Nieuws

LOKAAL: Oud Administratief Centrum Dokter Willems weldra te koop “onder voorwaarden”

Vooruit Hasselt

Tuesday 26

September 2023 15:36

Marc Schepers, Hasselts schepen van ruimtelijk ordening, heeft al geruime tijd de ambitie om het Willemskwartier, het stadsdeel gelegen tussen de Thonissenlaan en het Groenplein, nieuw leven in te blazen. “Deze wijk, waar onder meer twee voormalige administratieve centra, een oude politierechtbank en de voormalige provincieraadszaal zijn gelegen, moet terug een bruisend stadsdeel worden met een eigen en unieke karakter”, klonk het eerder bij Schepers. Creativiteit moet centraal gezet worden in deze nieuwe wijk. “In het Oud Administratieve Centrum Groenplein willen we een echte kunst- en cultuurtempel onderbrengen. Maar het Willemskwartier moet veel meer worden dan deze kunstenwerkplaats. De wijk moet bol staan van leuke, karaktervolle winkels, horeca en ateliers. Denk bijvoorbeeld aan een hippe ginbar, een pianoherstelplek of een galerij.”

 

Naast creativiteit wil de schepen in de te ontwikkelen wijk inzetten op kleinstedelijk en betaalbaar wonen. “Geheel volgens het nieuwe vergunningenbeleid”, klinkt het. “Denk aan nieuwe huisvestingsvormen, met veel groen, met hier en daar een collectieve ruimte en met een focus op duurzame mobiliteit.” Om zoveel mogelijk jongeren, starters en jonge gezinnen een kans te geven naar de stad te trekken, wil Schepers er ook een aanzienlijk aanbod van betaalbare wooneenheden voorzien.

 

Regisseursrol

Vandaag zet het stadsbestuur de eerste duidelijke stap in de ontwikkeling van dit stadsdeel: Het Dokter Willemsgebouw, in een ver verleden thuisbasis van de Hasseltse stadsdiensten en lokale politie, wordt binnenkort op de markt gebracht. “Het wordt geen naakte verkoop, maar een verkoop onder voorwaarden. Doel is dat het gebouw in haar functioneren uitdrukkelijk zal bijdragen aan de ontwikkelde wijkvisie”, klinkt het bij Schepers. “Wij hebben die visie doorvertaald en duidelijk neergeschreven in onze verkoopsleidraad waarmee we de regie houden over de bestemming en invulling van het gebouw.”

 

Betaalbaar wonen

Het Dokter Willemsgebouw zal hoofdzakelijk een woonfunctie krijgen. “Meer nog, het moet een voorbeeldproject worden van innovatieve en betaalbare woonvormen’, aldus Schepers. Hij heeft in de eerste plaats de wens om een aanzienlijk deel van de woningen financieel toegankelijk te maken voor jonge gezinnen en starters. “Dit is noodzakelijk om de te voorkomen dat jonge mensen onze stad verlaten omdat ze geen betaalbaar aanbod meer vinden. Met de groei van onze onderwijsinstellingen en Hasselt als studentenstad, moeten wij ons voorbereiden op financieel toegankelijke huisvestingen voor de pas afgestudeerden en dus de economische actieven van morgen.” Van de ontwikkelaar wordt dus verwacht dat hij, naast het meestappen in alternatieve financieringsmodellen, inzet op nieuwe concepten inzake klein stedelijk wonen. “Denk aan een kleinere footprint door er bijvoorbeeld een mezzanine in te voorzien en/of door het delen van bepaalde ruimtes tussen bewoners.”

 

Eveneens wordt verwacht dat het project sterk inzet op groen. “We zien de binnenkoer graag omgevormd tot gezellige, semi- private tuin met daarmee verbonden een nieuwe groene publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers vanaf de Thonissenlaan tot aan de Dokter Willemstraat.  Deze doorsteek moet het begin zijn van een groene passage die doorheen de gehele wijk loopt.”

Op het vlak van mobiliteit moet er dan weer werk gemaakt worden van deelmobiliteit, elektrische wagens én fietsparkeren.    

 

Tot slot vindt Schepers het belangrijk dat de toekomstige ontwikkelaar de markante gevel aan de zijde van de Thonissenlaan maximaal behoudt. “Panden zoals het Dokter Willemsgebouw hebben een sterk beeldbepalende rol in onze stad.  Het nieuwe gebouw moet daarom een duidelijke arcireferentie bevatten naar het oorspronkelijke Dokter Willemsgebouw.”

 

Vandaag wordt op de gemeenteraad een eerste stap genomen in de procedure tot verkoop van het Dokter Willemsgebouw: de selectieleidraad wordt voorgelegd voor goedkeuring. “We willen zo eerst de kandidaat-kopers met de beste referenties en mogelijkheden selecteren.”, aldus Schepers. De schepen hoop uiterlijk voorjaar 2024 de beste kandidaat selecteren. Schepers: “ We hopen natuurlijk zoveel mogelijk kwaliteitsvolle voorstellen te ontvangen van sterke kandidaat-kopers.  Het Dokter Willemsgebouw is immers niet zomaar een gebouw, het is een baken in onze stad en moet dat voor de toekomst blijven!”   

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant