgedwongen kan worden. Het centrum van de gemeente Hove is hiervan een goed voorbeeld. Helaas zijn we voor die vlotte doorstroom ook afhankelijk van andere instanties. De Schanslaan staat nu tijdens de drukke spitsuren al voor bijna de helft gevuld met aanschuivend autoverkeer richting Herentalsebaan, wat een gewestweg is.

Het gebrek van een algemeen mobiliteitsplan bij de heraanleg van de Schanslaan zorgt voor de situatie die we vandaag de dag kennen, met onder meer ook extra sluipverkeer in de Akkerdonckstraat.

Volgens het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente zou de Schanslaan in de toekomst wellicht nog meer autoverkeer krijgen te verduren om het centrum van de gemeente verder te ontlasten. Zonder nieuwe ingrepen aan de Schanslaan (slechts 3 jaar na de heraanleg) dreigt de straat  dan ook een ordinaire ring rond Borsbeek te worden, die tijdens de spitsuren propvol zal staan en waar tijdens de daluren te snel zal worden gereden. 
Met alle gevolgen vandien op vlak van leefbaarheid en veiligheid.  

We volgen dit dossier verder op. 
Want de Borsbekenaar verdient een veilig centrum, maar ook een veilige en leefbare Schanslaan. 


Vooruit Borsbeek 

👉Wil je meewerken aan een veiliger Borsbeek? Laat het ons weten via [email protected]